Iwona Sobczak – Słowianie

Iwona Sobczak – Słowianie

 

Zofia Stryjeńska – Bracia Miesiące

Słowianie

Jestem z narodu
który niesie słowo
dobre dla przyjaciół
dla wrogów złe
usłyszą je ich uszy
język nie wypowie
pozostaną niemi

Jestem z narodu
który niesie słowo
dla przodków szepcę
wspomnienie ogrzane
lampką znicza
poję ich łzą
karmię płatkami chryzantem

Jestem z narodu
który niesie słowo
wkładam je
w usta dziecka
i daję z dumą Tobie
usłysz
zrozum
wypowiedz

 

Toruń 2004,

Wielcy Polacy: Doktor Twardy – Julian Aleksandrowicz (1908 – 1988)

Wielcy Polacy: Doktor Twardy – Julian Aleksandrowicz (1908 – 1988)

www.ekologia.pl

Julian Aleksandrowicz (pseudonim: Doktor Twardy) urodził się 20 sierpnia 1908 w Krakowie, zmarł 18 października 1988. Był lekarzem internistą, profesorem medycyny, a także humanistą i społecznikiem, m.in. pionierem krwiodawstwa, jednym z pionierów polskiej myśli ekologicznej. Z pasją propagował zasady ekologicznej profilaktyki zdrowotnej. W jego pracy najważniejsza była troska o zdrowie pacjenta oraz rozwój medycyny służącej zdrowiu społecznemu.

Jeżeli z jednej strony huta aluminium nasyca nas fluorem, huta żelaza dwutlenkiem siarki, liczne pojazdy zatruwają nas ołowiem, pożywienie zanieczyszczone jest substancjami rakotwórczymi, to zbliżamy się do granicy samounicestwienia. Czynniki te uszkadzają nasz organizm i powinniśmy się przed nimi bronić, stosując rozsądną profilaktykę zdrowotną, która o wiele mniej kosztuje niż leczenie skutków tych zagrożeń. Dzisiaj profilaktyka ekologiczna jest wyzwaniem naszych czasów.

 

Czytaj dalej

Ljubljana Marshes Wheel (Koło z bagien lubljańskich)

Ljubljana Marshes Wheel (Koło z bagien Lubljańskich)

From Wikipedia, the free encyclopedia(Z Wikipedii)
Uwaga: Waza z Bronocic jest datowana na 3635–3370 p.n.e., a więc jest starsza  o 500 do minimum 200 lat i przedstawia obraz całego wozu. Tutaj mamy być może koło, które przy odrobinie szczęścia do tego wozu może nam przypasować.

Marian Nosal – Wielka Lechia i niezbite dowody naukowe na istnienie Imperium Lechitów, część 1, wstęp

Wielka Lechia i niezbite dowody naukowe na istnienie Imperium Lechitów, część 1, wstęp

Celem niniejszego artykułu wstępnego i następnych tekstów oraz filmów z tej serii jest uporządkownie naukowych dowodów na istnienie naszej wielkiej słowiańskiej przeszłości i zaprzeczenie tezie, jakoby Polska powstała dopiero 1000 lar temu.

Czytaj dalej

Wojciech Fabin – W odwiedzinach u słowiańskiego metrologa

W ODWIEDZINACH U SŁOWIAŃSKIEGO METROLOGA

Nie ulega wątpliwości, że Słowianie posługiwali się systemem sześćdziesiątkowym, który zapewne trafił na Nasze ziemie w spuściźnie po pra pra-przodkach, którego pierwowzorem był system liczbowy jakim posługiwali się Sumerowie, później Babilończycy od których ten system przejęli Arabowie. Powiązany z nim jest system 12-tkowy opisany obszernie w artykule Pana Rafała Kopko Orlickiegohttps://bialczynski.pl/2018/12/18/rafal-kopko-orlicki-jaki-system-liczbowy-posiadali-praslowianie/.

Ja chciałbym jednak zająć  stanowisko, że bliższy naszym przodkom był ten pierwszy system liczbowy.

 

Czytaj dalej

Węgry: Niespotykana w skali migracja jeleni!

Węgry: Niespotykana w skali migracja jeleni!

nadesłał Rafał Kopko Orlicki

Przyrodnicy nie znają przyczyny wystąpienia tego niezwykłego zjawiska. Jelenie podejmują jesienią, czy z początkiem zimy wędrówki w poszukiwaniu lepszych żerowisk, ale nigdy dotąd nie zanotowano, żeby odbywało się to na taką skalę i w biały dzień. Jelenie zwykle wędrują w małych grupkach po kilka, kilkanaście sztuk, a przede wszystkim przemieszczają się pod osłoną nocy.

 

Czytaj dalej

Mir RA, spadek po Słowianach na półwyspie Synaj i w kościele judeo-chrześcijańskim

Mir RA, spadek po Słowianach na półwyspie Synaj i w kościele judeo-chrześcijańskim

Mir RA

Myrrh is a red-brown resinous material, the dried sap of the tree Commiphora myrrha. It is native to Somalia and the eastern parts of Ethiopia. The sap of a number of other Commiphora and Balsamodendron species are also known as myrrh, including that from C. erythaeca (sometimes called East Indian myrrh), C. opobalsamum and Balsamodendron kua. Its name entered English through the Ancient Greek, μύρρα, which is probably of Semitic origin.

Mirra jest czerwonobrązowym żywicznym materiałem, wysuszonym sokiem drzewa Commiphora mirra. Pochodzi z Somalii i wschodniej części Etiopii. Sok z wielu innych gatunków Commiphora i Balsamodendron jest również znany jako mirra, w tym od C. erythaeca (czasami nazywane mirra wschodnioindyjska), C. opobalsamum i Balsamodendron kua. Jego nazwa wpisana jest w język angielski przez starożytną grekę, μύρρα, jest prawdopodobnie pochodzenia semickiego.

Czytaj dalej