Racjonalista: Mariusz Agnosiewicz – Wielkolechici, antylechici oraz jałowe spory (Archiwum 2017)

Mariusz Agnosiewicz – Wielkolechici, antylechici oraz jałowe spory (Archiwum 2017)

Sześć lat temu, nim okazało się że władze Polski to zgromadzenie zdrajców, złodziei, morderców i zwykłych szurów niepiśmiennych, antynaukowych i antyracjonalnych  -p modne się stało najeżdżanie na Wielkolechitów i opluwanie ich turbolechityzmem, turbosłowiaństwem oraz  Ubeckimi Rzygowinami.

Był to okres znamienny – przygrywka do wprowadzenia faszyzmu już dwa lata później, z końcem roku 2019. Do ćwiczenia na społeczeństwie polskim prawdziwie faszystowskich technik dzielenia, wręcz atomizowania SUWERENA, takich jak segregacja sanitarna, wymaganie antyracjonalnych zachowań społecznych pachnących na pierwszy rzut oka zabobonem i antynaukowością. Wreszcie władze państwa Polskiego zażądały (a właściwie zarządziły) bezwzględnego poddania się społeczeństwa  trucicielskiemu niesprawdzonemu i niepotrzebnemu nikomu „lekarstwu”, otrzymanemu od obcych i w żaden sposób nie sprawdzonemu co do bezpieczeństwa i skuteczności w Polsce. Jak głosiła propaganda – Jedynemu Cudownemu Lekowi na Śmiertelną Zarazę. Zarazę której nigdy nie było!

Dzisiaj z perspektywy 6-ciu lat nieskutecznej zupełnie antylechickiej, w istocie antypolskiej i profaszystowskiej działalności propagandy banksterskich i partyjnych mediów oraz ośrodków podporządkowanych politycznym centrom nowego faszyzmu, warto wrócić do tekstu Racjonalisty, który wtedy także próbował odciąć się od Lechitów mimo swojego otwartego wcześniej i naukowego podejścia do tematu słowiańskiej starożytności i prawdy historycznej.

Warto zastanowić się dlaczego Lechickie Odrodzenie jest tak groźne, tak niepożądane, tak rujnujące wręcz dla każdej z opcji politycznych rządzących do tej pory w Polsce, a właściwie zarządzających nią w imieniu Obcych Korporacji.

Perspektywa lat 2020-2023 bardzo dużo w tej kwestii zmienia i niejeden Polak – mam nadzieję – otworzył wreszcie szeroko oczy oraz umysł na Prawdę. 

Czytaj dalej

Each One Teach One: Jesteśmy Jedno w Bałtowie! oraz Jak Żyć w Czasach Wielkiej Zmiany? – Renata Engel

Jesteśmy Jedno w Bałtowie! oraz Jak Żyć w Czasach Wielkiej Zmiany?

W sobotę 10 września o godzinie 12.00 w Bałtowie – Wykład Czesława Białczyńskiego – „Wszyscy Jesteśmy JEDNO”, także po nim wykład Piotra Kudryckiego ze Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata „O znaczeniu czasu świętego i czasu codziennego” oraz półtoragodzinna dyskusja o Słowiańszczyźnie Starożytnej i Wielkiej Lechii!!!

Czytaj dalej

Lechickie Odrodzenie: Słowiańskie zasady wojenne: błogosławieństwo i karma

Słowiańskie zasady wojenne: karma i błogosławieństwo

A.  Wojna nie leży w naturze Słowian, jest sprzeczna z ich duchowością i silnym połączeniem ze Stwórcą przez czakrę serca. Ludy Hyperborei konstruowały, a nie wojowały. Wojna została Słowianom po części wmanipulowana w mentalność, po części narzucona – w procesie wielowiekowych ingerencji i degradacji genetycznych i duchowych czynionych przez obce rasy drapieżne.    B. Mimo postępującej degradacji i tracenia łączności ze Źródłem i świętymi prawami wedyjskimi, Słowianie już nawet jako doświadczeni i zaangażowani w rodowe tradycje bojowe – długo utrzymywali wyjątkowe zasady etyczne:

Czytaj dalej

Stowarzyszenie W Kręgu oraz Korzenie na FB: „Mokosz”- waga 750kg, wysokość 130cm. Centralny, trzeci Kamień powstałego kręgu, który zawiedliśmy w okolicę Białki Tatrzańskiej

Stowarzyszenie W Kręgu: „Mokosz”

nadesłał Furio Muerte

Przedstawiam i polecam – wspaniali ludzie i piękne działania! Budujmy a nie burzmy, łączmy się a nie dzielmy! Czesław Białczyński

Stowarzyszenie W Kręgu tworzą różni ludzie z regionu Warmii i Mazur. Nasza organizacja powstała zgodnie z myślą, która stanowi cel każdego z nas:

Pomimo wielu różnic należy skupiać się na tym, co ludzi łączy, a nie dzieli.

Nas połączyła chęć wspólnego działania i tworzenia jednej organizacji, która zajmowała by się szerzeniem zainteresowania kulturą i zwyczajami Słowian, Celtów i Prusów. Taki powrót do korzeni, nie tylko ubogaca i inspiruje, ale pozwala współczesnemu człowiekowi odnaleźć swoje miejsce w świecie. Daje także możliwość pogłębienia więzi z naturą – której wielu ludziom dzisiaj brakuje.

Czytaj dalej

Dziki Preppers: Wyjaśniam w tym filmie kluczowe kwestie oraz założenia Osady

Wyjaśniam w tym filmie kluczowe kwestie oraz założenia Osady

Jest to kolejna inicjatywa z rzędu, budowy Słowiańskiej Osady i Związku Wyznaniowego. Dotychczasowe doświadczenia budzą średni entuzjazm. Jednak zgodnie z zasadą BUDUJ, a NIE BURZ oraz SŁOWIANIE RAZEM – wstępnie popieram, bo być może to się tym razem naprawdę uda, tym którzy będą naprawdę chcieli wziąć w tym udział.

Czytaj dalej

Lechickie Odrodzenie: Patriotyzm niesiony na duchu lechickim ma wyjątkową siłę i niezłomność – i to on zdeterminuje prawa Nowej Ojczyzny

Patriotyzm niesiony na duchu lechickim ma wyjątkową siłę i niezłomność – i to on zdeterminuje prawa Nowej Ojczyzny

Zauważyłem, że strony lechickie, sławiańskie, są bardziej patriotyczne niż te, które się patriotycznymi nazywają – napisał mi Tadeusz Sabik, administrator w grupie II RP – NAUKA, MYŚL POLSKA – FAKTY – CIĄGŁOŚĆ PAŃSTWA II RP.  To zdanie może być dla wielu zaskakujące i frapujące, należy jednak właściwie ujrzeć to spostrzeżenie.
Rzeczywiście w Sieci mamy całe mnóstwo, jak to umiłowany w Ojczyźnie Naród, grup, stowarzyszeń i blogów o patriotycznym charakterze. Zaangażowani w nich Rodacy na pewno nie czują się kimś w tej „gorszej” kategorii i na powyższą opinię mogliby zareagować różnie. Na czym zatem polega różnica? Czytaj dalej