Advances in Anthropology Vol.06 No.03(2016): Giancarlo T. Tomezzoli, Reinhardt S. Stein – The Philistine Inscription 4.5 from Ashkelon (Israel), czyli turbosłowiańska zaraza a Sprawa Polska!

Dla mnie jest to prawdziwa bomba. Bo jak inaczej określić takie stwierdzenie w niemiecko-holenderskiej publikacji:
„(…) the Philistines in general, was a Proto-Slavic tribe or people which spoke a non-survived Proto-Slavic language (…)”
(ogólnie mówiąc Filistyni byli prasłowiańskim ludem, lub ludem mówiącym nieistniejącym już prasłowiańskim językiem…)
i inne ciekawe sprawy.
Myślę, że warto o tym ludziom powiedzieć.

Otrzymałem taką oto przesyłkę i stwierdziłem, że oczywiście warto przedstawić wam ten tekst. Rok temu sygnalizowaliśmy go tylko w zasadzie linkami – teraz publikacja.

Polecam do uważnej lektury co poniektórym skrajnie konserwatywnym prawicowym publicystom. Ostatnimi czasy odnosi się wrażenie, że jakaś zaraza opanowała cały świat. Wirus zaatakował zwłaszcza środowiska naukowe świata zachodniego, ale i w okolicach Moskwy dokonał spustoszenia. Jest to bardzo groźny wirus, który atakuje mózg człowieka, roznosi się drogą logicznego rozumowania i opanowuje zwłaszcza środowiska naukowe: genetyków, archeologów, historyków, antropologów, religioznawców i lingwistów, a za nimi dziennikarzy, publicystów i pisarzy. Ten bezczelny wirus nie wybiera i zaraża umysły najsłynniejszych przedstawicieli w poszczególnych dyscyplinach nauki i najzdolniejszych twórców pióra i pędzla, a nie pomija też środowisk aktorskich i polityków. Jeśli jakiejś profesji, dotkniętej tą ciężką chorobą nie wymieniłem, to przepraszam. 

Epidemia nie oszczędza też o dziwo Ciemnych Mas ludzkich, a zwłaszcza Tępych Polaczków, którzy do tej pory posłusznie, jak przysłowiowe owieczki lub barany, szli na pasku jezuickiej nauki historii o dziejach świata, Słowian i Polaków. Na szczęście w laboratoriach pewnej międzynarodowej korporacji zidentyfikowano i nazwano ten zjadliwy mikroorganizm. To Chollera turbosloviensis. Nie ma na niego jednakowoż żadnej skutecznej szczepionki!

To nie wszystko! Jest gorzej, znacznie gorzej! Namnożyło się bowiem tychże Chollera Turbosłowian w USA, Wielkiej Brytanii i w całej Europie, a zaraza przeniosła się nawet do Czech, Słowenii, Słowacji, Macedonii, Ukrainy i Chorwacji, co powoduje, że szlachetna idea Trójmorza jest poważnie zagrożona! Wirus widziano też na Kremlu – czyli w III Rzymie, w Pekinie i w Kraju Kwitnącej Wiśni! Słowem atakuje wszystkich, „do wyboru i koloru”!

Objaw podstawowy tej ciężkiej choroby, zwanej chollernym turbosłowiaństwem, to chorobliwe poszukiwanie własnej tożsamości i korzeni narodu polskiego oraz równie chorobliwe grzebanie się w przeszłości. Babrzą się ci Chollera Turbosłowianie w jakiejś, be-fe! genetyce genealogicznej, w źródłosłowach i etymologii, w lingwistyce porównawczej, w antropologii kultury, w archeologii, w historii, w jakichś pogańskich i okultystycznych mitach, greckich, słowiańskich i innych, w perskich kronikach, a nawet w Nietykalnej Świętej Biblii!

