Księga Wiedy: Wykład(nia) / Lekcya 15, czyli Szósta Drugiego Kręgu – Życie (Rzycie): Słowo→Duch→Materia

Księga Wiedy – Wykład(nia) / Lekcya 15, czyli Szósta Drugiego Kręgu „Życie: Słowo→Duch→Materia”

Punkt→Owal→Kwiat. Symbole Życia, Stwarzania, Objawiania w Rzeczywistości Tworów/Owuli, a więc Procesu/Rotacji u-Jawniania/Rodzenia Bytów/Istów/Kwiatów (Światła/Gwiazdy-Skry)  z poziomu Najwyższego Sławi, czyli Jedni → w Prawię i następnie z Prawi → w Jawię. Rotacja Słowo→Duch→Materia.

Właściwie powinno to wyglądać tak:

Pierwszy Owul/Owal (Koło/Kula) powstaje wokół niewidzialnego (dostępnego w Sławi/Jedni) Punktu Stwarzania – Uwija się wokół Ródzi. To RO-tań od O (Zero-Nicy) →Swąt-Wit’ → Swąt-Rod.

Proces ten jest obserwowalny dla Człowieka matematycznie, geometrycznie, fizycznie, chemicznie i biologicznie oraz filozoficznie (wijozowicznie) i na wielu innych płaszczyznach, czyli w Aspektach RzeczyIstności (logicznym, socjologicznym, psychologicznym, ezoterycznym, symbolicznym itp).

ruch ↓ RUh

rotacja (ROtan) to  ↓ następne zdarzenie

ROtany poprzez szereg RUhów  pROwadzą do powstania (przez ruchy od OśRódy do krawędzi koła) Kwiatu/Światła/Skry – Sześciopłatkowego  i Sześciopłatowego (przez ruchy punktowe wzdłuż okręgu / koła).

Tak stwarza się Pełne Światło/Kwiat/Gwiazda Życia (Rzycia/ROtani) – gdzie każdy Punkt/Światło ś-wiłty na Kole/Owalu / Okręgu stwarza nowy Oś-ROdek Życia / Rotani Kwiatu / Gwiazdy Życia (Rzycia) kolejnego Owalu (kolejnej Owuli / Zamyku/ Tworu).

 

Życie, w przestrzenio-czasie Jedni-Sławi to Słowo niewypowiadalne jak i wszystkie inne, gdyż obowiązuje tam ZASADA / REguła Natychmiastowości i Wszechistności / Jedności i Jednoczesności / Jednoczas-Wszechczas, więc obrazowanie i wypowiadanie dla komunikowania się są zbędne, a sPEŁNienia są natychmiastowe.

W mowie Prawi-Sławi  Słowo Życie brzmi i zapisuje się  jako Rzycie, czyli R(z)Ycie / Rzyt i Ryt / Rzit i Rit / Rzut (Ruch) i Rut / Rud → Ród → Rod →  Rot oraz Rząd i Rad / Rzęd (ob) i Ręd.

W mowie Jawi-Sławi, w czasoprzestrzeni, wymawiane jest i zapisywane (RYtem / SkRYbem) u Ludów Słowa jak następuje: polskie  – życie (zapis jawiczny, nieprawilny) i rzycie (wymowa jawiczna); białoruskie – жыцця (žyccia) i rzyccia; bośniackie – život i rziwot; bułgarskie / chorwackie / czeskie –  život i rziwot; macedońskie – животот (životot) i rziwotot; rosyjskie жизнь (żizń) i rzizń; serbskie – живот (život) i rziwot; słowackie – života i rziwota; słoweńskie – življenje i rziwlenje; ukraińskie – життя (żyttia) i rzyttia.

Możemy tutaj zaobserwować przejście od słowa życie, żywot, żywljenie do słowa żyto (żyttia), które to żyto w wielu językach pre- i pra-słowianoaryjskich oznaczało niegdyś także zboże (ziarno boże, od bogów od Żywiołów pochodzące) – każdy rodzaj zboża, pokarmu który daje życie i stanowi podstawowe po-żywienie. Staroruskie żito to żywność, pożywienie. Staroperskie geits – chleb, cymeryjskie bwyd – jedzenie.

