RudaWeb: Polscy przodkowie Kreteńczyków

Polscy przodkowie Kreteńczyków

 

Ludność największej wyspy Grecji jest od dawna obiektem badań genetyków. Najnowsza ich praca dowodzi, że współcześni Kreteńczycy są blisko spokrewnieni z… Polakami. Bardziej niż mieszkańcy innych greckich wysp i Hellady kontynentalnej. Przy tym płaskowyż Lasithi, położony we wschodniej części Krety, wskazywany jest jako miejsce schronienia Minojczyków, kiedy ich cywilizacja została zdruzgotana wskutek eksplozji wulkanu Thira około 1 600 r. p.n.e. Stąd znaczenie badań genetycznych populacji Krety w ustalaniu dziejów naszej cywilizacji.

 

Znana ze wspaniałych pałaców minojskich Kreta przez wielu historyków uważana jest za najstarszą cywilizację w Europie. Ocena ta zmienia się w ostatnich latach dzięki coraz większej świadomości roli kultur bałkańskich i środkowoeuropejskich w narodzinach cywilizacji Starego Kontynentu. Jednak pozostałości architektury i sztuki Kreteńczyków z pierwszej połowy II tys. p.n.e. niezmiennie zachwycają swoją jakością i oryginalnością. Naukowcy wielu dziedzin od dziesięcioleci starają się przybliżyć do odpowiedzi skąd pochodzili Minojczycy. Długo przeważał pogląd, że cywilizację pałaców na wyspie stworzyli przybysze z Anatolii (dzisiejsza Turcja). Wskazywano też na źródła egipskie. Pomijano kierunek północny, z którego mogły nadejść ludy wywodzące się ze starych kultur naddunajskich. Jednak genetyka zaczyna przywoływać historyków i archeologów do bardziej samodzielnego myślenia.

W czerwcu br. ukazała się praca “Genetic history of the population of Crete”, autorstwa zespołu Petrosa Drineasa. Jej autorzy stwierdzili wyższe pokrewieństwo mieszkańców Krety z północnymi Europejczykami niż w przypadku innych ludów basenu egejskiego. Postanowili też do populacji porównawczych włączyć Polaków. Posłużyli się metodą badania identyczność przez pochodzenie (identity by descent – IBD), czyli przeanalizowania z którymi ludami Kreteńczycy mają najwięcej wspólnych przodków. Napisali: Wyniki pokazały, że Kreteńczycy mają wysokie IBD z populacjami Europy Zachodniej (CEU), środkowej (niemiecka, polska), północnej (CEU, skandynawska) i wschodniej (ukraińska, rosyjska). Rzeczywiście, we wcześniejszych badaniach odnotowano nadwyżkę dzielenia się IBD między Europą Wschodnią a Grekami [ogólnie], jednak domyślano się domieszki polskiej, jako reprezentatywnej populacji wschodniego komponentu w populacji greckiej (Hellenthal i in., 2014 ; Ralph i Coop, 2013). Szczególnie wyniki Hellenthal i in. (2014), którzy wykorzystali GLOBETROTTER do wnioskowania (w modelu domieszki impulsowej o takich samych założeniach jak ALDER), że greckie DNA można opisać jako mieszaninę 37% DNA ze źródła polskiego i 63% ze źródła cypryjskiego. W badaniu Hellenthala założono, że taka ogólnogrecka populacja mogła powstać w Średniowieczu, biorąc pod uwagę dominującą w Niemczech teorię o późnym pojawieniu się Słowian na Bałkanach.

Greccy genetycy, wychodząc z tego samego dogmatu historycznego, doszli jednak do szerszych wniosków: Wyniki te mogą odzwierciedlać wcześniejsze osadnictwo na Krecie z Europy. Rzeczywiście, Kreta została zaatakowana z północy przez Mykeńczyków i Dorów w czasach prehistorycznych lub we wczesnej historii. Były to plemiona greckie, które wraz z Minojczykami i innymi prehistorycznymi mieszkańcami wyspy ukształtowały strukturę genetyczną populacji Kreteńczyków. […] Odkąd Kreta, Sycylia i Cypr zostały skolonizowane przez Greków w czasach prehistorycznych lub historycznych, zbadaliśmy, czy Sycylia i Cypr również mają wyższe IBD wśród populacji europejskich; w istocie obie tak mają (tabele S9 – S10). Możliwą interpretacją wyników IBD jest to, że ujawniają starożytne greckie pochodzenie populacji trzech wysp. Inna interpretacja jest taka, że wyniki IBD na trzech wyspach odzwierciedlają niepowiązane wydarzenia historyczne: dzielenie się IBD między Sycylią a Europą Północną / Wschodnią może odzwierciedlać trwającą od stuleci okupację Normanów w średniowiecznej Sycylii, chociaż nie ma wzmianki o rozległym osadnictwie Normanów na Sycylii (Burry, 1963). Podział IBD między Cyprem a północno-wschodnimi Europejczykami możnaby wytłumaczyć, jeśli w wyniku ekspansji w Azji Mniejszej państw tureckich w XII-XIII wieku n.e. ludność bizantyjska, w tym Scytowie i Słowianie, migrowała na Cypr.. Autorzy sygnalizują też inne możliwości osadnictwa słowiańskiego na Krecie. Nadmieniają, że Goci najechali Bałkany w V w. n.e., ale nie ma zapisów współczesnych lub późniejszych historyków o osadnictwie gockim na Krecie. Następnie przytaczają, że od VI w. n.e. Słowianie emigrowali na Bałkany, ale w tym przypadku też nie ma zapisów historyków bizantyjskich lub łacińskich o słowiańskich osadach na Krecie. Rozważają również zasiedlenie wyspy przez Bizantyjczyków ludnością Greckich Gotów (Gothogreeks) i zhellenizowanych Słowian (Hellenized Slavs) z Azji Mniejszej. Jakby zapomnieli, że wcześniej odnotowali brak zapisków bizantyjskich o osadnictwie Słowian na Krecie. Ponadto, jaką logikę ma wyjaśnianie obecności słowiańskich genów na Krecie imigracją z Azji Mniejszej, przy równoczesnym twardym ustaleniu (na gruncie nauki przyrodniczej, a nie spekulacji na marginesie braku zapisów źródłowych), że te geny mają najwięcej wspólnego z Polakami, żyjącymi w Europie Środkowej.

