RudaWeb: Maciej Bogdanowicz – Etruskowie po słowiańsku

Etruskowie po słowiańsku

Etruskowie mieli silny wpływ genetyczny środkowoeuropejski, typowy dla społeczności indoeuroepejskich pochodzenia stepowego. Ten czynnik genetyczny u nich w Italii zostaje zmieniony dopiero w czasach Cesarstwa Rzymskiego.

Czytaj dalej

О расенском писму (O raseńskim piśmie) – Siniša Jakonić / pod redakcją S. M. Filipovića

O raseńskim piśmie

Научници су безуспешно покушали да објасне тајну етрурских слова помоћу „грчког“ и семитског писма, али не и помоћу србске ћирилице, која је баш једини кључ загонетке. Пјер Франческо Дјабулари и Анио ди Витербосу су покушали помоћу јеврејског језика, поткрепљујући то бесмислицом, да сви језици потичу из јеврејског, јер су Адам и Ева тобоже у рају причали на јеврејском?!

Uczeni bezskutecznie próbowali wyjaśnić tajemnicę liter etruskich za pomocą liter „greckich” i semickich, ale nie za pomocą cyrylicy serbskiej, która jest jedynym kluczem do zagadki. Pierre Francesco Diabulari i Anio di Viterbosu próbowali posługiwać się językiem hebrajskim, wspierając go nonsensem, że wszystkie języki wywodzą się z hebrajskiego, bo Adam i Ewa rzekomo mówili po hebrajsku w niebie?!

Czytaj dalej