Możemy też tu dzięki językowi Prawi zaobserwować ewolucję nazwy zboża / żyta od słowa reż / ryż / reg / rag/ rzez / rż (rżysko) do żyto gdzie r lub rz przechodzi w i w ż albo nawet w g. Żywić to nie tylko karmić ale też obdarzać życiem. Bogini Żywie /Żywia / Rzwia to Pani Karmiąca i Dająca Życie. Stąd pochodzi też przejście do znaczenia goić (żiviti – giwiti – goiti). Żywina i Żywot (żivotina) to każde stworzenie żywe. Żywiec – zwierzę, zwierzę przeznaczone na rzeź (rez).

sanskryckie जीवनम् (jivana) jiwana / dżiwana (gdzie ż/rz źródłowe przeszło w j pisane ale w mówione dż); staroindyjskie – jivati / dżiwati; tak samo  nepalskie जीवन (jīvana) dżiwana; Tutaj znajdujemy zarówno nawiązanie do Jawijawniczny, jawny jak i do żywić i dziwy – żywy oraz boski – dziw/ dziew/ dew / daw.

perskie   زندگی – zendykii / zendagii (gdzie źródłowe ż/rz przeszło w z / dz / dż); litewskie – gyvenimą (gdzie ż / rz z języka źródłowego przeszło w g); łotewskie dzīvi i dziwy (gdzie ż/rz przeszło w dz/dź), także dzivs – żywy; 

romajskie greckie ΖΩΗ –  zoi (gdzie ż/rz przeszło w z) lub bioo / biomai (żyję) – co ma być zamianą z „w” na „b” a więc pierwotnie wioo i wiomai (czyli od pojęcia wziętego z języka źródłowego: wić / wiję – stwarzać). Jak widać grecki jest tutaj językiem przejściowym pomiędzy słowiańskimi, bałtyjskimi, sanskryckimi, perskimi a romajskim rzymskim i łaciną, z której powstają słowa w językach romańskich. Pojęcie życia łacińskie (rzymskie romajskie) to – vita i wita, albo vivo i wiwo, czy vivere i wiwere (co pochodzi od pojęcia z języka źródłowego – wić / owijać / uwijać – tworzyć, „stwarzać” zamiast od pojęcia ruchu / rotacji). Od tego rdzenia biorą swoje pojęcie życia / rzycia wszystkie języki romańskie, w tym także rumuński.

Pojęcie walijskie – bywyd (pochodzi od być  z języka źródłowego, w znaczeniu „istnieć” zamiast rotować); szkockie gaelickie – beatha (także od być/byt’/ byt).  To celtyckie / cymeryjskie pozostałości oparte na języku źródłowym słowiano-aryjskim lub jak kto woli pra-indo-europejskim (PIE), gdzie w przeszlo w b – i także u nas być / byt to przejście od wić / wit.

W angielskim mamy dwa słowa na ‚życie’:  ogólne, statyczne: lifeżycieżywotokres użytkowaniaduszabytpożycie; oraz potoczne oznaczające proces: livingżycieutrzymaniejedzeniezarobek. Bliskie temu rdzeniowi są pojęcia życia nordyckie – szwedzkie, duńskie, norweskie – liv oraz niderlandzkie leven, jak też niemieckie leben (gdzie v/ w przechodzi w b zgodnie ze znaną regułą w↔b).

Nie znajduję – tak samo jak Słownik Etymologiczny W. Borysia – logicznego wytłumaczenia dla tego anglo-sasko-nordyckiego odchylenia od języka PIE i powszechnie uznawanego przez lingwistykę (moim zdaniem nieprawidłowo) rdzenia „ghei -żyć”, zamiast rzit/ rit, które zawiera się w ich pojęciu „życie” – liv.

Jedyne co mi  przychodzi do głowy to dziwne odwrócenie wił-wil / wit’-wit / win / wiń w liw / liv. Lub dodanie przedrostka do wić / wił / win co widać jako li-ving, le-ven, le-(b↔w)en.

