Wojciech Fabin – W odwiedzinach u słowiańskiego metrologa

W ODWIEDZINACH U SŁOWIAŃSKIEGO METROLOGA

Nie ulega wątpliwości, że Słowianie posługiwali się systemem sześćdziesiątkowym, który zapewne trafił na Nasze ziemie w spuściźnie po pra pra-przodkach, którego pierwowzorem był system liczbowy jakim posługiwali się Sumerowie, później Babilończycy od których ten system przejęli Arabowie. Powiązany z nim jest system 12-tkowy opisany obszernie w artykule Pana Rafała Kopko Orlickiegohttps://bialczynski.pl/2018/12/18/rafal-kopko-orlicki-jaki-system-liczbowy-posiadali-praslowianie/.

Ja chciałbym jednak zająć  stanowisko, że bliższy naszym przodkom był ten pierwszy system liczbowy.

 

Czytaj dalej