RudaWeb: Portret woja po trzecim uderzeniu Bonda

To badanie ma określić czym różnili się starożytni wojownicy lechiccy od mężczyzn z innych warstw społecznych. Może nam dać odpowiedź jaką rolę w kulturze III tysiąclecia p.n.e. pełnili ci, którzy rzekomo przybyli ze stepów i opanowali tereny rolników. Być może uda się też odkryć przyczyny rozległej ekspansji wojów kultury ceramiki sznurowej. Pytań mamy przecież coraz więcej, pomimo stopniowego odkrywania dziejów prapolskich. Stąd cieszy każdy kamyczek, który nauka zechce dorzucić do odtworzenia mozaiki rozbitej przez czas i pokolenia interpretatorów.

 

źródło: http://rudaweb.pl/index.php/2017/09/11/portret-woja-po-trzecim-uderzeniu-bonda/

Jak żyli wojownicy w trzecim tysiącleciu p.n.e.? Czym różnili się od mężczyzn nie trudniących się walką? Co jedli, w jakiej kondycji zdrowotnej kończyli żywot, jakie aktywności wypełniały im czas? Tożsamość społeczną wojownika kultury ceramiki sznurowej z obszaru Małopolski postanowił zbadać w pracy doktoranckiej Rafał Piotr Skrzyniecki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Skrzyniecki uznaje za pewnik, że ponad 4 tys. lat temu na ziemiach polskich istniała warstwa „zawodowych” wojowników. Tłumaczy, że już wtedy funkcjonowały co najmniej dwa różne warianty męskiej tożsamości społecznej. Świadczą o tym znaczne różnice w męskich pochówkach. Naukowiec chce w oparciu o odkrycia archeologiczne i analizy antropologiczne szczątków stworzyć portert starożytnego woja lechickiego z czasów, w których nasi przodkowie mieli być rzekomo łowcami wiewiórek i zbieraczami prypeckich jagódek.

W grobach sznurowców odnajdywane są kamienne topory (od których kultura sznurowa wzięła swoją alternatywną nazwę – toporów bojowych). Czy była to tylko broń, czy może rodzaj symbolu przynależności klasowej, tak jak buławy wodzowskie? To również chce sprawdzić Skrzyniecki. Natomiast, by odtworzyć fizyczne aspekty „wojowniczości” zastosuje bioarcheologiczne metody analizy wybranych cech szkieletu. Zbada geometrię przekrojów kości długich i na tej podstawie oceni, jakie formy aktywności zmarły przejawiał za życia. Doktorant zakłada, że „Dzięki temu będzie można ocenić, czy broń, z którą chowano niektórych mężczyzn, była przez nich faktycznie wykorzystywana, czy też może stanowiła jedynie materialny wyznacznik przynależności np. do elitarnej podgrupy społecznej”.

Z kolei na podstawie badania zębów można zrekonstruować ogólną kondycję zdrowotną człowieka oraz wnioskować o jego diecie. Skrzyniecki porówna ogólny stan zdrowia i nawyków żywieniowych wojowników i mężczyzn nie trudniących się walką.

BRAK ZAINTERESOWANIA?

W ocenie doktoranta – przekazanej przez serwis Nauka w Polscenikły stan wiedzy o wojownikach kultury ceramiki sznurowej z obszaru Małopolski może dziwić, gdyż właśnie stamtąd pochodzi najliczniejsza w skali kraju próba pochówków związanych z tą tradycją kulturową. Substancja kostna zachowała się w stanie dobrym, co umożliwia prowadzenie wieloaspektowych badań. Naszym zdaniem taki stan badań szczątków sznurowców jest również co najmniej dziwny. Zwłaszcza określenie Y-DNA tych wojów powinno być standardowym działaniem. Na razie znamy geny sznurowców z Niemiec – trzy R1a-M417 z Eulau (ok. 2600 r. p.n.e.) i jedno R1a-M417 w Esperstedt (2473 – 2348 r. p.n.e.). Wszystko to przedstawiciele rodu, do którego należy ponad połowa współczesnych Polaków i niemal dwie trzecie Serbołużyczan. Zdaniem genetyków, pierwszy M417 żył około 3 800 lat p.n.e. w Środkowej Europie. Około 3,5 tys. lat p.n.e. – według Petera Underhilla – mamy już do czynienia z najważniejszymi mutacjami tego ojcowskiego genu, czyli indo-irańskim Z93 i słowiańskim Z282, który pozostał w Europie i mógł mutować dalej m.in. wśród sznurowców.

MIŁOŚNICY KAMIENIA POD NAPOREM BONDA

Dla nas zastanawiające jest dlaczego wojowie sznurowców używali kamiennego oręża, skoro na początku okresu wyodrębniania się ich kultury na ziemiach polskich odnotowano już pierwsze ślady metalurgii miedzi (kultura złocka – przełom 4/3 tys. p.n.e.). Jednak odpowiedź jest prosta – kamienne topory z tego czasu były twardsze niż pierwsze wyroby z czystej miedzi i dopiero w kolejnym tysiącleciu spiż wyprze archaiczne uzbrojenie.
więcej: http://rudaweb.pl/index.php/2017/09/11/portret-woja-po-trzecim-uderzeniu-bonda/

Podziel się!