Jak Polacy sprzedali USA Alaskę, czyli artykuły Białczyńskiego w USA pod szyldem innych „autorów”

Jak Polacy sprzedali USA Alaskę, czyli artykuły Białczyńskiego w USA.

Nie mam nic przeciw temu żeby ktoś ode mnie zrzynał. Publikuję w Internecie po to żeby jak najszersza opinia publiczna zapoznała się z faktami. Czy zrzyna ode mnie niemiecki polskojęzyczny portal Onet.pl, czy polonijna amerykańska Gazeta Gwiazda Polarna, jest mi bez różnicy, ale myślę, że autorzy tych plagiatów po prostu powinni podać adres strony źródłowej i nazwisko autora oraz link do portalu Bialczynski.pl, zwłaszcza że pobierają pieniądze za te publikacje, a Białczyński ich nie pobiera.

Tego wymaga zwykła przyzwoitość.

gpol1 Czytaj dalej

Dzisiaj na stronach o Zadrudze, czyli klanie, piszemy o Białczyńskich

Dzisiaj piszemy o Białczyńskich

Wywodzimy się od Strasza z Białaczewa, oraz z plemienia Harów-Horoli (Goroli-Górali) z Kotelnicy Białczyńskiej, z Moraw z Harii-Chrobacji Białej i Morowskiej, a potem z Kotelnik pod Krakowem zamienionych na Koszczelniki, gdzie czczono Mokosz i Makosza-Dodola oraz Kosza-Pląta, a potem przemieniono je na Kościelnik. Pierwszy zapis o Straszu i Warsie oraz Białaczewie ma miejsce już w czasach królowej Jadwigi i Jagiełły, w związku z zamykiem Kościelnickim. Kościelniki owe biorą nazwę od kotliny i kotła, a także od kosza-losu, a potem dopiero od kości i kościoła, ale takiego Wiary Przyrody posadowionego na zwierzęcych – turzych koszach-kościach, używanych także to wróżb.

Odrowąż Herb Strasza z Białaczewa i Białczyńskich herb odrOdrowąż – szlachecki rycerski herb sarmacko-harsko-morawski należący do Strasza i Warsza z Białaczewa i Białczyńskich. Więcej o nim i zamku w osobnym artykule

Czytaj dalej