PAP Nauka w Polsce: Szymon Zdziebłowski – Na Kujawach odkryto rondele – duże miejsca obrzędowo-ceremonialne sprzed ponad 6 tys. lat

Na Kujawach odkryto rondele – duże miejsca obrzędowo-ceremonialne sprzed ponad 6 tys. lat

il. J. Czerniec

Pozostałości po dwóch rondelach, czyli dużych miejscach obrzędowo-ceremonialnych sprzed ponad 6 tys. lat – składających się z dookolnych rowów i palisad, odkryto w Kaczkowie na Kujawach. To pierwsze rondele zidentyfikowane w tym rejonie.

Czytaj dalej

Old European Culture: Sickle (Sierp)

Sickle (Sierp)

How did the Mesolithic hunter gatherers get the idea to start eating wild grains? Well my guess is that year after year they watched herds of deer and wild donkeys gorge themselves on ripe emmer wheat or einkorn wheat, both of which grow wild in huge quantities in Middle East. 

Jak mezolityczni zbieracze  i myśliwi wpadli na pomysł, aby zacząć jeść dzikie ziarno? Przypuszczam, że rok po roku obserwowali, jak stada jeleni i dzikich osłów pasą się na dojrzałej pszenicy jarej lub pszenicy samopszy (jednoziarnistej), które rosną w dużych ilościach na Bliskim Wschodzie.

Czytaj dalej

Praga – Świątynia neolityczna Na Hurce – osada na Bubencu czyli neolityczna Praga Praganów-Prygów, Kumoryjczyków (Archiwum 2012)

Świątynia Na Hurce – osada na Bubencu czyli neolityczna Praga

Praga – Bubenec czyli neolityczna Praga Praganów-Prygów, Kumoryjczyków przegnanych z Zielonej Pustyni (Nadczarnomorskich Stepów)  przez Skołotów, a zapisanych w podaniach  żydowskich (Biblia) i arabskich, a także w innych starożytnych źródłach jako potomkowie Gomera i wnukowie Marchomira i Ibora.

Czytaj dalej