Marian Nosal – Wandale (http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl)

Wanda

Wandalowie, zwani też Wenedami, to lud niezwykle istotny w  historii Europy. Są znani głównie z  powodu zdobycia i  zniszczenia Rzymu w  roku 455 nszej ery, zdobycia Galii (późniejszej Francji) i  Hiszpanii oraz z  założenia własnego państwa ze stolicą w  Kartaginie. Czyli znani byli z  działalności zdobywczej i  niszczycielskiej, mniej z  działań kulturotwórczych. Pamiętać jednak należy, o  ich innych sukcesach, na przykład w  sferze gospodarczej. Stworzyli oni monumentalne, największe w  świecie „barbarzyńskim” zagłębia hutnicze i  zbrojeniowe. Jedno z  nich znajdowało się na Mazowszu, między Milanówkiem a  Pruszkowem, drugie w  Górach Świętokrzyskich, a  trzecie na Śląsku Opolskim.

Badania archeologiczne sugerują, że Wandalowie zamieszkiwali przez pewien okres ziemie Wielkopolski, Kujaw, Dolnego Śląska, Górnego Śląska, Małopolski, Świętokrzyskiego i  Mazowsza i  byli ludem odpowiadającym tak zwanej kulturze przeworskiej.

Stanowili istotny komponent wieloetnicznego Związku Lugijskiego, czyli Lechii.

 

Czytaj dalej