Wolne Media: O namiastce prawdziwej demokracji w Polsce

Wolne Media: O namiastce prawdziwej demokracji w Polsce

Pan prof. Mirosław Matyja rozmawia z redakcją “Polish Express” na temat swojej ostatniej publikacji zatytułowanej “Polska semidemokracja. Dylematy oddolnej demokracji w III Rzeczpospolitej”, której patronuje medialnie portal WolneMedia.net.

Profesor Mirosław Matyja w swojej najnowszej publikacji “nazywa rzeczy po imieniu”, podając konkretne przyczyny nieudolności funkcjonowania państwa polskiego. Autor przedstawia jednocześnie pragmatyczne sposoby uzdrowienia chorego systemu politycznego w Polsce, a to dzięki wprowadzeniu wybranych instrumentów demokracji oddolnej na wzór szwajcarski: referendum, inicjatywy obywatelskiej i weta obywatelskiego. Niniejsza książka analizuje namiastki demokracji bezpośredniej w III Rzeczpospolitej, a więc tego typu demokracji, w której rzeczywistym suwerenem powinien być obywatel. Więcej o “Polska semidemokracja. Dylematy oddolnej demokracji w III Rzeczpospolitej” znajdziecie na stronie Matyja.edu.pl.

 

 

– Panie Profesorze, ostatnio rozmawialiśmy przy okazji publikacji Pana poprzedniej książki “Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?”, teraz spotykamy się, aby omówić kolejną publikację zatytułowaną “Polska semidemokracja. Dylematy oddolnej demokracji w III Rzeczpospolitej”. Co jest jej tematem?

– Książka analizuje stan demokracji bezpośredniej w III Rzeczpospolitej, a raczej jej symbolicznych namiastek. Celem książki jest pokazanie Czytelnikowi, że aktualne instrumenty demokracji oddolnej w Polsce są niestety fikcją i w praktyce sterowane są odgórnie. Kolejnym i podstawowym celem monografii jest przedstawienie możliwości uzdrowienia polskiego systemu politycznego, który obecnie przypomina bardziej „błędne kolo” niż prawdziwa demokracje. Dlatego opisuje w książce efektywne instrumenty bezpośrednio-demokratyczne, które mogłyby przyczynić się do sprawniejszego funkcjonowania polskiego państwa: referendum, inicjatywę obywatelską i weto obywatelskie. Książka składa się z moich artykułów i wywiadów, które zostały opublikowane – z wiadomych względów – w drugim obiegu medialnym.

– Jaka idea stoi za pojęciem semi-demokracji? Czym ona jest w kontekście polskiego ustroju?

– W polskich realiach politycznych pojęcie semidemokracji (czyli połowicznej demokracji) dotyczy panującego w naszym kraju specyficznego systemu sprawowania władzy, który z jednej strony jest zdominowany próbami wprowadzenia elementów w pełni demokratycznych bądź ich imitacji, a z drugiej strony sposobem rządzenia kontrolowanym przez elity polityczno-ekonomiczne, wywodzącymi się z partii politycznych typu wodzowskiego.

– Krytyki władzy w Polsce nie brakuje, brakuje za to propozycji klarownych rozwiązań, które sprawiłyby, że rządzenie w naszym kraju byłoby sprawniejsze, lepsze i skuteczne. O jakich konkretnych rozwiązaniach w tej kwestii Pan Profesor pisze w swojej książce? Co i jak należałoby zmienić w polskim państwie, aby obywatele stali się jego rzeczywistym suwerenem?

– W Polsce organy władzy i administracja przejmują, może z wyjątkiem kampanii wyborczych, wszelkie funkcje władcze. Obywatelom pozostaje rola obserwatora i przestrzeganie porządku prawnego. Społeczeństwo powinno zacząć przejmować główną rolę w procesie podejmowania decyzji i wyzwalać się spod dyktatu administracji rządowej i wszechmocnego biznesu. Do tego potrzebne są konkretne i efektywne instrumenty: referendum, inicjatywa obywatelska i weto obywatelskie, które opisuje w książce. Nie chodzi tu bynajmniej o to, aby każdą ważną decyzja w państwie podejmować w ramach referendum. Jednak wspomniane instrumenty umożliwiłyby kontrole organów państwowych przez społeczeństwo, a więc rzeczywistego suwerena.

 

więcej u źródła: https://wolnemedia.net/o-namiastce-prawdziwej-demokracji-w-polsce/

Podziel się!