Vasil Ilyov – Fundamental notions of the macedonian civilization: „KOSMOS” and „HISTORY”

Podstawowe pojęcia cywilizacji macedońskiej: „KOSMOS” i „HISTORIA”

 

Nucleus of the Galaxy Milky Way looked from profile.
Picture by Adolf Schaller

Jądro Drogi Mlecznej tak wygląda z profilu. Zdjęcie: Adolf Schaller

Czytaj dalej

Kamień z Rosetty – Monument starożytnego macedońskiego pisma i języka.

Kamień z Rosetty – Monument starożytnego macedońskiego pisma i języka

nadesłał Stefas

Tutaj w pdf. Podstawowe cechy pisma • Zidentyfikowane znaki • Algorytm brzmienia dla dźwięku • Transliteracja i tłumaczenie całego tekstu na język macedoński • Nasze odczyty i dowody archeologiczne • Kilka zasad gramatycznych • Nazywanie bogów w różnych językach • Nazywanie różnych narodów i mieszkańców miast • Różne sposoby komunikacji z różnymi narodami • Analiza ostatnich trzech porządków w tekście demotycznym • Przykłady tekstów na temat artefaktów z Macedonii i Vinczy.

Czytaj dalej