Mojazadruga.blogspot.com: Zapis – Święte Drzewo (Archiwum 2011)

Zapis – Święte Drzewo (Archiwum 2011)

W ramach przetrząsania archiwów dokumentuję blogi szczególnie cenne, a z nich cenne artykuły, które nie mają prawa zaginąć, a o których mało kto w ogóle wie, że istnieją. Dzisiaj takie właśnie archiwalia na temat żywego wciąż w Serbii kultu drzew i Drzewa Zapisu. 

Bukva- Zapis z okolic Crne Trave

Kult Świętych drzew. Obyczaje słowiańskie w Serbii. Ancient Slavs customs and tradition- Serbs.

Czytaj dalej

RudaWeb: Język czynu – cięta mowa i palące słowa, według Stefana Urynowicza

Język czynu – cięta mowa i palące słowa, według Stefana Urynowicza

Tytułem wstępu: ognisko palą na polanie, w nim liszka przez pomyłkę gore” – Agnieszka Osiecka.

Zapewne każdy chociaż raz zastanawiał się, czemu rzeczy „nazywają się tak a nie inaczej”, czemu „akurat tak się mówi”? Wielu próbowało tego dociekać i zapisano o tym tysiące kartek. Lingwiści (bo tak nazwano tych bardziej dociekliwych) na całym świecie próbowali zrozumieć i usystematyzować zasady mowy różnych grup ludzkich.

Czytaj dalej

Kataklizm w Młodszym Dryasie i zniszczenie Atlantydy

Kataklizm w Młodszym Dryasie i zniszczenie Atlantydy

nadesłał Rafał Kopko Orlicki

00:00:07 Sundaland | 00:01:46 “Out of Africa” hypothesis | 00:04:12 “Out of Sundaland” model | 00:04:49 Younger Dryas cataclysm | 07:31:55 Population dispersal | 00:08:29 Atlantis | 00:11:41 Sundaland theories of Atlantis | 00:14:12 60 converging evidence | 00:14:26 The Atlantic Ocean | 00:16:27 The geography | 00:17:52 The climate | 00:18:26 The ecology | 00:19:49 The animals | 00:21:44 The land products | 00:24:37 The mining products | 00:26:01 The level plain | 00:27:59 The waterways | 00:32:50 The capital city | 00:35:44 The coral reef | 00:37:46 The Monuments of Heracles | 00:39:56 The geology of the capital city | 00:41:17 The god Poseidon | 00:44:58 Heracles | 00:48:25 The “bull” sacrifices | 00:49:47 The pyramid | 00:52:44 The maritime activities | 00:53:55 The technologies | 00:56:06 The destruction

Czytaj dalej

OEC: Gora [i Goranie, czyli co łączy Słowian i Kulturę Mykeńską. CB]

OEC: Gora

nadesłał Jarosław Ornicz, tłumaczenie Czesław Białczyński , autor Old European Culture

Šar Mountain mountain is a mountain range which lies on the border between Serbia (Kosovo), Makedonija and Albanija.

Góry Šar to pasmo górskie, które leży na granicy między Serbią (Kosowo), Macedonią i Albanią.

Sometimes the range is called Carska planina („Tsar’s mountain”), as a reference to the old capitals (Prizren and Skopje), courts (Nerodimlje, Pauni, Svrčin, etc.) and monasteries (Monastery of the Holy Archangels) of the Old Medieval Serbian Empire which are located in the region surrounding the mountain.

Czasami Obszar ten nazywa się Carska planina („góra cara”), jako odniesienie do starych stolic (Prizren i Skopje), posiadłości (Nerodimlje, Pauni, Svrčin itp.) i klasztorów (Klasztor Świętych Archaniołów) Starego Średniowiecznego Serbskiego Imperium, które znajduje się w regionie otaczającym te góry.
Czytaj dalej

Juliusz Prawdzic Tell: Wstęp do Wandaluzji (fragment)

Juliusz Prawdzic Tell: Wstęp do Wandaluzji (fragment)

Jak dotąd nie opublikowałem żadnego tekstu pana Juliusza Prawdzica Tella, tymczasem jego blog Wandaluzja trwa w Sieci dziesiątki lat. Niniejszym nadrabiam to haniebne zaniedbanie.