Obecnie najbardziej aktywni są dotknięci tymże wirusem, ciężko chorzy Chollerni Turbosłowianie z Wydawnictwa Bellona, z Niemiec, Włoch oraz z Holandii.

 

 

W niniejszym artykule, który tutaj przytaczamy aby zilustrować problem z jakim musi się zmierzyć polski Kościół Katolicki, okrzyknięty już przez konserwatywnych publicystów jedyną, wybraną, Ostoją Nowej Szlachty Polskiej, ci chorzy ludzie bredzący w malignie, ci Chollera Turbosłowianie atakują, wciąż nieokrzepłe jeszcze, demokratyczne państwo polskie i biedną, pomiataną przez cały świat  Międzynarodową Korporację Watykańską!

Te niemieckie i holenderskie chamy walą jakimiś, pożal się boże, teoryjkami o słowiańskich Filistynach, prosto w lansowaną przez Świętą Inkwizycję Jezuicką od czasów Kontrreformacji, dziewiętnastowieczną katolicką i bismarckowską „Historię Słowiańszczyzny”.

O co tu, kurna, chodzi?! Przecież do tej pory ta historia była O.K.! Słowianie nie potrzebowali żadnych korzeni indo-europejskich. Polakom wystarczało, że spadli z Nieba w 966 razem ze św. Wojciechem, a zaczęli swój historyczny byt 200 lat przed Piastami, od zajęcia całego Bizancjum i oblężenia na bosaka, z widłami, kłonicami, przy pomocy kamieni miotanych z proc, chrześcijańskiego Konstantynopola!

Naukowcy z Niemiec, i nie tylko, twierdzą, że ten atakujący „potwór” z VIII wieku nazywał się IMPERIUM Awarskie, a główne siły atakujące Stolicę Świętą Prawosławia i II Rzym stanowili Słowianie. Twierdzą też, że przed tym imperium istniało inne, Imperium Hunów, gdzie jadano „strawę” i pijano „medos”, w przerwach między ściąganiem trybutów a łupieniem I Rzymu. Imperium to położyło na kolana chrześcijańską Europę, a jego władcę ochrzczono, z niewiadomych powodów oczywiście, mianem Bicz Boży. Jeszcze wcześniej zaś istnieć miało Imperium niejakich Lugiów-Ługiów-Łużyków-Lęgów- Ślęgów-Lęchów- Lędziców, czyli chyba Lechitów?! Nie wspomnę już o innych Chollernych Turbosłowianach z Niemiec, którzy rozpisują się ostatnio w naukowej zachodniej prasie o Bitwie nad Tollense, z roku 1300 p.n.e., gdzie porównują to Imperium Północy, zasiedlone przez biorącą udział w bitwie ludność identyczną genetycznie jak dzisiejsi Polacy, do Imperium Hetytów, które zwyciężało przecież w tym samym czasie armie egipskich faraonów! 

Co gorsza ta wizja Turbosłowian z Niemiec, jak najbardziej koresponduje z kremlowską wizją przeszłości Słowiańszczyzny. Oj, oj! Aj, waj! Czy tego wirusa niczym zjadliwego wąglika nie zaszczepiła przypadkiem jakaś ubecka agentura?! Musi to być! No tak, przecież jest taka druga święta kasta, która ogłosiła się Nową Szlachtą Polską – to postpeerelowskie środowisko prawnicze w III RP. To oni! Bij, zabij!

Czy ta spiskowa teoria czołowych publicystów TV Trwam przypadkiem jednak nie bierze się skądinąd? Czy to nie Syndrom Oblężonej Twierdzy, atakowanej z Innej, Wolnej Polski, Polski Wolnych Ludzi?! Z Wolnej, Myślącej Holandii, z Niezależnych Włoch, z Samorządnych Niemiec, z Niepodległej Wielkiej Brytanii, z Republikańskich USA, ze Swobodnej Słowenii, Słowacji, Czech, Ukrainy i z Rosji?