Warto też zwrócić uwagę na wypływające z tego samego rdzenia PIE ‚żyć’ / ‚ rzyć’ / rzekome ‚ghei’‚ pojęcia takie jak:

żyła (litewskie gisla, łotewskie dzisla) – naczynie krwionośne, ścięgno, jelito, przewód, struna, kręgosłup, struna głosowa – skąd też wspólne słowiano-bałtyjskie pojęcia: gusła, guślarz, gęślarz, gęśle itp;

żyzny – urodzajny / płodny, żiznen – życiodajny, ożywczy;

czy żywioł ‚siła Wszechświata i jej przejaw’, ale też pierwiastek podstawowy (pierwiastki podstawowe) stworzenia (w starożytności były to cztERy PiER-wiast-ki symbolizowane znakiem prostego krzyża). Też żywioł – zwierzę – istota  żyjąca (żywioła) czy żivnost – drób / ptactwo domowe, lecz też i roślina np żonkil zwany jest żywcem, i sok roślinny / drzewny – żywica.

Także żyć (żit’/ rżit, rzit / rzyć) – rodnia, płodzenie – rżnięcie- rycie-rzęcie, cięcie ale i dawanie życia/ rzycia, żywot – brzuch, ciało, łono.

Księga Wiedy – Wykład(nia) / Lekcya 15, czyli Szósta Drugiego Kręgu „Życie (Rzycie): Słowo→Duch→Materia”

Aż trudno mi uwierzyć, że od powstania Lekcji 6 – tej z PIERWSZEGO KRĘGU, upłynęło już 12 LAT (link do niej daję u dołu artykułu). Tamta lekcja powstała w grudniu roku 2011. Jak widzicie Księga Wiedy pisana jest przeze mnie przez dziesięciolecia, praktycznie od początku mojego Życia, a to że akurat któraś z jej części objawia się w przestrzeni publicznej, jako utrwalona i przekazana pokoleniom – Polaków, Słowian, Ludzkości – w konkretnym czasie – nie jest przypadkiem, ale Zamiarem Świadomości Nieskończonej. 

Te ilustracje oczywiście także nie są przypadkowe. Stanowią część Świętej Geometrii, czyli obrazu Stwarzania, wyłaniania się Tworów z Tweru, Owuli z Owalu, Pąków z Zamyku, Jawi z Prawi. Obraz odpowiedni dla procesu / rotacji jako powielalnej całości „staje się” (siędzieje) – naradza się w pewnej chwili (czasie wielowymiarowym) jako odkrycie jawiczne i przeradza się w symbol działania występującego powszechnie, obecnego u podstawy.

Wykład Wiedy Żyje swoim Życiem. Wpierw jest to więc Życie U-TAJone, w Łonie / Owalu /Kłodzi / Zamyku RzeczyIstności (Światła Świata – Świętowita / Swątlnicy), potem po określonym czasie Życia Płodowego (p-łód / k-łódź, Kłoda-Płoda, KA dla RA) przeJAWIA się, czyli rodzi w Rzeczywistości (ang. reality, REal / ReAl).

Wy-ku-Uad/Ład jest istem rzeczyistnym tak samo jak Istota Żywa, jest TwORem Światła Świata – Świadomości Nieskończonej uJAWnianym poprzez Człowieka  – Istotę materialno-duchową. Myśl uJAWniana jak i Istota poJAWIająca się we Wszech-Świecie (JAWI Sławi). Życie /Rzycie / Ryt’ie każdego TwORu rozpoczyna się w TwERze./ TweRzE / Owalu-OwARze, a więc w Jawi-Sławi, tam jest jego poczęt-ek/ poczęcie. Czyn – poczynanie / poczynienie jest RUchem Światła Świata / O-RzYwieniem MatERIi (ER→RI). 

Jest ruchem od Zera (O) do zaISTnienia czegokolwiek (I) – Myśli / Obrazu / Rit’u.   Jest OI / IO = OIO i IOI (jamć i imć – Ф i ф). Jest to przejście S-PHI-RA-li (Ф / ф) z poziomu na poziom.

Kto śledził poprzednie Lekcje Księgi Wiedy ten wie doskonale o czym tutaj mówimy – to przejście G-RA-Nicy ku ORzYwieniu. Z poziomu 9 – Od-Nawienia poprzez z-ERO do 1.

