Vasil Ilyov – Fundamental notions of the macedonian civilization: „KOSMOS” and „HISTORY”

Podstawowe pojęcia cywilizacji macedońskiej: „KOSMOS” i „HISTORIA”

 

Nucleus of the Galaxy Milky Way looked from profile.
Picture by Adolf Schaller

Jądro Drogi Mlecznej tak wygląda z profilu. Zdjęcie: Adolf Schaller

Czytaj dalej