Each One Teach One: Jesteśmy Jedno w Bałtowie! oraz Jak Żyć w Czasach Wielkiej Zmiany? – Renata Engel

Jesteśmy Jedno w Bałtowie! oraz Jak Żyć w Czasach Wielkiej Zmiany?

W sobotę 10 września o godzinie 12.00 w Bałtowie – Wykład Czesława Białczyńskiego – „Wszyscy Jesteśmy JEDNO”, także po nim wykład Piotra Kudryckiego ze Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata „O znaczeniu czasu świętego i czasu codziennego” oraz półtoragodzinna dyskusja o Słowiańszczyźnie Starożytnej i Wielkiej Lechii!!!

Czytaj dalej

Lechickie Odrodzenie: Słowiańskie zasady wojenne: błogosławieństwo i karma

Słowiańskie zasady wojenne: karma i błogosławieństwo

A.  Wojna nie leży w naturze Słowian, jest sprzeczna z ich duchowością i silnym połączeniem ze Stwórcą przez czakrę serca. Ludy Hyperborei konstruowały, a nie wojowały. Wojna została Słowianom po części wmanipulowana w mentalność, po części narzucona – w procesie wielowiekowych ingerencji i degradacji genetycznych i duchowych czynionych przez obce rasy drapieżne.    B. Mimo postępującej degradacji i tracenia łączności ze Źródłem i świętymi prawami wedyjskimi, Słowianie już nawet jako doświadczeni i zaangażowani w rodowe tradycje bojowe – długo utrzymywali wyjątkowe zasady etyczne:

Czytaj dalej

Stowarzyszenie W Kręgu oraz Korzenie na FB: „Mokosz”- waga 750kg, wysokość 130cm. Centralny, trzeci Kamień powstałego kręgu, który zawiedliśmy w okolicę Białki Tatrzańskiej

Stowarzyszenie W Kręgu: „Mokosz”

nadesłał Furio Muerte

Przedstawiam i polecam – wspaniali ludzie i piękne działania! Budujmy a nie burzmy, łączmy się a nie dzielmy! Czesław Białczyński

Stowarzyszenie W Kręgu tworzą różni ludzie z regionu Warmii i Mazur. Nasza organizacja powstała zgodnie z myślą, która stanowi cel każdego z nas:

Pomimo wielu różnic należy skupiać się na tym, co ludzi łączy, a nie dzieli.

Nas połączyła chęć wspólnego działania i tworzenia jednej organizacji, która zajmowała by się szerzeniem zainteresowania kulturą i zwyczajami Słowian, Celtów i Prusów. Taki powrót do korzeni, nie tylko ubogaca i inspiruje, ale pozwala współczesnemu człowiekowi odnaleźć swoje miejsce w świecie. Daje także możliwość pogłębienia więzi z naturą – której wielu ludziom dzisiaj brakuje.

Czytaj dalej

Dziki Preppers: Wyjaśniam w tym filmie kluczowe kwestie oraz założenia Osady

Wyjaśniam w tym filmie kluczowe kwestie oraz założenia Osady

Jest to kolejna inicjatywa z rzędu, budowy Słowiańskiej Osady i Związku Wyznaniowego. Dotychczasowe doświadczenia budzą średni entuzjazm. Jednak zgodnie z zasadą BUDUJ, a NIE BURZ oraz SŁOWIANIE RAZEM – wstępnie popieram, bo być może to się tym razem naprawdę uda, tym którzy będą naprawdę chcieli wziąć w tym udział.

Czytaj dalej

Lechickie Odrodzenie: Patriotyzm niesiony na duchu lechickim ma wyjątkową siłę i niezłomność – i to on zdeterminuje prawa Nowej Ojczyzny

Patriotyzm niesiony na duchu lechickim ma wyjątkową siłę i niezłomność – i to on zdeterminuje prawa Nowej Ojczyzny

Zauważyłem, że strony lechickie, sławiańskie, są bardziej patriotyczne niż te, które się patriotycznymi nazywają – napisał mi Tadeusz Sabik, administrator w grupie II RP – NAUKA, MYŚL POLSKA – FAKTY – CIĄGŁOŚĆ PAŃSTWA II RP.  To zdanie może być dla wielu zaskakujące i frapujące, należy jednak właściwie ujrzeć to spostrzeżenie.
Rzeczywiście w Sieci mamy całe mnóstwo, jak to umiłowany w Ojczyźnie Naród, grup, stowarzyszeń i blogów o patriotycznym charakterze. Zaangażowani w nich Rodacy na pewno nie czują się kimś w tej „gorszej” kategorii i na powyższą opinię mogliby zareagować różnie. Na czym zatem polega różnica? Czytaj dalej