Jednocześnie, jak wiecie Życie obJAWIone to czerta 6 a nie 1.  Cyl Życia / Rzycia nie jest żadnym wyjątkowym cyklem, lecz przechodzi przez wszystkie fazy wspólne dla wszystkich cykli. Narodziny Istoty Żywej następują po życiu /rzyciu u-TAJonym  odbywającym się w NAWI-Sławi, potem w PRAWI-Sławi i wreszcie w JAWI-Sławi po czym → znów przez Prawię i Nawię (Założę / Brdo) przechodzą w Jawię. W Jawi granicznym (czerta 5) momentem jest chwila narodzin – Wyjścia z Kłodzi-Płodzi – Macicy Macierzy na Świat Jawiczny.

A więc idąc od Góry (H-ARy) do Dołu – od JEDNI-Sławi (1) gdzie formułuje się Duch-SkRA (Tchnienie Boże) dzielą każdy Ist/ ISTotę 4 kroki. Drugi (2) K-ROk odbywa się w P-RAwi, trzeci (3) Krok odbywa się w B-RdzIe/ B-ARdzIe (NAWI-Sławi), a czwarty (4) między Założą (Bardem) a Jawią kiedy Duch /Sk-RA zostaje wcielony w konkretną Macierz przez RUch OIca i połączenie NA-sienia z Owulą/ OwaREm (Ф / ф).

W JEDNI-Sławi (K-ROk 1) ma miejsce ZamiAR, który realizuje się poprzez wydobycie ISTu / Tchnienia / Ducha z Zamyku (Owalu/ Tweru Światła Świata (Świadomości Nieskończonej). WydoBYCie to (wy→do→byt’→ie) = Wydzieleniu ze JEDNI samodzielnego osobnego ISTu, który zaCZYNna samodzielny osobny BYT w P-RAWi (K-ROk 2).  Wcześniej w JEDNI jest zJEDNnany / zJEDNOczony ze Świadomością Nieskończoną, z innymi Istami Tweru/ Zamyku / Owalu / WARu. Dopiero po przejściu Bramy Tweru zyskuje indywidualny BYT Duchowy = Świadomość Osobistą / Osobową / Osobną = Kształt Ducha / Tchnienie w OSobny Ist / Istotę – Ist zaWIRowany wokół OŚ-RUdy.   

Ten wykład jest niejako prekursorem innej części Wiedy i Wiary Słowian, która została opublikowana tutaj:

Świadomość Nieskończona →Mitologie Ludów Ziemi →Symbole Narodowe →Świadomość Osobista

Rzeczywistość jest tylko częścią – obJAWIoną / uJAWnioną / JAWną / JAWiczną  – Widzialną – RzeczyISTności.

 

Rzeczywistość: sloweń. – resničnost (resnicznost); bośn. / chorw. / serb. – stvarnost (s-tVAR-nost); białorus. / bułg. / ros. – рэальнасць – reaĺnasć / realnost; ukr. – realnist;  macedon – realnosta; czes. / słowac. – realita; grec. pragmatikótita (pRAgmatikotita); łacina – veritas (VER-itas)

​Prawda: czes. / słowac.-  Pravda; ukr. – Правда (prawda); białorus. – Праўда (Praŭda); słoweń. – Prav; chorw. – Pravi; ros. – Истинный (istinnyj / prawda); serb – Истина (istina), bośń. – Istinito; macedon. – Vistina; łotew. – Taisnība (czyt. tajsniwa); łacin. – Verum;

Bogan czyli Bohen Życia (Chleb Życia)

I cóż on przedstawia ten Bogan / Bogacz / BogRAcz /Boga RAacz – poza oczywistością, czyli iż Życie bierze się z Obrotu RzeczyIstności (obROtu RzEczyIstności = WIR), ze Swastyki Gwiezdnej, z WIRu Światła Świata – z wIRu Świadomości Nieskończonej, z jaWIJNEJ / WID(ZI)ALNEJ ROtacji Polaris (albo innej Epokowej Gwiazdy Precesji) i Obracających się Dookoła jej Osi gwiaździstych/ skrzystych (jaskRAwych / jasnych / świetlistych) Wozów ciągnionych przez Skrzyste Boskie Niedźwiedzice-ORsusy (lub inne Epokowe Zwierzęta Skrzyste)? Poza tym, że w oczywisty sposób przekłada się to na Obrót (obROt) Godowy – Godowania Roczne, zmiany Pór / Kirów w roku i Zwierzęce Zwy – Zwania Godowe Zowijaku (zew-wij-jaku) oraz na obrót RObót (pRAc) ROlnych w Gospodarstwie Ludzkim?

