OEC: Goran Pavlovic – Walking sheafs of wheat (Chodzące snopy pszenicy)

Walking sheafs of wheat (Chodzące snopy pszenicy)

Walking sheafs of wheat

© by Goran Pavlovic – Old European Culture

Chodzące snopy pszenicy

© by Czesław Białczyński (tłumaczenie)

In the past, in Shetlands, „skeklers”, children dressed in straw suits, would go round the houses at Halloween (Gaelic new year), New Year, asking for food, apparently „to bring the sun back from the grip of winter and ensure good crops”…

W przeszłości na Szetlandach „skeklerzy”, dzieci ubrane w słomiane stroje, chodzili po domach na Halloween (nowy rok gaelicki), w Nowy Rok, prosząc o jedzenie, najwyraźniej „aby wyprowadzić słońce z uścisku zimy i zapewnić dobre plony ”…

Stowarzyszenie Niklot: Profesor Piotr Pałys: Serbowie Łużyccy wobec globalizmu.

 Profesor Piotr Pałys: Serbowie Łużyccy wobec globalizmu.

 

Wykład odbył się w roku 2018, ale Stowarzyszenie Niklot opublikowało go kilka dni temu. Jest to temat bardzo aktualny i ważny w dobie globalizacji.

Czytaj dalej

TVP 1: Tanie dranie Słowianie i Neopoganie

Tanie dranie Słowianie i Neopoganie

Gratulacje w związku z wystąpieniem w tym programie dla pana Mikołaja Jarmakowskiego. Naprawdę bardzo trudno jest powiedzieć coś sensownego z punktu widzenia Rodzimowierstwa i starożytnego dziedzictwa Słowiańszczyzny w tak mocno zideologizowanej katolicko jak obecnie TVP. Mówiąc prawdę sytuacja obecna przypomina mi tę z roku 1968, kiedy o Hippisach Polskich mówiła i pisała gadzinówka PZPR Trybuna Ludu, czyli „mówił ślepy głuchemu jak świat naprawdę wygląda”. Jest to pozorowana wieloświatopoglądowość. Deprecjacja profesor Marii Janion w kontekście jej „Niesamowitej Słowiańszczyzny” jest naprawdę chwytem poniżej pasa. Czy zatem jest o czym dyskutować i czy warto dyskutować z katolicyzmem?

Czytaj dalej