1. Jerzy Zięba: Kogo chciałbym widzieć jako kandydata na nowego Prezydenta Polski; 2. Profesor Mirosław Matyja – Szwajcarska Demokracja wzorem dla Polski?; 3. Czesław Białczyński → profesor Mirosław Matyja

Jerzy Zięba: Kogo chciałbym widzieć jako kandydata na nowego Prezydenta Polski!

Jerzy Zięba jest najbardziej nośną i nagłośnioną, ale przede wszystkim posiadającą największy autorytet osobistością w środowisku Wolnościowym, wśród Wolnych Ludzi, Wolnych Polaków. Jest on bezwzględnie największym medialnym orędownikiem WIRu, czyli propozycji profesora Mirosława Matyji.

Profesor Mirosław Matyja jest autorem jedynej sensownej i prostej koncepcji doprowadzenia  Polski i Polaków do pełnej, realnej SUWERENNOŚCI i demokracji bezpośredniej w naszej Ojczyźnie. 5 września 2019 rozpoczęliśmy pełną współpracę z profesorem Mirosławem Matyją w dokonaniu Wielkiej Zmiany w Polsce na płaszczyźnie politycznej, systemowej – i dałem słowo, że zrobię wszystko co w mojej mocy dla wykonania tego koniecznego kroku, aby Polacy wreszcie w swojej Ojczyźnie stali się Wolnymi Ludźmi – SUWERENEM, a nasza ojczyzna stała się WOLNA – JEST TO NIEUSTAJĄCY CEL DZIAŁANIA RUCHU WOLNEJ POLSKI. 

Zgadzam się z Jerzym Ziębą i profesorem Mirosławem Matyją, że wszyscy obecnie występujący kandydaci na Prezydenta Polski z tych, którzy mówią o WIRze akcentują ten punkt Programu zbyt słabo, albo spychają z jakiegoś powodu ten zasadniczy element programu na drugi plan (Kosiniak-Kamysz). W pełni popieram przedstawioną tutaj inicjatywę. Osoba o takiej mocy i osobowości jak Edyta Górniak może zebrać wymaganą ilość podpisów do kandydowania w ciągu 1 tygodnia. Czasu jest jednak bardzo niewiele i przede wszystkim konieczna jest natychmiastowa rozmowa z panią Edytą Górniak.  

Tak – Jeżeli pani Edyta Górniak tylko zechce kandydować na Prezydenta Polski, zobowiązując się notarialnie do wprowadzenia inicjatywy prezydenckiej WIR,  moim zdaniem ma wielkie szanse wygrać te wybory i zostać Prezydentem Polski. Jest to niesłychanie odważna, prawdziwie na miarę Wielkiej Zmiany kandydatura, która ma w sobie wielki potencjał. Zagłosuję na nią, jeżeli wystartuje. Bezwzględnie tak!

Jeżeli jednak ta akcja się nie powiedzie NALEŻY GŁOSOWAĆ WTEDY – moim zdaniem – NA NAJPOWAŻNIEJSZĄ SIŁĘ I NAJLEPIEJ ZORGANIZOWANĄ, BĘDĄCĄ JUŻ W SEJMIE, KTÓRA MA W PROGRAMIE WIR – CZYLI NA REPREZENTANTA KUKIZ’15+PSL – WŁADYSŁAWA KOSINIAKA KAMYSZA.

Czesław Białczyński

 

1.A. Jerzy Zięba: Kogo chciałbym widzieć jako kandydata na nowego Prezydenta Polski

https://www.facebook.com/JerzyZiebaKontoZapasowe/videos/2542742506017836/

1.B. WIR – Kim powinien być nowy kandydat na Prezydenta Polski – 3 godziny materiału wyjaśniającego.

https://www.facebook.com/JerzyZiebaKontoZapasowe/videos/267961324320164/

 

2. Profesor Mirosław Matyja – Szwajcarska demokracja wzorem dla Polski?

Profesor Mirosław Matyja – Szwajcarska demokracja wzorem dla Polski?