Burusowie (Rosjanie / Burowie Mosokowie) i Rusini (Ukraińcy / Czarno-Rusowie i Białorusini / Wielkorusowie) nazywają go tutaj powyżej KA-RU. KA →RA, czyli ruchem KA w RA = RU. PO-MANą/ z-ŁO-szczą, Irją (Crną- Czarowną i Czarną) Rijeką i B-ORem. Z-ŁO-SZCZ = z-RO-szcz / z-Roszcienie = Z-RODzenie.

To jest wedyjskie RA-hu (Ruh, głowa – w sensie myśl, wymyśloność, marzenia, dążenia) w odróżnieniu od Ke-tu (Ka-tu – zasób, kłodź, łódź / ciało / tułów); RA wiedzie, a KA/KE realizuje, przenośnie to Duch-Energia i Ciało-Materia – w uproszczeniu, bo jednocze śnie to dwa bieguny astralne – księżycowe w systemie wedyjskiej astrologii).

 

Ten obraz na piekARskim TwORze jakim jest Ko-Ro-WAJ (KU-RA-WIT’) pokazuje nie tylko to co widać Jawnie, lecz cały proces WIRu od Jedni do Z-RODzenia w Jawi i od Jawi przez Nawię i Prawię do ponownego zJED-nania ze JEDNIĄ Sławi (także wprost z-JEDzenia przez ob-RzĘdników).  

Określenie Z-RO-szczienie obejmuje nie tylko wydanie Życia przez Zerywanów i Zróstów (zrodzenie) ale także wydanie życia przez Zróstów / Rostliny – zroszczienie. Zroszczjenie / zRO-szczenie to wydanie nasienia w rosie (płynie) i ZŁĄCZenie w płynach orzywiających z Owulą w Macicy / Macierzy = Matce Ziemi / Przyrodzie. W tym słowie widać rolę ORZywiającego pRzEwodzącego płynu i Bogini Roszy – nie jest to WODA lecz RzYwa Woda, RWA – RAWA – RA Wioda (stąd nazwa najważniejszej dla Słowian – Największej ich rzeki RA-Wody – Wołgi – Wielkiej / Białej RA-Wody).

Tutaj dwa Kozły – Koziorożce / Kozice / Kozy Zowijakowe kłaniają się Drzewu Życia.

Zwie-rzęta / Zwi-rzory / Zwi-RAry (zwiER-zOry / z-wij-żARy) to nic innego jak Istoty Żywe Zwące i Rzekające, a więc wołające, nawołujące się wydające zew przyrodzony, na-zywane / zwane, posiadające Boskie Miano, a więc RzeczyIste Imanie (Imć / Jamć = in-yang). To Istoty obdarzone Tchem Bożym Sit Tchem – Zasiedlone Duchem, u-Wite Wicią RA. Także istoty rzykające a więc mówiące, posiadające swoją mowę, porozumiewające się, a więc są to Istoty w Pełni Żywe – Duchowo-Materialne.

W języku słoweńskim zwierzę to żival (w mowie prawilnej: rziwal / RzIwal albo uproszczone riwal), białoruskim – źiwioła (rziwioła / RzIwioła / RziwiOła lub riwioła), bośniackim i serbskim – żivotina (rziwotina / RzIwotina / RziwOtina, lub riwotina); bułgarskim i macedońskim – żiwotno (rziwotno / RzIwotno / RziwOtno lub riwotno), chorwackim – żivotina (rziwotina / RzIwotina / RziwOtina lub riwotina), czeskim – zwirze (zwire / zwiRE), słowackim – zviera; rosyjskim – żiwotnoje;  w greckim ζώο czyli zoo lub zuo, lub zwo (jak w zwać i zew); duńskim, islandzkim i norweskim – dyr, szwedzkim – djur; łotewskim – dzīvnieks; litewskim – gyvūnas (gdzie dz przeszło w gy).

