Tadeusz Mroziński zaprasza na Warsztaty Głagolicowe

WARSZTATY GŁAGOLICOWE

14-15 października 2017

„Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo…”
PRZESŁANIE ODDAWANIA CZCI SŁOWU PISANEMU, ORAZ MÓWIONEMU, ZAMKNIĘTEMU W LITERACH GŁAGOLICOWYCH, JAKO MATERIALIZACJI ZAMIARU BOŻEGO
Pierwotnym alfabetem posiadającym moc sprawczą, moc tworzenia pola torsyjnego, jest GŁAGOLICA.

Program dla warsztatów dwudniowych

 

Dzień pierwszy

10,oo-14,30 z krótkimi przerwami 

 

 • Tło historyczne powstania alfabetów słowiańskich głagolicy i bukwicy, w świetle dostępnych źródeł :

– hipotezy naukowe
– hipotezy historyczne

 

 • Prawdziwe Siły Przyrody jako moc Niebios i ich siła sprawcza w dziele tworzenia życia. – mitologia słowiańska, jako nurt filozoficzny wiary wynikającej z wiedzy o uniwersalnych Siłach Przyrody, oraz ich manifestacjach na Ziemi, na podstawie zachowań przyrody ożywionej .
 • Słowiańska wiedza na temat zjawisk klimatycznych
 • Słowiańskie Drzewo Życia
 • Preegzystencja dusz w tradycji Słowiańskiej
 • Czakram Wawelski- cieniowanie miejsc świętych przez gwiazdy
 • Historia piśmiennictwa w Polsce
 • Mechanika nieba i wynikające z niej rachuby czasu, zbieg czasów , czyli nałożenie się 12 cykli milenijnej rachuby czasu na 10 cykli roku platońskiego
 • Kalendarz Majów w odniesieniu do kalendarzy Słowiańskich.
 • Górna kulminacja gwiazdozbioru Łabędzia, personifikacji bogini Łady, Bogini ŁADU i PORZĄDKU KOSMICZNEGO, oraz związane z tym przesłanie tradycji słowiańskiej.

 

 


INNE ALFABETY SŁOWIAŃSKIE

 • Informacja o bukwicy – azbukach
 • Informacja o runach

14,30-15,00 przerwa obiadowa

 

GŁAGOLICA
15,00 do 18,00 z krótkimi przerwami

 • Litery głagolicowe
 • -obraz graficzny
 • – brzmienie
 • -wartość liczbowa
 • -obrazowanie, czyli interpretacja pojęcia jakim określono poszczególne litery
 1. Krótkie podsumowanie dnia, pytania, dyskusja.

Dzień drugi

10,oo-14,30 z krótkimi przerwami.

 

 • Litery głagolicowe
 • -obraz graficzny
 • – brzmienie
 • -wartość liczbowa
 • -obrazowanie czyli interpretacja pojęcia jakim określono poszczególne litery

 

14,30 do 15,00 przerwa obiadowa

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
15,00 do 18,00
Zapis imienia, nazwiska, pseudonimu, czy imienia ukrytego, przesłanie medytacyjne wynikające z zapisu głagolicowego.

 
BIAŁA MAGIA SŁOWIAŃSKA
Palindromy i anagramy, loga, symbole jako sposoby wzmocnienia mocy sprawczej głagolicy, oraz znaki typograficzne właściwe głagolicy.
Samodzielne wykonanie amuletu o słowiańskiej nazwie Ladanka, oraz talizmanu o nazwie Krosno.
Podsumowanie zajęć, pytania, dyskusja.
Zapraszam serdecznie.
Kontakt tel. 797 161 805

lub angraffki@wp,pl
Tadeusz Pruss Mroziński

 

 

GŁAGOLICA
Jest to jedyna forma zapisu energetycznego zapewniająca powrót do pisania – skrybania 
ze zrozumieniem sensu Rzeczy 
na Ziemi i w Kosmosie.
Na Głagolicy są oparte wszystkie obecne alfabety.
Upadek współcześnie istniejących i dominujących ideologii nastąpi wtedy, kiedy ludzie nauczą się
pisać i czytać ze zrozumieniem.
Głagolica to wynik zgodnego i odpowiedniego współdziałania, „myślenia fonologicznego” z „myśleniem grafologicznym”, to prawidłowość właściwa tylko dla tego obiecała – alfabetu.
Porządek i Ład w jakim ułożone są rezy-litery głagolicowe kolejno przedstawia mit o stworzeniu świata, następnie przebieg życia człowieka na Naszej Ziemii, czyli w czasie kiedy posiadamy ludzkie ciało, zaś dalej obrazuje Nasze życie w stanie Bardo, czas między inkarnacyjny.
To wszystko powoduje, że obiecało głagolicowe jest również samo w sobie, traktatem filozoficznym zbudowanym akrofonicznie.
Praktykowanie zapisu głagolicowego pociąga za sobą procesy biochemiczne w mózgu człowieka, czym wzmacnia się procesy myślowe, a tym samym intuicja staje się analityczna, natomiast analiza staje się intuicyjna.
Taka harmonizacja pracy półkul mózgu umożliwia rozszerzenie pojmowalności i postrzegania na wielu polach Naszego życia, a także prowadzi do pobudzenia pamięci poprzednich wcieleń, czyli ANAMNEZY, jak też korzystania z wiedzy poprzednich pokoleń.
Kaligrafia Głagolicowa ma również wpływ na stan Naszego Ludzkiego-Ziemskiego Ciała i Boskiego Ducha.
Znaki graficzne głagolicy oraz treści nimi zapisane, były podmiotem kultu religijnego , były traktowane jako Święte Znaki ( BOHO MAZY) w chrześcijaństwie obrządku Słowiańskiego. Oddawanie czci obrazom – ikonom wprowadzono ok. w 6 wieku naszej ery jako „ikonodulię”, czyli niewolnictwo ikon, czym naruszono odwieczną zasadę czynienia podobieństw.

 

Podziel się!