Spotkanie z Tomaszem J. Kosińskim w Gorzowie Wielkopolskim (03. 08. 2023)

Spotkanie z Tomaszem J. Kosińskim w Gorzowie Wielkopolskim (03. 08. 2023)

 

Spotkaliśmy się z Tomaszem J. Kosińskim na jego wykładzie w Krakowie 24 lipca 2023. Był to bardzo ciekawy wykład i czas spędzony na dyskusjach do wieczora w bardzo ciekawym towarzystwie miłośników i znawców  dziejów Słowiańszczyzny Starożytnej. Bardzo serdecznie polecam wykład w Gorzowie Wielkopolskim 3 sierpnia i spotkanie z Tomaszem Kosińskim.

Zwłaszcza w obliczu akcji neofaszystów z kręgu Muzeum Początków Państwa Polskiego wywierających presję na publiczne placówki kultury, aby odmawiały Tomaszowi Kosińskiemu wcześniej uzgodnionych miejsc do spotkań autora z czytelnikami jego książek oraz do jego wystąpień publicznych. To typowo faszystowskie działania Anty-Polaków, bo przecież placówki kultury w Polsce są opłacane z pieniędzy podatników – wszyscy jesteśmy podatnikami, utrzymujemy te placówki i ich pracowników, i mamy prawo do nieskrępowanego korzystania z tych placówek, także organizując swoje działania społeczne i popularyzatorskie. Placówki kulturalne w Polsce mają służyć wszystkim Polakom, a nie tylko osobom wybranym i wskazanym przez wąską grupę uzurpatorów, jakieś tajne „kolegium” pseudo-naukowe, ludzi którzy roszczą sobie prawo bycia arbitrem i prawo do oceny co jest nauką a co nią nie jest, albo co jest kulturą a co nią nie jest. Podkreślam, że rzecz dotyczy obiektów państwowych i państwowych placówek kultury będących własnością całego polskiego społeczeństwa, całej polskiej wspólnoty narodowej. To skandal, że Państwo Polskie w roku 2023 (w XXI wieku) toleruje takie sądy kapturowe typowe dla ustrojów totalitarnych i faszystowskich.

Dodatkowo w świetle chociażby kilka dni temu ogłoszonych wyników prac genetyków polskich (I. Stolarka i zespołu) działania osób z kręgu Muzeum Początków Państwa Polskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego lansujące nadal przestarzałą i obaloną już przez naukę teorię Allochtoniczną o  przybyciu Słowian / Prapolaków z Bagien Prypeci w VI wieku n.e. nad Wisłę są propagowaniem pseudonauki.

Środowisko naukowe w Polsce powinno  od takich politycznych działań grup faszystowskich / totalitarnych zdecydowanie się odciąć, a uleganie im przez kierowników placówek publicznych, placówek kultury, czy muzeów oraz milczenie w tej sprawie i ciche przyzwolenie na tego rodzaju działania przynosi wstyd całemu polskiemu środowisku naukowemu i kulturalnemu.

Jako członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od 1986 roku i członek Polskiej Akademii Filmowej od momentu jej założenia zdecydowanie potępiam tego rodzaju praktyki i protestuję przeciwko takim praktykom w polskim życiu kulturalnym, naukowym, społecznym i politycznym.

Czesław Białczyński, Kraków, 27 07 2023 r.

Spotkanie z Tomaszem J. Kosińskim w Gorzowie Wielkopolskim (03. 08. 2023)

Podziel się!