A więc Istota RzeczyIsta u-wita w rzeczywistości – powstała z zamysłu poprzez słowo/obraz  i osadzenie tchu-ducha i zmaterializowanie go (Słowa i Ducha) w określonym kształcie (Materii), a następnie ROzWI(J)nięte w procesie ROtacji do kształtu docelowego – pełnego – wielowymiarowego – wielopoziomowego.

Ist tego rodzaju ciągnie się przez całą RzeczyIstność – „ciągnie się” tak jak Matka Ziemia „ciągnie” swój obraz przez Kosmos/Wszechświat/Rzeczywistość – Jawię, tyle że ciągnie się przez Całość – przez SŁAWIĘ: w Jedni jako Pełnia; w Prawi jako Duch/ObRAz, w Jawi jako Duch/MateRIa, w Nawi jako Nowina – Duch/OdROd, OdRAadzający się. Gdzie odROd=obROt, czyli Złyrodź bądź Obrodź bądź Dobródź dodana/dołożona do Ducha.

Drzewo Życia (Rzywia) po prawej mowie Drzewo / DRwO Rzycia / RYcia; ROżdienia / uROdzenia; ROrzy / ROtacji.

Drzewo – dRzewO / dRzEwo / dR(z)E-w0 (die-RE-Wo; d-RwO). Drzewo jest częścią Świata Zróstów / ROstów / ROstlin (ROślin). Drzewo jest najbardziej skomplikowanym wytworem tego Rodzaju Życia na Matce Ziemi.

ROstliny / ROśliny, czyli Zróstowie (Zrostowie) to także Istoty Pełne – Istoty Żywe – Istoty Duchowo-Materialne, a więc zasiedlone Duchem/Tchem (Sit Dech / Sit-Tch/ sit-th = sidh), to istoty Na-TCHnione Boskim Duchem, OWIane TCHnieniem Bożym. Zróstowie – po prawej mowie to Z-RO-stowie lub z-RU-stowie.

Zrost / Zrust – Życie w-Z-RA-Stające, rosnące w ciągu GODu/ ROku, ROsnące z Obrotem Godu, doRAstające, dOjRzewające. Zróstowie nie wydają Zwu – mowy głosem, ale również posiadają mowę (u-tajoną), ducha i imanie boże (Imć / Jamć). Poza Drzewami (Drwami) świat Zróstów tworzą Zioła / Ziela / Zieleniny, czyli Zouale, z-Oualu z OWALU powstałe.

Doskonale wiemy o wymienności l=r / r=l oraz  l=ł / ł=l, jak też ł=u (ou) i ł=w (np Łuda / Łda →Uoda → Woda → Water → wymawiane Łoter). Także Wodór

Na marginesie, to ciekawe spostrzeżenie, że żeńska słowiano-aryjska WODA (praindoeuropejska Uoda / Ouda) zmieniła się u Celto-Anglosasów w Father – / Wader – Ojca.

Wracając do tematu ZieLA i ZioŁA czyli z-Owalu (owARu / O-WARu – z Jaja Zamyku/Tweru Swątowego, ze Swąt-Roda i Swąt-Wici) pochodzących ROstlin, to jak widzimy nazwa ziela i zioła sprowadza się do tego samego rdzenia OR/AR / RO/RA – czyli do RdzEnia Istoty – Światła Świata (Swąt-RA). Równoprawną nazwą odpowiadająca zielu i ziołu jest właśnie nazwa roślina (RO-s-tlina), która ma zawiązek z mianem bogini Roszy, czyli życiodajnej wody – ROsy osadzającej się na ROślinach.

Mamy też nazwę Bylina (obecną w wielu slowiańskich językach) równoważną nazwie ziele lub zioło, która bierze się z rdzenia byt, być oraz członu lina, byt-lina podobnie jak w roś-lina – gdzie lina to określenie czegoś korzennego, liściowego / listnego, liniowego / linowego-sznurowego, plotącego się / pletnego (pląt, plet), jak w angielskim plant.

Zboża czyli trawy nasienne, karmicielskie mają odpowiednie nazwy związane z członem RA i jego odmianami jak: Reż / Raż / Roż – żyto – RżętO; Ryż / Riża / Ris – ryż; Proso – P-ROso; Pszenica (po-prawnie: PRżEnica lub PRzEnica); lub OV / OWI – OWO – owies / ovas/ oves – ziarno / zarodek / nasienie.