SzwajcarskaDemokracja-20180405-[E-Book]

Prezydent Ostatniej Szansy i WIR

 

3. Cz. Białczyński → Profesor M. Matyja (05 09 2019)

Profesor Mirosław Matyja jest znanym specjalistą problematyki demokracji bezpośredniej. Publikowałem na blogu już kilka jego wystąpień i popularyzowałem książkę poświęconą polskiej „częściowej demokracji” (Polska Semidemokracja). Ponieważ idea uczynienia Polaków Suwerenami we własnym państwie jest priorytetem Wielkiej Zmiany i podstawowym warunkiem funkcjonowania demokracji w ogóle, postanowiliśmy nawiązać bliską współpracę i podjąć wspólne działanie. 

Otwieramy tutaj dział Demokracja Bezpośrednia nie tylko po to żeby intensywnie krzewić wiedzę na jej temat wśród Polaków, Patriotów, w Ruchu Wolnych Ludzi, w Ruchu Słowiańskim – rozwijać ją i zebrać w jednym miejscu ważne artykuły, czy wypowiedzi jej poświęcone. Naszym celem jest, aby demokracja bezpośrednia stała się w naszym kraju codzienną praktyką życia politycznego i społecznego. I to najszybciej jak to jest możliwe!

Demokracja bezpośrednia jest współczesnym odpowiednikiem pradawnej, praktykowanej w Słowiańszczyźnie demokracji wiecowej, nowożytnym wcieleniem niesionego przez wieki przez Słowian równościowego i wolnościowego przesłania dla ludzkości. Dysponujemy w XXI wieku narzędziami dzięki którym możemy ten system w Polsce PRAKTYCZNIE zrealizować.

Wyłącznie od nas, świadomych Polaków – Wolnych Polaków – Wolnych Ludzi, zależy czy naszym działaniem i pracą przekonamy do niej większość Narodu i wcielimy ją w życie na naszej ziemi, a w konsekwencji staniemy się wreszcie PODMIOTEM – faktycznymi Suwerenami w Naszej Ojczyźnie. Dobrze by było w tym przekonywaniu Polaków dysponować naprawdę twardymi argumentami ZA, a żeby tak było warto tę problematykę naprawdę solidnie zgłębić. Książka Polska Semidemokracja i inne artykuły profesora Matyji  dają tę niezbędną wiedzę i orientację oraz argumentację trudną do podważenia.

Niniejsza publikacja otwiera naszą współpracę i stanowi zarazem otwarcie nowego działu: Demokracja Bezpośrednia. 

Prof. Mirosław Matyja – Ewolucja bez rewolucji

więcej tutaj:

Prof. Mirosław Matyja – Ewolucja bez rewolucji

 

Profesor Mirosław Matyja – „Polska semidemokracja” (część 1)

Profesor Mirosław Matyja – „Polska semidemokracja” (część 2)

Profesor Mirosław Matyja – „Polska semidemokracja” (część 3)

Profesor Mirosław Matyja – „Polska semidemokracja” (część 4)

Profesor Mirosław Matyja – „Polska semidemokracja” (część 5)

Profesor Mirosław Matyja – „Polska semidemokracja” (część 6)

Profesor Mirosław Matyja – „Polska semidemokracja” (część 7)

Profesor Mirosław Matyja – „Koronne” błędy Unii Europejskiej

prof. Mirosław Matyja: Pandemia… i co dalej?

J. Kubań – J. Sanocki – M. Matyja: Kulisy Polskiej Demokracji.

Wcześniejsze publikacje na blogu Białczyński

NTV: Profesor Mirosław Matyja w Sobótce o Demokracji Bezpośredniej na żywo; Otwarcie I-go Forum Demokracji Bezpośredniej – 3.05.2019 Sobótka – Janusz Zagórski, Dariusz Krysa.

Wolne Media: prof. Mirosław Matyja „Demokracja oddolna – zmiana układu sił w polskim systemie politycznym”

NTV: Profesor Mirosław Matyja – pierwszy w Polsce wywiad – temat – Demokracja Bezpośrednia

Demokracja bezpośrednia – wykład prof. Mirosława Matyji (Cykl w NTV)

 

 

 

Podziel się!