WP.pl: Sensacja archeologiczna we Wrzępi. O polskim odkryciu mówi cały świat (+komentarz CB i Wandaluzji)

Sensacja archeologiczna we Wrzępi

Pozwoliłem sobie uzupełnić ten artykuł ponieważ w formie w jakiej pojawił się na WP.pl jest bezsensowny. Nie sądzę żeby archeolodzy wypowiadali się na temat germańskości plemion zamieszkujących wtedy obszar dzisiejszej Polski. Jeżeli tak by było mielibyśmy do czynienie z głębokim nieprofesjonalizmem, albo wręcz z brakiem podstawowej wiedzy o ciągłości zamieszkiwania ziem dzisiejszej Polski przez jej dzisiejszych mieszkańców, którzy są w prostej linii potomkami tamtych ludzi sprzed 1700 lat! CB

Video na stronie źródłowej (zobacz)

To prawdziwa sensacja archeologiczna. We wsi Wrzępia w gm. Szczurowa (woj. małopolskie) znajduje się prawdopodobnie największe w Polsce i jedno z największych w Europie centrów produkcji garncarskiej. Liczy nawet 1,7 tys. lat i pochodzi z okresu wpływów rzymskich.

Czytaj dalej

Włodzimierz Skupień: Grody słowiańskie w Lubece (Grody słowiańskie w Niemczech)

Grody słowiańskie w Lubece (Grody słowiańskie w Niemczech) – artykuł opublikowany pierwotnie na Taraka.pl (Archiwum 2016)

z cyklu: Slavia & Germania (odcinków: 20)

Lubeka, która w późnym średniowieczu wyrosła na jedno z największych i najpotężniejszych państw-miast w Europie, stając się symbolem niemieckiej ekspansji na Bałtyku i założycielem kupieckiej organizacji Hanza, we wczesnym średniowieczu była jednym z ważniejszych grodów słowiańskiego plemienia Wagrów. Jej dzisiejsza nazwa bezpośrednio wywodzi się, jak podaje w XI wieku w swojej kronice niemiecki historyk Adam z Bremy, od nazwy słowiańskiej Ljubice. Inny kronikarz Helmold z Bozowa ( obecnie Besau) (urodzony ok. 1125 zmarły w 1177) w swym dziele „Kronika Słowian ” wymienia po łacinie nazwę „civitatis Lubike”.

Dzisiejszy widok na charakterystyczną bramę miejską w Lubece.

 

Czytaj dalej