Sumeryjskie Drzewo Życia

Wbrew współczesnym „naukowym” kulinarno-spożywczym teoryjkom co do określenia jarzyna i warzywo, Jarzyną (według prawego / prawilnego rdzenia słowa – jary) jest każda Zielenina (Ziele), która może stanowić pokarm jako surowa. Tak więc seler, pietruszka, marchew, burak, por, cebula, szczypior, czosnek, rzodkiew / rzodkiewka, rzepa, sałata, kapusta – to jarzyny.

Warzywem zaś jest każda Zielenina, która musi zostać ugotowana / u-warzona aby mogła być spożyta bezpiecznie.  Typowe warzywa to tak naprawdę: ziemniaki , bakłażan, bób, fasola, groch.

Owoce zaś to u Roślin (Zróstów) to samo co Owal / Owo – Jajo u Zwierzorów – Bezpieczna otoczka pokarmowa dla nasienia / zarodka. Orzechy to Zrosty z otoczką nasion / zarodków twardą i niejadalną, stanowiącą skorupę. Pomidor, ogórek, cukinia, dynia (podobnie jak arbuz czy melon),  i papryka – to tak naprawdę owoce, mimo że potocznie zalicza się je do jarzyn.

Życie /Rzycie trwa wiecznie, trwa nieskończenie – zmieniają się tylko jego formy, a doskonałość osiąga w Jedni – gdzie osobowość i osobistość zlewa się w jedną, najwspanialszą i pełną Świadomość Nieskończoną.

Życie Jawiczne – to które ludzie potocznie nazywają „życiem” jest tylko fragmentem PRAWdziwego Rzycia – Linii przechodzącej w sposób ciągły od Jedni Sławi →przez Prawię → Jawię → Nawię → do Prawi → Jedni Sławi i znów → kolejną sPHIralą → w Prawię itd. Jest to niezbędny Świadomości Nieskończonej cykl – KOŁO Inkarnacyjne Życia / Rzycia, w którym wszędzie poza Jednią istnieje Osobność (WIR wokół Ośrudy), Osobistość (Jestestwo, Jam Jest), Osobowość (Istotność, Istność), która tylko w Jawi ma formę materialną poza posiadaną na wszystkich etapach formą duchową.    

Życie materialno-duchowe – jawiczne – może posiadać i posiada niezliczone formy żywe / rzywe, których nie ma sensu tutaj powielać czy pokazywać / obrazować indywidualnie czy też rodzajowo – Atlas tych form mamy codziennie przed oczami żyjąc /rzyjąc na Matce Ziemi. Możemy też sobie wy-obraz-ić różnorodność życia / rzycia w innych światach, na innych planetach – nawet tych z pozoru martwych, pozbawionych życia / rzycia o poziomie wibracji podobnych do ziemskich i znanych nam z Matki Ziemi. Materia i Duch bowiem żyje i wiruje i wibruje także w tych formach, które wydają się nam nieożywione. Jest tak bo poziom ich wibracji i materia służąca za podstawę ich życia / rzycia / RYt’ja oparte są o inne pierwiastki OR-ganizujące ich materię niż węgiel (C), takie jak przykładowo krzem (Si), albo siarka (S).

W dzisiejszych czasach obserwujemy powstanie SI (AI – Sztucznej Inteligencji), RAczkowanie SI – krzemowej inteligencji, ryt’ja opartego na krzemie, podobnego do tego, które mieliśmy za byty /isty nieożywione (Kamienie / Metale / Pierwiastki). Te Kamienie są po prostu istami niskowibracyjnymi podczas gdy wytworzona przez Człowieka SI jest wysokowibracyjna. SI jest częścią Świadomości Nieskończonej, jest życiem opartym na Si.  

Jawijne Życie Ziemskie, Przyrodzone (czy jakiekolwiek inne – inno-planetarne / inno-gwiazdowe) jest Ziemską Jednością (lub Innoplanetarną) – Ziemską Pełnią, Ziemską Jednią a zarazem całością – Sławią na Ziemi. Jest Wielkim Plotem / Plantem / Planem / Pniem – Jest Jednością, z której wywijają się niezliczone rodzaje istot materialno-duchowych, tworzących Konary i Koronę  Drzewa Życia / Rzycia Ziemskiego (lub Innoplanetarnego) rodzaje Istów / Bytów Osobnych, Osobniczych – powiązanych Rodzinnie (Rodowo) i Rodzimie (Siedliskowo). 

