RudaWeb: Maciej Bogdanowicz – Etruskowie po słowiańsku

Etruskowie po słowiańsku

Etruskowie mieli silny wpływ genetyczny środkowoeuropejski, typowy dla społeczności indoeuroepejskich pochodzenia stepowego. Ten czynnik genetyczny u nich w Italii zostaje zmieniony dopiero w czasach Cesarstwa Rzymskiego.

Czytaj dalej

Kharosthi, czyli Haroszti – pismo na korze brzozowej (tarymskie, kuszańskie, gąd-harwatskie, sagudawackie)

Kharosthi, czyli Haroszti – pismo na korze brzozowej

Od Furio Muerte, który napisał: „Jak mają ich na korze spisane teksty z epoki, to watykańskie muzeum per analogiam może mieć nasze.”

Fragmentary Kharosthi Buddhist text on birchbark (Part of a group of early manuscripts from Gandhara), first half of 1st century CE. Collection of the British Library in London

Fragmentaryczny tekst buddyjski Kharosthi na korze brzozowej (część grupy wczesnych rękopisów z Gandhary), pierwsza połowa I wieku n.e. Zbiory Biblioteki Brytyjskiej w Londynie 

CB – Tarymowie, Kuszanie, Gąd-Har-Wądowie, Sagu-Dacy (Soko-Dawanie) – to ludy z dużym udziałem haplogrupy R1a – od najdawniejszej starożytności. Długo, długo to trwało nim odnaleziono posimo zachowane na brzozowej korze. Ale oto i ono, co tylko potwierdza, że tego typu odkrycia są możliwe nadal jeśli chodzi o zachodni odłam tychże kultur, które znad Wisły i Dniestru wyrosły. Czy coś wam to pismo przypomina? CB 

Czytaj dalej

Ewa Rawicz – SŁOWIANIE, Pismo Etrusków to pismo słowiańskie (część 4b)

SŁOWIANIE, Pismo Etrusków to pismo słowiańskie

Język etruski to język prasłowiański. Do takich wniosków doszło grono naukowców: fizyk, astronom i językoznawca Giancarlo Tiziano Tomezzoli i Reinhardt Stein z Obserwatorium Etno-Archeologicznego z Munich w Niemczech i Uniwersytetu z Utrecht w Holandii.

Czytaj dalej

Kamień z Rosetty – Monument starożytnego macedońskiego pisma i języka.

Kamień z Rosetty – Monument starożytnego macedońskiego pisma i języka

nadesłał Stefas

Tutaj w pdf. Podstawowe cechy pisma • Zidentyfikowane znaki • Algorytm brzmienia dla dźwięku • Transliteracja i tłumaczenie całego tekstu na język macedoński • Nasze odczyty i dowody archeologiczne • Kilka zasad gramatycznych • Nazywanie bogów w różnych językach • Nazywanie różnych narodów i mieszkańców miast • Różne sposoby komunikacji z różnymi narodami • Analiza ostatnich trzech porządków w tekście demotycznym • Przykłady tekstów na temat artefaktów z Macedonii i Vinczy.

Czytaj dalej