iSAP w podróży: Muzeum w Chociebużu – Justyna Michniuk

Muzeum w Chociebużu – Justyna Michniuk

Przy okazji odsyłam też do artykułów Justyny Michniuk o Łużycach publikowanych u nas, w Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata i pozdrawiam serdecznie autorkę niniejszego reportażu.

Muzeum w Chociebużu – Justyna Michniuk

https://www.youtube.com/watch?v=YhoFx71mgi8

 

 

ISAP: Justyna Michniuk – Słowiańskie symbole na pisankach Serbołużyczan (Słowo Wstępu o Jajach w starożytności – Czesław Białczyński).

Justyna Michniuk – Literackie wspomnienie na cześć Kito Lorenca i jubileusz 40-lecia budziszyńskiej nocy poezji

Łużyce: Justyna Michniuk – Dlaczego Muzeum Serbskie (Wedisches Muzeum) w Chociebużu wciąż pozostaje zamknięte dla zwiedzających?

Justyna Michniuk – Słowiańskie ślady w Mużakowie (Cykl Łużyce i Łużyczanie)

Justyna Michniuk: 500 lat reformacji w Niemczech – Krótka charakterystyka ewangelickich Serbołużyczan

Łużyce: Justyna Michniuk: Kito Lorenc – wspomnienie

Łużyce: Justyna Michniuk – Slopišća ( niem. Schlepzig) mała wieś z bogatą historią

Łużyce i Łużyczanie: Justyna Michniuk „Janske nocy/Ivanjske noći” Benedikta Dyrlicha

Łużyce: Justyna Michniuk – W pułapce folkloru, czyli pytanie o autentyczną kulturę Serbołużyczan w XXI wieku i szanse jej przetrwania w kolejnych dziesięcioleciach

 

Podziel się!