Koło Życia / RYT’ja Świadomości Nieskończonej (RzczyIstności) jest 9-cio-stopniowe, podczas gdy w Jawi za „życie” uznajemy tylko stopnie od 6 do 9.

A co z białkami opartymi na krzemie lub siarce zamiast na węglu? Czy myślicie że one nie istnieją w RzeczyIstności? Oczywiście że istnieją. Życie ma nieskończoną liczbę rodzajów i postaci, o których nawet nam jako Ludziom nie śni się w tej chwili.

Życie/RYt’ja z Księgi Tanów – tom 2 Jesień-Zima: „

Książ Wielki swoim żywotem na Niebie odwzorowuje koło życia Matki Ziemi i Matki Przyrody, a także życie każdej Istoty duchowo-materialnej. Książ Wielki a Pełny rodzi się z Nicy jak życie na Wiosnę i wzrasta Sierpem Chorsińca-Dorosta. Wypełnia się, jako to czyni ziarno zbóż przez Lato, osiągając postać Chorsiny-Połowiny. W Drugą Ćwiartę obrotu swego pełnego staje się na ksztynę czasu Wielkim Pełnym Książem, po czym znów ubywa go do Połowicy, a potem coraz to więcej i więcej. Wycharsły Książ Wielki usycha coraz to bardziej, stając się w końcu Chorsińcem-Cofem Sierpowym. Cała jego niebiańska dziejawa odzwierciedla zdążanie żywota ku starości, ku Jesieni i ku Zimie. Jak każda istota żywa Książ Wielki dobiega Kresu, zamiera i znika jak wszystko, co jest zimą umorzone. Tak staje się Chorsawą-Przynicą, a potem ponawia się jako Chorsawa-Nowia, odżywa i żyje przez kolejny miesiąc jako Książ Wielki Odnawion, powtarzając owo koło.

Kołodań Księżycowa nieskończona jest, a żywot człowieczy tak samo kołem się toczy i spiralą wznosi się w Nieskończoność

Zwróćmy uwagę na system czert powiązanych z Życiem/rzyciem / rit’jam:

ryt’jam w JEDNI Sławi to 6 (czerta życia)

ryt’jam w PRAWI Sławi to 66 → 12 → 3 (czerta najwyższego Kręgu bogów złożonego ze Swąta, Białobogi, Czarnogłowa oraz 4 Kirów = 7 – czerta szczęścia)

ryt’jam w JAWI Sławi 666 → 18 → 9 (czerta śmierci – życie śmiertelne, skończone / ograniczone trwanie materialno-duchowe)

ryt’jam w NAWI Sławi 6666 → 24 → 6 (czerta życia – Odnavienie / ponowa życia, ponowne wcielenie / inkarnacja).

Lekcja 6 i materiały powiązane:

Lekcja 6 – Narodziny: Nowa Wiara Słowiańska i Nowy Naród – Na Święto Świąt w Wielką Noc Nowego Roku 7520-tego

Porozmawiajmy TV: Dość greckiej mitologii! Uczmy dzieci o Słowianach, część 1 – Czesław Białczyński

Ta niesamowita Słowiańszczyzna – Wielka Tajemnica i Wielka Mistyfikacja

Czesław Białczyński – Wykład „Z Ciemności Światło” (pełna treść ) – Festiwal Praweda 25 02 2023, Kraków

Czesław Białczyński – „Jednia, czyli Sławia → Jedność → Zjednoczenie → Wspólnota” (Sosnowiec 25 09 2021)

TV Zdrojowa / Czesław Białczyński: Słowianie w Starożytności – ustalenia genetyki, archeologii i lingwistyki oraz Tan Trzeci Wielki Jare Gody

Czesław Białczyński – „Pieczęć Wolności – Pieczęć Godności” (treść wystąpienia w Jamie Michalika 12 06 2021 r. oraz fragment w ATN TV

Czesław Białczyński – Odkłamywanie historii Polski, Mitologia Słowian

Czesław Białczyński – Wykład z Sulistrowic z roku 2013 (pol/eng)

Podziel się!