Irlandia za prawem kobiet do decydowania o swoim ciele i duszy! (Referendum)

Irlandia za prawem kobiet do decydowania o ciele i duszy!

Za wolnością kobiet i zrównania ich praw człowieka do tych jakie posiadają mężczyźni opowiedziało się w Referendum światłe społeczeństwo katolickiej Irlandii. W odróżnieniu od polskiego skrajnie wstecznego, średniowiecznego trzonu katolicyzmu,  w Irlandii aż 66, 4% katolików opowiedziało się za natychmiastową liberalizacją prawa związanego z ciążą.

Uczestnicy referendum w Irlandii byli pytani, czy chcą zniesienia konstytucyjnego zakazu aborcji sprzed 35 lat. Zakaz ten częściowo uchylono w 2013 roku, w przypadku, kiedy zagrożone było życie matki.

W referendum wzięło udział ponad 64 proc. uprawnionych do głosowania, co stanowi bardzo wysoką frekwencję.

Oficjalne dane potwierdziły wyniki exit poll, które wskazywały już, że zdecydowana większość Irlandczyków jest za Wolnością Kobiet i zrównaniem ich prawa do dysponowania swoim ciałem i dusza do statusu jaki posiadają od dawna mężczyźni.

Nowe prawo wywalczone po 35 lat bojów z katolicka Falangą przez Irlandczyków będzie obejmować możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia od poczęcia bez podania powodu po konsultacji z lekarzem.

Dozwolone też będzie, prawo do przerwania ciąży do 24 tygodnia w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia kobiety, a także poważnego uszkodzenia płodu, które może doprowadzić do jego śmierci przed lub wkrótce po narodzinach,

Dopuszczalne będzie nieograniczone czasowo prawo do przerwania ciąży w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia kobiety lub śmiertelnego uszkodzenia płodu.

Nowe przepisy powinny zostać wprowadzone do końca tego roku.

(Agencja Informacyjna Wolnej Polski Lechickiej – AI-WPL, 26 05 2018)

*

Polacy powinni wziąć przykład z Irlandczyków i załatwić w naszym kraju ten problem. To jest kwestia elementarnej Wolności Osobistej Istoty Ludzkiej i Podstawowych Praw Człowieka.

W chwili obecnej polskie PRAWO KARNE związane z ciążą kobiet i szczepieniami noworodków jest najbardziej wsteczne i opresyjne w całej Europie!

POLSKIE CIĄŻOWE PRAWO KARNE, ZARÓWNO W ZAKRESIE USUWANIA NIEZDOLNYCH DO ŻYCIA ZARODKÓW JAK I W ZAKRESIE POPORODOWYCH MASYWNYCH SZCZEPIEŃ NOWORODKÓW JEST WYMIERZONE PRZECIW KOBIETOM, PRZECIW MĘŻCZYZNOM, PRZECIW RODZINIE I PRZECIW HUMANISTYCZNIE ROZUMIANYM PRAWOM OBYWATELSKIM POLAKÓW.

Polacy do boju z mafią farmakologiczno-medyczną i katolicką Czarną Falangą!!!

Dzielne kobiety irlandzkie i ich mężczyźni dali wam przykład, którego nie powinniście lekceważyć! Jest to dla Irlandii wielkie święto Wolności zrównujące po wiekach niesprawiedliwości i katolickiego ucisku prawa mężczyzn i kobiet.

Czarny Piątek – Walka o Prawo Kobiet do bycia Wolnym Człowiekiem

Podziel się!

    © Czesław Białczyński