Eurogenes Blog: Davidsky – Ancient DNA vs Ex Oriente Lux (czyli rodzinne związki Scytów i Słowian)

Davidsky – Ancient DNA vs Ex Oriente Lux

In recent years you may have read academic papers, books and press articles claiming that the Early Bronze Age Yamnaya culture of the Pontic-Caspian steppe was founded by migrants from the Caucasus, Mesopotamia or even Central Asia.

Of course, none of this is true.

W ostatnich latach mogłeś czytać artykuły naukowe, książki i artykuły prasowe, twierdzące, że kultura wczesnej epoki brązu Yamnaya stepu pontyjsko-kaspijskiego została założona przez migrantów z Kaukazu, Mezopotamii, a nawet Azji Środkowej.

Oczywiście nic z tego nie jest prawdą.

Czytaj dalej

Marcin Bustowski – Pogonimy lekarzy działających na rzecz farmacji! – czyli Demokracja Bezpośrednia albo Śmierć Narodu; 2. Proces dr Huberta Czerniaka; 3. PAZ: Czy planowana jest zagłada Słowian? Jerzy Zięba ostro!; 4. Adolf Kudliński skazany na 6 miesięcy więzienia!

Pogonimy lekarzy działających na rzecz farmacji!

Marcin Bustowski mówi między innymi o Demokracji Bezpośredniej, truciu Polaków, odpowiedzialności premiera i prezydenta oraz ministrów, a także o lekarzach Polakach-Słowianach i polskich rolnikach.

Czytaj dalej

Marian Nosal: Wielka Lechia i hierarchia ważności nauk pomocniczych historii w badaniu Imperium Lechitów

Wielka Lechia i hierarchia ważności nauk pomocniczych historii w badaniu Imperium Lechitów

W filmie tym pokazuję, że dobór źródeł przez naukowców decyduje o końcowej narracji oficjalnej historii. Nasi historycy niestety swoją opowieść o chrześcijańskiej, a szczególnie przedchrześcijańskiej historii Polski opierają na tak niepewnych źródłach, jak wybrane subiektywnie teksty kronik, a ignorują osiągnięcia światowej sławy genetyków, antropologów fizycznych, lingwistów, czy też najnowsze odkrycia archeologii.

Czytaj dalej

Marcin Bustowski: Bogusław Leszczyński – Rekordzista 7,76 ng/ml glifosatu; 2. Polacy muszą wiedzieć że są truci

Rekordzista 7,76 ng/ml glifosatu

Pozywajmy Rząd za trucie. Składamy zawiadomienie do Prokuratury na odpowiedzialnych za trucie Polaków. Pozwiemy przedstawicieli Rządu i złożymy na nich zawiadomienie o ściganie oraz na producentów. Niech Prokuratura ustala skąd takie zatrucie Polaków

Czytaj dalej

infra.org.pl: Kultura Vinča (Archiwum 2013)

Kultura Vinča
Artykuł z roku 2013  podsumowujący Kulturę Vincza. Dzisiaj wiemy już o wiele więcej, ale warto przeczytać. Wiemy na przykład obecnie, że to kultura Tripolje weszła w bliską współpracę z atakującą ze stepu kulturą Yamna, a Vincza została zdominowana przez ten konglomerat.
Istnieją cywilizacje zaginione i zapomniane. Od VI do III tysiąclecia p.n.e. przedstawiciele tej drugiej zamieszkiwali na wielkim obszarze wzdłuż biegu Dunaju, na terenie obecnej Serbii, Bułgarii i Macedonii. Na ich ślady natrafiono także w innych rejonach Bałkanów, w Europie Środkowej, Wschodniej, a nawet Azji Mniejszej. Pozostawili oni po sobie bogatą spuściznę materialną, choć słyszało o nich niewielu.
Czytaj dalej