Paweł Szydłowski – J.Długosz. Przedkatoliccy królowie imperium Lechitów (2/4)

J.Długosz. Przedkatoliccy królowie imperium Lechitów (2/4)

 

Długosz opisuje pochodzenie Polaków od wnuka Noego Jana i greckie, jońskie pochodzenie Sławian i Wandalów. Każdy Polak powinien to znać. Film pokazuje buraczane nieuctwo Polaków.Link do roczników Długosza. https://polona.pl/item/joannis-dlugos…

Czytaj dalej

Irlandia za prawem kobiet do decydowania o swoim ciele i duszy! (Referendum)

Irlandia za prawem kobiet do decydowania o ciele i duszy!

Za wolnością kobiet i zrównania ich praw człowieka do tych jakie posiadają mężczyźni opowiedziało się w Referendum światłe społeczeństwo katolickiej Irlandii. W odróżnieniu od polskiego skrajnie wstecznego, średniowiecznego trzonu katolicyzmu,  w Irlandii aż 66, 4% katolików opowiedziało się za natychmiastową liberalizacją prawa związanego z ciążą.

Uczestnicy referendum w Irlandii byli pytani, czy chcą zniesienia konstytucyjnego zakazu aborcji sprzed 35 lat. Zakaz ten częściowo uchylono w 2013 roku, w przypadku, kiedy zagrożone było życie matki.

W referendum wzięło udział ponad 64 proc. uprawnionych do głosowania, co stanowi bardzo wysoką frekwencję.

Oficjalne dane potwierdziły wyniki exit poll, które wskazywały już, że zdecydowana większość Irlandczyków jest za Wolnością Kobiet i zrównaniem ich prawa do dysponowania swoim ciałem i dusza do statusu jaki posiadają od dawna mężczyźni.

Nowe prawo wywalczone po 35 lat bojów z katolicka Falangą przez Irlandczyków będzie obejmować możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia od poczęcia bez podania powodu po konsultacji z lekarzem.

Dozwolone też będzie, prawo do przerwania ciąży do 24 tygodnia w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia kobiety, a także poważnego uszkodzenia płodu, które może doprowadzić do jego śmierci przed lub wkrótce po narodzinach,

Dopuszczalne będzie nieograniczone czasowo prawo do przerwania ciąży w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia kobiety lub śmiertelnego uszkodzenia płodu.

Nowe przepisy powinny zostać wprowadzone do końca tego roku.

(Agencja Informacyjna Wolnej Polski Lechickiej – AI-WPL, 26 05 2018)

*

Polacy powinni wziąć przykład z Irlandczyków i załatwić w naszym kraju ten problem. To jest kwestia elementarnej Wolności Osobistej Istoty Ludzkiej i Podstawowych Praw Człowieka.

W chwili obecnej polskie PRAWO KARNE związane z ciążą kobiet i szczepieniami noworodków jest najbardziej wsteczne i opresyjne w całej Europie!

POLSKIE CIĄŻOWE PRAWO KARNE, ZARÓWNO W ZAKRESIE USUWANIA NIEZDOLNYCH DO ŻYCIA ZARODKÓW JAK I W ZAKRESIE POPORODOWYCH MASYWNYCH SZCZEPIEŃ NOWORODKÓW JEST WYMIERZONE PRZECIW KOBIETOM, PRZECIW MĘŻCZYZNOM, PRZECIW RODZINIE I PRZECIW HUMANISTYCZNIE ROZUMIANYM PRAWOM OBYWATELSKIM POLAKÓW.

Polacy do boju z mafią farmakologiczno-medyczną i katolicką Czarną Falangą!!!

Dzielne kobiety irlandzkie i ich mężczyźni dali wam przykład, którego nie powinniście lekceważyć! Jest to dla Irlandii wielkie święto Wolności zrównujące po wiekach niesprawiedliwości i katolickiego ucisku prawa mężczyzn i kobiet.

