Kharosthi, czyli Haroszti – pismo na korze brzozowej (tarymskie, kuszańskie, gąd-harwatskie, sagudawackie)

Kharosthi, czyli Haroszti – pismo na korze brzozowej

Od Furio Muerte, który napisał: „Jak mają ich na korze spisane teksty z epoki, to watykańskie muzeum per analogiam może mieć nasze.”

Fragmentary Kharosthi Buddhist text on birchbark (Part of a group of early manuscripts from Gandhara), first half of 1st century CE. Collection of the British Library in London

Fragmentaryczny tekst buddyjski Kharosthi na korze brzozowej (część grupy wczesnych rękopisów z Gandhary), pierwsza połowa I wieku n.e. Zbiory Biblioteki Brytyjskiej w Londynie 

CB – Tarymowie, Kuszanie, Gąd-Har-Wądowie, Sagu-Dacy (Soko-Dawanie) – to ludy z dużym udziałem haplogrupy R1a – od najdawniejszej starożytności. Długo, długo to trwało nim odnaleziono posimo zachowane na brzozowej korze. Ale oto i ono, co tylko potwierdza, że tego typu odkrycia są możliwe nadal jeśli chodzi o zachodni odłam tychże kultur, które znad Wisły i Dniestru wyrosły. Czy coś wam to pismo przypomina? CB 

Czytaj dalej