Księga Wiedy: Wykład(nia) / Lekcya 15, czyli Szósta Drugiego Kręgu – Życie (Rzycie): Słowo→Duch→Materia

Księga Wiedy – Wykład(nia) / Lekcya 15, czyli Szósta Drugiego Kręgu „Życie: Słowo→Duch→Materia”

Punkt→Owal→Kwiat. Symbole Życia, Stwarzania, Objawiania w Rzeczywistości Tworów/Owuli, a więc Procesu/Rotacji u-Jawniania/Rodzenia Bytów/Istów/Kwiatów (Światła/Gwiazdy-Skry)  z poziomu Najwyższego Sławi, czyli Jedni → w Prawię i następnie z Prawi → w Jawię. Rotacja Słowo→Duch→Materia.

Właściwie powinno to wyglądać tak:

Pierwszy Owul/Owal (Koło/Kula) powstaje wokół niewidzialnego (dostępnego w Sławi/Jedni) Punktu Stwarzania – Uwija się wokół Ródzi. To RO-tań od O (Zero-Nicy) →Swąt-Wit’ → Swąt-Rod.

Proces ten jest obserwowalny dla Człowieka matematycznie, geometrycznie, fizycznie, chemicznie i biologicznie oraz filozoficznie (wijozowicznie) i na wielu innych płaszczyznach, czyli w Aspektach RzeczyIstności (logicznym, socjologicznym, psychologicznym, ezoterycznym, symbolicznym itp).

ruch ↓ RUh

rotacja (ROtan) to  ↓ następne zdarzenie

ROtany poprzez szereg RUhów  pROwadzą do powstania (przez ruchy od OśRódy do krawędzi koła) Kwiatu/Światła/Skry – Sześciopłatkowego  i Sześciopłatowego (przez ruchy punktowe wzdłuż okręgu / koła).

Tak stwarza się Pełne Światło/Kwiat/Gwiazda Życia (Rzycia/ROtani) – gdzie każdy Punkt/Światło ś-wiłty na Kole/Owalu / Okręgu stwarza nowy Oś-ROdek Życia / Rotani Kwiatu / Gwiazdy Życia (Rzycia) kolejnego Owalu (kolejnej Owuli / Zamyku/ Tworu).

 

Czytaj dalej