Podstawowa metoda medytacji – Ajahn Brahm – CZĘŚĆ 9 i 10

Podstawowa metoda medytacji – Ajahn Brahm – CZĘŚĆ 9 i 10

 

https://www.youtube.com/watch?v=tKITtavMNr4

https://www.youtube.com/watch?v=c7qAtJpnvWU

Podziel się!