Z ustaleń zespołu Drineasa można wnioskować, że spośród populacji innych niż greckie, wschodnia Kreta ma najwyższą IBD (identyczność przez pochodzenie) z Ukrainą (odsetek par z IBD – 41,6%, średnia długość segmentów IBD parami – 1,39 cM) i Polską (odsetek par z IBD – 39,5%, średnia długość segmentów IBD parami – 1,29 cM). Natomiast zachodnia Kreta ma najwyższy odsetek zgodności genetycznej z Polską (42% i 1,48 cM) i Ukrainą (39,9% i 1,37 cM). Sumując, największy odsetek par z IBD (42%) oraz największa długość dzielonych segmentów (1.48 cM) łączy Kreteńczyków z Polakami. Inne ciekawe spostrzeżenie zapisane w pracy Drineasa dotyczy Żydów aszkenazyjskich. Grecy zauważyli: W PCA na tle Europy, Kreteńczycy pokrywają się z trzema populacjami: peloponez, sycylijska i Żydami aszkenazyjskimi (patrz ryc. 4a, S17 i S18). […] Ponadto w analizach PCA i ADMIXTURE stwierdzamy, że Aszkenazyjczycy są bardziej podobni do Kreteńczyków niż do dwóch lewantyńskich populacji semickich. Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że relacja ta może ujawnić wspólne pochodzenie śródziemnomorskie, które dzieli populacja Kreteńczyków i Aszkenazyjczyków”. W badaniach genów współczesnych Aszkenazyjczyków zaobserwowano podwyższone występowanie haplogrupy męskiej R1a, która dominuje wśrod Słowian.

 

więcej u źródła: http://rudaweb.pl/index.php/2019/10/24/polscy-przodkowie-kretenczykow/

 

Mój komentarz:

Można to było wywnioskować dużo wcześniej na podstawie archeologii i lingwistyki – więc zrobiłem to w roku 2005, a opublikowałem na blogu w 2010 i w Księdze Ruty w 2013:
https://bialczynski.pl/2010/03/11/pelazgowie-czyli-polyskowie-palozglowie-lub-pylozglowie-pylozlotoglowi/

Naprawdę uczyniłem to jedynie dedukując na podstawie artefaktów archeologicznych i lingwistyki oraz mitologii greckiej. To samo mogli zrobić naukowcy polscy – historycy, archeolodzy i lingwiści. Zrobił to jedynie profesor Mańczak w owym czasie z perspektywy swojej dziedziny, czyli lingwistyki.

Nie zapominajmy o czym Tanator w swoim wpisie na RudaWeb oczywiście „nie pamięta”, iż Ukraina jest częścią Lechii i Wielkiej Scytii, żyli tam w owych mitycznych czasach między innymi Agatyrsi podań Greckich, Gargarianie, czyli Har-Harowie i (A)Mazonki. W sensie genetycznym dzisiejszy podział terytorialny na Polskę i Ukrainę nie ma znaczenia dla wspólnoty jaka tutaj egzystowała w przeszłości starożytnej.

Gratuluję, artykułu – i jeszcze jedno: Potwierdzają się nasze przypuszczenia co do budowli z Maszkowic wyrażane na RudaWeb i moim blogu, a obśmiewane, czy też wykluczane przez różnych Tanatorów i Pieczęciarzy Watykańskich głównie w kwestii kierunku przepływu tego wzorca architektonicznego z północy na południe, czyli od Prasłowian do Minojczyków wraz z ludnością słowiańską, a nie na odwrót.

CB

Czytajcie też na ten temat:

Pelazgowie, czyli Połyskowie-Pałożgłowie lub inaczej Pyłożgłowie-Pyłozłotogłowi z Łyskogór (dziś: Gór Świętokrzyskich).

RudaWeb: Greckie kolonie Lechitów

RudaWeb: Mykeny zaprojektowane w Maszkowicach

 

Sensacja: W Polsce Południowej odkryto wielkie kamienne budowle, gród i warownia sprzed 4.200 lat (2.200 p.n.e.) na Górze Zyndrama! (nadesłał Rafał Kopko Orlicki)

NaukawPolsce.pap.pl; Nowości o Górze Zyndrama w Maszkowicach – kamienny obwar sprzed 3500 lat.

 

Archeologia UJ: Osiedle obronne na Górze Zyndrama w Maszkowicach

Podziel się!