Z Archiwum: Tadeusz Mroziński o głagolicy i bukwicy na Konferencji Językowej w Ochrydzie

Tadeusz Mroziński o głagolicy i bukwicy na Konferencji Językowej w Ochrydzie

GŁAGOLICA I BUKWICA BRATNIM SZCZEPOM PLEMIENIA SŁOWIAŃSKIEGO
06. 07.2016 | 22:31

KONFERENCJA JĘZYKOWA W OCHRYDZIE

Česká republika, 155 00 Praha 5-Stodůlky, Neustupného 1830/26

Уважаемые коллеги !

В соответствии с договоренностью Всеславянского комитета сМеждународным славянским университетом им. Державина в г. Свети Николе (Македония) и решением Президиума Всеславянского комитета от 18 сентября 2015 г., позвольте мне пригласить Вас на

Международную научно-практическую конференцию на тему

«Секреты славянской письменности»,

посвященную 1 100 годовщине со дня кончины св. Климента Охридского,

которая состоится с 23 по 25 мая 2016 г. в гостинице СИЛЕКС 4*

Нас.Св.Стефан , г. Охрид, Македония, тел.++389 46 277 300, info@hotelsileks.mk

Vážený pane Mroziński,
děkuji z Váš zájem zúčastnit se naší konference na Ochridu. V příloze
posílám vše nezbytné. Poslední stránku mi, prosím vyplněnou pošlete zpět.
Další podrobnosti obdržíte.
S pozdravem
Zdeněk Opatřil

 

http://apokalipsa-eden.bloog.pl/id,355316176,title,GLAGOLICA-I-BUKWICA-BRATNIM-SZCZEPOM-PLEMIENIA-SLOWIANSKIEGO,index.html

GŁAGOLICA I BUKWICA

BRATNIM SZCZEPOM PLEMIENIA SŁOWIAŃSKIEGO

Treść referatu –rozprawy na temat dwóch alfabetów słowiańskich przedstawionego na Konferencji Językowej w Ochrydzie w dniu 24 maja 2016 roku zorganizowanej przez Związek Wszechsłowiański.

W referacie przedstawione są hipotezy naukowe i historyczne, oraz tło dziejowe, jak też płynące z nich daleko idące wnioskowanie rzucające nowe światło na zagadnienie piśmienności słowiańskiej.

Ze względu na znaczne rozmiary około 100 stron maszynopisu brak jest możliwości umieszczenia na blogu, wobec tego ów referat dostępny jest w formie broszury. Jedna z broszur jest czarno-biała, natomiast druga w kolorze, dostępne są pod adresem: angraffki@wp.pl

 

DSC_0004.JPG

Broszura wydana jako czarno-biała

DSC_0005.JPG

Broszura wydana w kolorze

W dniach 22-26 maja Związek Wszechsłowiański z siedzibą w Pradze jako organizacja międzynarodowa zorganizował konferencję pod tytułem SEKRETY PIŚMIENNOŚCI SŁOWIANSKIEJ. Jako najbardziej odpowiednie miejsce dla tej konferencji wybrano miasto Ochryda w Macedonii. Dziś mało kto wie , że jest to miejsce jednego z najstarszych uniwersytetów na kontynencie europejskim. Początki tego uniwersytetu sięgają starożytności, a językiem wykładowym był język starosłowiański . Na uniwersytecie tym zapisy prowadzono stosownie do tematyki, jeżeli zapisywano teksty religijne czy liturgiczne pisano głagolicą , natomiast teksty nazwijmy to cywilne , zapisywano bukwicą ( cyrylicą ).

Równolegle z Uniwersytetem Ochrydzkim w Macedonii działał Uniwersytet Peresławski zlokalizowany na terenie obecnej Bułgarii , w wiekach IX i X uniwersytety te były w pełni rozkwitu. Pełne nazwy tych ośrodków wiedzy słowiańskiej to: Ochrydzka Szkoła Literacko-Piśmiennicza, oraz Presławska Szkoła Literacko-Piśmiennicza.

Najstarszy uniwersytet cywilizacji łacińskiej za jaki uważa się Uniwersytet Boloński (Poloński) powstał dopiero w roku 1158 , oficjalnie jest podawana data rok 1088. Czas powstania Uniwersytetu Bolońskiego na 1088 rok ogłosiła specjalna komisja pod przewodnictwem Giosue Carducciego badająca jego genealogię w wieku XIX. Obecnie , o tych Uniwersytetach Słowiańskich w Ochrydzie i Peresławiu, nawet najlepsi historycy grubo obłożeni tytułami nie wiedzą. Także Krakowska Szkoła Katedralna jako uczelnia przed uniwersytecka działała znacznie wcześniej i za czasów rektoratu Wincentego Kadłubka była już poważnym ośrodkiem akademickim.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele wielu krajów słowiańskich, owszem z tytułami naukowymi, którzy swoje tytuły naukowe otrzymali za posiadaną wiedzę historyczną zgodną z prawdą obiektywną. Wszystkie wygłoszone referaty zasadniczo dotyczyły pisma słowiańskiego; tak głagolicy jak i bukwicy(cyrylicy) , ze szczególnym hołdem oddanym prawdziwym filarom słowiańskiej piśmienności św. Klemensowi i św. Naumowi rektorom tychże Uniwersytetów. Wszyscy uczestnicy konferencji byli na miejscu pochówku tych wspaniałych uczonych , aby pokłonić się ich doczesnym szczątkom pochowanym w Macedońskiej Ochrydzie , św. Klemensa na górze Plaosznik w klasztorze św. Pantelejmona . Natomiast św. Nauma w miejscowości o nazwie Święty Naum , w klasztorze – monastyrze pod patronatem również Świętego Nauma.

Tak zwani św. Cyryl i św. Metody byli zasadniczo pomijani, gdyż mit o nich powstał w czasie wojen napoleońskich i podany został do prawd historycznych w wieku XIX, podobnie jak data powstania Uniwersytetu Bolońskiego. Dokładne informacje zawarte są w moim referacie wygłoszonym na tej konferencji.

Tadeusz Pruss Mroziński

Podziel się!