Czytaj dalej

Miriam Akavia wspomnienia – Ocalić Pamięć Ocalonych

Miriam Akavia wspomnienia – Ocalić Pamięć Ocalonych

To co tutaj mówi pani Matylda Weinfeld jest mi szczególnie bliskie, ponieważ urodziła się ona w tym samym roku co moja mama, umarła o rok wcześniej niż moja mama, a mieszkała o czterysta metrów od kamienic Kapustów, gdzie do końca życia mieszkała moja babcia Antonina Kapuścina ze Zborzilów, mama mojej mamy. Dom rodzinny mojej mamy znajdował się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 17 i 19 (kamienice Kapustów). Ulica Kazimierza Wielkiego dochodzi z jednej strony do Bronowic, czyli Letniego Pałacu Królewskiego i Ogrodów Królewskich, gdzie mieszkali Sułkowscy i Białczyńscy (inna część mojej rodziny, ze strony ojca), a z drugiej do Alei Trzech Wieszczów. Ulica Łobzowska to przedłużenie Kazimierza Wielkiego po drugiej stronie Alei, w kierunku Plant i Rynku Głównego.

Rodzice mojej żony, Anny Pagaczewskiej, mieszkali w kamienicy rodzinnej Olszowskich/Pagaczewskich przy ulicy Biernackiego 9, czyli o rzut beretem od Kapustów, w tym samym rejonie. Oni wszyscy Janka Olszowska (mama mojej żony), Staszek Pagaczewski (ojciec mojej żony), Marysia Kapusta (moja mama) z bratem Władkiem oraz Matylda Weinfeld i jej rodzeństwo, musieli wzajemnie się widywać, mijać na ulicy, może chodzić do tych samych szkół. Oczywiście nic na ten temat nie wiem, ale jest to bardzo prawdopodobne. Ten czas w swoich pamiętnikach opisywał Stanisław Pagaczewski, mój teść, a fragmenty z II wojny światowej w Krakowie, publikowałem na blogu.

Czytaj dalej

Ouroboros – OR z bORu wyORAny, czyli dowody na starożytność Polski Słowiańskiej w Kronice Dzierzwy [Archiwum 2014]

Ouroboros – OR z bORu wyORAny, dowody na starożytność Polski Słowiańskiej

Ouroboros

Co to jest Kronika Dzierzy (Dzierswy, Mierzwy)

 

Kronika Dzierzwy (Kronika Mierzwy, Kronika franciszkańska) – kronika historii Polski spisana po łacinie w początkach XIV wieku.

Zachowała się w czterech rękopisach z XV wieku oraz w jednym z XVI. Powstała najprawdopodobniej w Krakowie. Jej autorem mógł być franciszkanin związany z dworem Władysława Łokietka, opowiadający się za zjednoczeniem Polski po czasach rozbicia dzielnicowego.

Kronika jest kompilacją wcześniejszych utworów, takich jak Kronika Polski Wincentego Kadłubka, żywoty św. Stanisława Wincentego z Kielczy, Rocznik małopolski oraz innych źródeł. Mimo tego kronika ma dość jednolitą formę. Autor przejawia dobrą znajomość Biblii, wielokrotnie się do niej odwołując, a także znajomość kanonów stylistyki retorycznej, aczkolwiek język kroniki nie ma wybitnych walorów literackich.

Czytaj dalej

RudaWeb: Hipoteza kurhanowa spoczywa

RudaWeb: Hipoteza kurhanowa spoczywa

Zaś anatolijską składa się do grobu. Wracamy więc do początku – geneza Indoeuropejczyków to irańscy rolnicy. Po ostatnich latach prac, analizujących kopalne Y-DNA, cofamy się do Underhilla. Wybitny amerykański genetyk w latach 2009-14 założył, głównie na podstawie swoich obliczeń, wychodzących z analizy współczesnych genomów, że męska haplogrupa R1a wykształciła się w północnym Iranie.

Według Petera A. Underhill’a, do powstania mutacji haplogrupy R1a, doszło na Bliskim Wschodzie (Iran lub wschodnia Turcja) około 25 tys. lat temu oraz, że mutacja R1a1 powstała ok. 15 tys. lat temu w rejonie Kaukazu. Underhill w nowszych badaniach dowodzi, że kluczowa dla rozwoju słowiańszczyzny i ludów z nią blisko spokrewnionych jedna z kolejnych mutacji R1a powstała na ziemiach polskich.

Czytaj dalej

    © Czesław Białczyński