Tadeusz Mroziński: POWRÓT WIELKIEJ LECHII PRZEZ BUDOWĘ SWOJEGO POLA TORSYJNEGO

POWRÓT WIELKIEJ LECHII PRZEZ BUDOWĘ SWOJEGO POLA TORSYJNEGO

Skan ściany w meczecie

Dotychczas wykonano wiele pracy na obudzenie świadomości jak i tożsamości wśród społeczeństwa w sprawie zamierzchłej historii Polski. Przywracanie należnego miejsca Polakom we współczesnym świecie  odbywa się to poza oficjalnym nurtem nauki, ba często przy oporze i lekceważeniu tych działań przez naukę. Olbrzymia ilość osób powiedzmy prywatnych jest głęboko zaangażowana w te działania, które odbywają sie na różnych polach, tak że nie sposób wszystkich wymienić i  CHWAŁA IM ZA TO.

Działania te ulegają stałemu rozszerzeniu i coraz więcej osób przybliża się do tego nurtu, przy czym jednocześnie niemalże równolegle wzrasta liczba jego przeciwników.

Blogi traktujące o tematyce Słowiańskiej, książki, artykuły, szerokie spotkania z wymianą poglądów, symbolika Słowiańska na koszulkach, bardzo często stroje, a nawet tatuaże są elementami odtwarzającymi Stare Słowiańskie pole torsyjne. Należy wspomnieć również o muzyce jak i śpiewie, czy tańcu, które to elementy w bardzo wielu formach powracają do tradycji Słowiańskiej, tak różne kompozycje zespołów ludowych, czy nowatorskie prezentacje jak i nagrania służą rozbudowie tegoż pola. Bardzo ważne są również różnego rodzaju medytacje indywidualne, czy też grupowe w intencji jedności Słowiańskiej.

Budowa tegoż pola jest obroną przed działaniami elit światowych, które to według od dawna stosowanej metody „dziel i rządź” pracują nad tym, aby ludzi skłócić, odebrać nam nasza kulturę przez płytki poziom szkolnictwa, zakłamanie historii. Pozbawić nas spójności społecznej, narodowej i rodzinnej, ogłupić poprzez media, poszczuć jednych na drugich, ażeby się nawet zabijali, przy czym wybawcami będą ci sami, którzy to wszystko zorganizowali.

Rządzący światem widząc trudności w zmianie pola torsyjnego, do kolejnych działań zaprzęgnięto islam z jego ideami, który jest stopniowo wprowadzany  w przestrzeń Europy Zachodniej. Dowodem na skuteczność takiego działania jest fakt przechodzenia na islam 50 000 europejskich francuzów rocznie, podobne wskaźniki notowane są w innych krajach.

W Europie zachodniej po zniszczeniu chrześcijaństwa powstała w przestrzeni pustka do zagospodarowania i tam właśnie wprowadzono przemyślnie islam. Ostentacyjnie noszone ubrania, publiczne modlitwy, jak też budowa meczetów (meczet -maczeta – miecz) jest  działaniem mającym na celu zmianę otaczającej nas rzeczywistości.  Bardzo istotnym elementem tych działań są meczety jako obiekty charakterystyczne  architektoniczne, jednak najistotniejszą rolą tychże meczetów są głoszone tam prawdy, a w konsekwencji język, oraz pismo jakim ci głosiciele się posługują. Otóż językiem liturgicznym islamu jest język arabski, zapisywany pismem arabskim. Aby zapewnić jego ciągłą obecność w przestrzeni, ściany meczetów w całości opisane są wersetami Koranu literami arabskimi. Przestrzeń meczetów wypełniona jest również symboliką islamu, która jest również środkiem oddziaływania na sfery psychiki. Jest to celowe działanie.

Zapisywanie ścian meczetów, jak też umieszczenie różnych napisów w języku arabskim w miejscach publicznych jest jedną z metod działania na środowisko w jakim żyjemy, prowadzi to do wypełniania przestrzeni wrogimi dla nas wibracjami.

 

Skan ściany w synagodze

Podobnie rzecz ma się z synagogami, gdzie wewnątrz ściany opisane są pismem hebrajskim wersetami z Talmudu, co ma oddziaływać również poprzez przestrzeń na całe środowisko.

PPROPONOWANE DZIAŁANIA

GŁAGOLICA JAKO ORĘŻ W WALCE O PRZESTRZEŃ

 

więcej: http://apokalipsa-eden.bloog.pl/id,362839675,title,POWROT-WIELKIEJ-LECHII-PRZEZ-BUDOWE-SWOJEGO-POLA-TORSYJNEGO,index.html

Podziel się!