Jerzy Zięba – O aluminium w szczepionkach i o opinii Głównego Inspektora Sanitarnego; 2. Fałszywa szczepionka Infanrix Hexa : Ryzyko bez żadnych korzyści (6 w jednym)

Jerzy Zięba – O aluminium w szczepionkach i o opinii Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1P2sZ6CzP8

 

www.ukryteterapie.pl

www.jerzyzieba.pl

www.polacydlapolakow.pl

 

2. Fałszywa szczepionka Infanrix Hexa : Ryzyko bez żadnych korzyści

(6 w jednym)

 

Maria Majewska <nonnocere3@gmail.com

W 2017 r. włoscy naukowcy Antonietta Gatti i Stefano Montanari, którzy zbadali 44 szczepionki stosowane w Europie, wykazali, że zawierają one mieszanki różnych toksycznych metali w postaci mikro i nanocząstek. http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.php  Ich wyniki zostały potwierdzone przez niezależne grupy badawcze.   Teraz włoscy uczeni zabrali się za dokładne zbadanie składu wszystkich stosowanych szczepionek i uzyskali na ten cel od europejskich biologów donację  10 000 euro.  

W grudniu br. grupa badaczy Corvelva ogłosiła pierwsze wyniki badania 6-walentnej szczepionki Infanrix Hexa produkowanej przez firmę GlaxoSmithKline (GSK), która zgodnie z opisem producenta powinna zawierać antygeny następujących patogenów: toksoid tężca dyfterytu, antygeny krztuśca, 3 inaktywowane szczepy wirusów polio, antygeny wirusa żółtaczki B (Wzw b), oraz polisacharyd bakterii Hemophilus influenzae (Hib).  https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/infanrix-hexa-epar-product-information_en.pdf.   

Naukowcy byli zaszokowani, gdyż w szczepionce tej nie znaleźli żadnego z opisanych antygenów. Wykryto w niej jednak 65 różnych chemicznych zanieczyszczeń, szereg toksyn, nierozpoznane nierozpuszczalne i nietrawione przez enzymy polimery białkowe (będące prawdopodobnie agregatem indywidualnych antygenów), oraz rozmaite bakteryjne peptydy zdolne do stymulowania reakcji alergicznych i autoimmunologicznych.   https://www.corvelva.it/speciali-corvelva/analisi/vaccingate-initial-results-on-infanrix-hexa-chemical-composition.html

Rozpuszczalność antygenów oraz ich podatność na trawienie przez enzymy są niezbędne dla interakcji z układem odpornościowym i produkcji przeciwciał. 

To wskazuje, że zbadana szczepionka Infanrix Hexa jest całkowicie bezwartościowa, gdyż układ odpornościowy nie wyprodukuje przeciwciał do teoretycznie zawartych w niej antygenów.  Czyli nie uodporni przeciw żadnej z ww. chorób.  

Natomiast wielka liczba zanieczyszczeń i trucizn zawartych w tej szczepionce wskazuje na jej dużą toksyczność, która ujawniła się już w badaniu klinicznym z 2009 r, podczas którego 36 dzieci zmarło, a 1700 zostało okaleczonych po jej podaniu. Mimo to, została ona zatwierdzona na globalnym rynku, więc zatruwa i zabija niemowlęta na całym świecie.  

W Polsce nie jest refundowana, więc naiwni rodzice płacą za nią z własnych kieszeni (1 ampułka kosztuje ok 180 zł), szkodząc swym dzieciom i nie dając im żadnej ochrony przed chorobami.

Rodzice powinni natychmiast zaprzestać jej stosowania, a MZ powinno wycofać ją ze sprzedaży.

Przewiduje się, że firma GSK zostanie oskarżona o fałszerstwa lub karygodne  niechlujstwo przy produkcji szczepionek i nawet oskarżona o liczne morderstwa.   https://vaxxter.com/infanrix-hexa-65-toxins-found-all-risk-no-benefit/

Zmieniony ( 20.12.2018. )

Profesor Maria Majewska – Wykład sprzed roku:

Podziel się!