Eurogenes Blog: Davidsky – Ancient DNA vs Ex Oriente Lux (czyli rodzinne związki Scytów i Słowian)

Davidsky – Ancient DNA vs Ex Oriente Lux

In recent years you may have read academic papers, books and press articles claiming that the Early Bronze Age Yamnaya culture of the Pontic-Caspian steppe was founded by migrants from the Caucasus, Mesopotamia or even Central Asia.

Of course, none of this is true.

W ostatnich latach mogłeś czytać artykuły naukowe, książki i artykuły prasowe, twierdzące, że kultura wczesnej epoki brązu Yamnaya stepu pontyjsko-kaspijskiego została założona przez migrantów z Kaukazu, Mezopotamii, a nawet Azji Środkowej.

Oczywiście nic z tego nie jest prawdą.

Czytaj dalej