A może to po prostu jest zwykła, znana od tysiącleci ludzka głupota?… Miałem wątpliwości, ale teraz jestem już pewien: „głupich nie sieją…..”. CB

α & Ω

źródło: http://file.scirp.org/Html/2-1590552_69428.htm

Advances in Anthropology
Vol.06 No.03(2016), Article ID:69428,6 pages
10.4236/aa.2016.63006

The Philistine Inscription 4.5 from Ashkelon (Israel)

Giancarlo T. Tomezzoli1, Reinhardt S. Stein2

1Etno-Archaeological Observatory, Munich, Germany

2Universiteit Utrecht, Uithof, Holland

Copyright © 2016 by authors and Scientific Research Publishing Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received 4 July 2016; accepted 31 July 2016; published 3 August 2016

ABSTRACT

The origin and the nature of the Philistines is an enigma for the contemporary historical studies. They appear to have first settled the Aegean area and then, as a Sea People, around 1200 B.C. to have invaded and settled the south part of present Israel. The recent Harvard Leon Levy Expedition excavations in the area of the port of the ancient Philistine Ashkelon recovered 18 jar handles and one inscribed ostracon made from local clay. The ostracon, classified as RN 9794, hosts the inscription 4.5 that is particularly illuminating about the origin and nature of the Philistines. The analysis of all the possible 27 spellings of the inscription reveals one of them which, compared with the present surviving Slavic languages, appears to have the specific meaning of: People come in, we see, or in loose translation: Come and see. The inscription and the considerations developed in this article indicate that the Philistines of the ancient Ashkelon, or the Philistines in general, was a Proto-Slavic tribe or people which spoke a non-survived Proto-Slavic language, which settled in the south part of present Israel in the Iron Age, i.e. well before the VII century A.D. generally accepted period of the Slavs arrival in Eastern Europe.

Keywords:

Israel, Ashkelon, Philistines, Inscription, 4.5, Ostracon, RN 9794, Slavic

1. Introduction

The origin and the nature of the Philistines is an enigma for the contemporary historical studies. Mentioned by various historical sources, including the Bible, they appear to have first settled the Aegean area and then, as a Sea People, around 1200 B.C. to have invaded and settled the south part of present Israel. The recent Harvard Leon Levy Expedition (Wilford, 2007) excavations in the area of the port of the ancient Philistine Ashkelon recovered 18 jar handles having Cypro-Minoan signs or digraph (monograms) either identical with the Cipro- Minoan script or easily developed from it and incised after firing and one inscribed ostracon made from local clay giving evidence that the “early Philistines of Ashkelon were able to read and write in a non-Semitic language, as yet un-deciphered” and that “several signs in the Ashkelon inscriptions fit in with the well-known Cipro-Minoan” alphabet (Cross & Stager, 2006) .

2. The Inscription 4.5 of Ashkelon

The inscribed ostracon, classified as RN 9794 (Figure 1), belonged to a storage jar and appears particularly illuminating about the origin and nature of the Philistines. It hosts the relatively long red inscription 4.5 on an ocra field. The inscription is written “in continuo”, i.e. without separation between the words. It is composed by characters (1) – (9) (Figure 1). In looking to the characters it is possible to confirm that they adhere well, unless a minor incertitude for the characters (3), (5), (8), to the known syllabic characters of the Cipro-Minoan alphabet (Cross & Stager, 2006) . Therefore, it appears admissible that the Philistine alphabet and the Cipro-Minoan alphabet (Figure 2) were linked together and that each Ashkelon inscription character shared the same sound value of the corresponding, similar character in the Cipro-Minoan alphabet. The orientation of characters (2), (4) (Figure 1) confirms a right to left reading of the inscription (Cross & Stager, 2006) . Since the edges of the fragment are broken, it is possible that some further character/s completed it. A possible ligature links characters (8) – (9). The inscription was dated at the 11th century BC (Cross & