Marian Nosal – Wandale (http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl)

Wanda

Wandalowie, zwani też Wenedami, to lud niezwykle istotny w  historii Europy. Są znani głównie z  powodu zdobycia i  zniszczenia Rzymu w  roku 455 nszej ery, zdobycia Galii (późniejszej Francji) i  Hiszpanii oraz z  założenia własnego państwa ze stolicą w  Kartaginie. Czyli znani byli z  działalności zdobywczej i  niszczycielskiej, mniej z  działań kulturotwórczych. Pamiętać jednak należy, o  ich innych sukcesach, na przykład w  sferze gospodarczej. Stworzyli oni monumentalne, największe w  świecie „barbarzyńskim” zagłębia hutnicze i  zbrojeniowe. Jedno z  nich znajdowało się na Mazowszu, między Milanówkiem a  Pruszkowem, drugie w  Górach Świętokrzyskich, a  trzecie na Śląsku Opolskim.

Badania archeologiczne sugerują, że Wandalowie zamieszkiwali przez pewien okres ziemie Wielkopolski, Kujaw, Dolnego Śląska, Górnego Śląska, Małopolski, Świętokrzyskiego i  Mazowsza i  byli ludem odpowiadającym tak zwanej kulturze przeworskiej.

Stanowili istotny komponent wieloetnicznego Związku Lugijskiego, czyli Lechii.

 

 

Z badań genetycznych wiemy, że ludność zamieszkała na obszarze Kultury Przeworskiej w  czasach epoki Rzymskiej (II wiek p.n.e do IV wieku n.e.) miała genotyp identyczny lub bardzo podobny do współczesnej populacji ludności Polski.

Jest to dowód na to, że Wandalowie prawdopodobnie byli Słowianami i  naszymi bezpośrednimi przodkami.

Również średniowieczni polscy i  zachodni kronikarze powszechnie twierdzili, że Polacy, Czesi i  pozostałe ludy zachodniosłowiańskie to w  prostej linii potomkowie Wandalów.

Nasi władcy, na przykład Mieszko Pierwszy i  Bolesław Chrobry, w  średniowieczu nazywani byli wodzami Wandalów.

Osoby mało interesujace się historią mogą być zaskoczone, ale po rozważeniu tych faktów okazuje się, że my Polacy jesteśmy Wandalami, ludem bardzo szanowanym w  starożytności i  w średniowieczu.

Nazwy się zmieniają, ale ludność zdefiniowana określonym genotypem, fizycznym typem antropologicznym, językiem i  „temperamentem narodowym” pozostaje.

Łatkę niszczycieli kultury przypięto Wandalom dopiero w  okresie Rewolucji Francuskiej.

Osobą, która skojarzyła po raz pierwszy „wandalizm” ze słynnym ludem Wandalów był pewien francuski biskup, który widocznie upadek Rzymu uważał za wielką stratę dla kultury światowej.

 

więcej: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/narody/wandalowie/index,pl.html

Podziel się!