Nie sposób pominąć wkładu Juliusza Prawdzica Tella w rozwój świadomości i wyobraźni nie tyle może Polaków (chociaż to także), ale w ogóle u polskich autorów zajmujących się starożytnością Słowiańszczyzny. Mój Blog zmienia charakter i pewnie już kolejnej okazji do nadrobienia zaniedbań nie będzie. W pełni podzielam punkt widzenia pana Juliusza na to co stało się z narracją historyczną i historiografią w Polsce po 1989 roku.

Juliusz Prawdzic Tell

Książka opiera się na mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej i Architekturze Polskiej wg Polskiej Historiografii Przedjezuickiej, zwanej Dziejami Bajecznymi. Wstępem do sprawy było znalezienie w fundamentach katedry wrocławskiej przez Wojciecha Koćkę, Jerzego Hawrota i Elżbietę Ostrowską świątyni „rzymskiej”, jedynej na północ od Dunaju – co ja odniosłem do legendarnej królowej Polski Julii Lubranowej, córki Juliusza Cezara, ale świątynia okazała się znacznie starsza.

Czytaj dalej

Wilhem Reich: Documentary footage from WR: Mysteries of the Organism (1971)

Wilhem Reich: Documentary footage from WR: Mysteries of the Organism (1971)

Some scenes from Dušan Makavejev’s 1971 film ‚WR: Mysteries of the Organism,’ which he said was „in part, a personal response to the life and teachings of Dr. Wilhem Reich.” It’s a next-level film worth checking out in full — this is just some of the documentary footage about Reich, with whom I was obsessed for a period of time as a student at The New School (where Reich taught in the early ’40s). It features footage from Reich’s laboratory (Orgonon) in Rangeley, Maine, and interviews with locals who knew him.

Czytaj dalej

Armenia – Region Lachin (Armenia Region Lachin)

Region Lachin (Armenia Region Lachin)

The region of Lachin is the administrative region of the Republic of Azerbaijan. It is located in the south-western part of the Minor Caucasus. It neighbors with the Republic of Armenia in the west. Its area is 1840 km2; the population is 70,900 (01.01.2011). The central town is the city of Lachin. The region’s territory has been under the Armenian occupation since May 18,1992.

Region Lachin jest regionem administracyjnym Republiki Azerbejdżanu. Znajduje się w południowo-zachodniej części Małego Kaukazu. Sąsiaduje z Republiką Armenii na zachodzie. Jego powierzchnia to 1840 km2; populacja wynosi 70,900 (01.01.2011). Centralnym miastem jest miasto Lachin. Terytorium regionu znajduje się pod okupacją ormiańską od 18 maja 1992 r.

 

Czytaj dalej

Wojciech Fabin – Jak kulturę wenedzką zniszczono jednym zdaniem i stworzono kulturę przeworską

Jak kulturę wenedzką zniszczono jednym zdaniem i stworzono kulturę przeworską

Każdy kto choć na chwilę zetknął się z archeologią z terenów dzisiejszej Polski i jej odkryciami trafił na terminy; Kultury Przeworskiej, Kultury Grobów Jamowych czy Kultury Wielbarskiej. Potykamy się o te terminy polemizując zażarcie o to skąd to czy tamto, a to podobne do tej, czy drugiej kultury. Napisano o tym setki prac każda wychwalając swoje odkrycie i udowadniając na siłę, że te akurat znalezisko “musi” być przypisane jednej z nich. Otóż moi kochani, te terminy wprowadzono celowo, by przyszłych badaczy mylić, wpuszczać na manowce, a ich często poświęcone z wielkim zapałem prace miały rozmydlać prawdę o Naszym Sławiańskim pochodzeniu. Z czasem dzięki usilnej pracy zaborców i ludzi dla nich pracujących tak się stało. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło.

Czytaj dalej

Slowianie24.pl: Marian Nosal -Zaproszenie na Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego „Wiednica” (13-14 IV 2019 roku)

Slowianie24.pl: Marian Nosal -Zaproszenie na Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego „Wiednica” (13-14 IV 2019 roku)

oraz uzasadnienie sposobu finansowania przedsiewzięcia

Serdecznie zapraszam na Pierwszy Zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego „Wiednica” Wykładowcami będą znawcy historii i kultury Słowian:

Czytaj dalej