Racjonalista: Mariusz Agnosiewicz – Wielkolechici, antylechici oraz jałowe spory (Archiwum 2017)

Mariusz Agnosiewicz – Wielkolechici, antylechici oraz jałowe spory (Archiwum 2017)

Sześć lat temu, nim okazało się że władze Polski to zgromadzenie zdrajców, złodziei, morderców i zwykłych szurów niepiśmiennych, antynaukowych i antyracjonalnych  -p modne się stało najeżdżanie na Wielkolechitów i opluwanie ich turbolechityzmem, turbosłowiaństwem oraz  Ubeckimi Rzygowinami.

Był to okres znamienny – przygrywka do wprowadzenia faszyzmu już dwa lata później, z końcem roku 2019. Do ćwiczenia na społeczeństwie polskim prawdziwie faszystowskich technik dzielenia, wręcz atomizowania SUWERENA, takich jak segregacja sanitarna, wymaganie antyracjonalnych zachowań społecznych pachnących na pierwszy rzut oka zabobonem i antynaukowością. Wreszcie władze państwa Polskiego zażądały (a właściwie zarządziły) bezwzględnego poddania się społeczeństwa  trucicielskiemu niesprawdzonemu i niepotrzebnemu nikomu „lekarstwu”, otrzymanemu od obcych i w żaden sposób nie sprawdzonemu co do bezpieczeństwa i skuteczności w Polsce. Jak głosiła propaganda – Jedynemu Cudownemu Lekowi na Śmiertelną Zarazę. Zarazę której nigdy nie było!

Dzisiaj z perspektywy 6-ciu lat nieskutecznej zupełnie antylechickiej, w istocie antypolskiej i profaszystowskiej działalności propagandy banksterskich i partyjnych mediów oraz ośrodków podporządkowanych politycznym centrom nowego faszyzmu, warto wrócić do tekstu Racjonalisty, który wtedy także próbował odciąć się od Lechitów mimo swojego otwartego wcześniej i naukowego podejścia do tematu słowiańskiej starożytności i prawdy historycznej.

Warto zastanowić się dlaczego Lechickie Odrodzenie jest tak groźne, tak niepożądane, tak rujnujące wręcz dla każdej z opcji politycznych rządzących do tej pory w Polsce, a właściwie zarządzających nią w imieniu Obcych Korporacji.

Perspektywa lat 2020-2023 bardzo dużo w tej kwestii zmienia i niejeden Polak – mam nadzieję – otworzył wreszcie szeroko oczy oraz umysł na Prawdę. 

Czytaj dalej

Lechickie Odrodzenie: Czcibor i Dobromiła – Co dobrego dał nam Covid-19?

Co dobrego dał nam Covid-19?

Co dał złego – to już wiemy nieomal wszyscy. Nawet wierzący w pandemię i posłuszni magistratom ludzie widzą krzywdy i straty zaznane przez innych. Jeśli chodzi o nas, czyli wszystkich podważających hologram Covid-19 i nie mających złudzeń co do intencji rządu i klik światowych, to można tu zrobić podział na trzy grupy: tych, którzy widzą tylko rosnące straty i rezygnację, i patrzą na finał z pesymizmem,  tych, którzy nie widzą korzyści z powodu fałszywej pandemii i restrykcji, ale jednak liczą na ostateczny upadek bandytów i wyzwolenie, i wreszcie tych, którzy nie tylko są pewni wyzwolenia, ale też widzą wiele korzyści wynikających nie tylko z szerzonego kłamstwa, ale nawet z szykan i ucisku. To ostatnie to po prostu inna perspektywa spojrzenia na Kłamstwo-Covid-19 – jak na transformację, a może po prostu jak na rozrusznik transformacji naszego świata.

Czytaj dalej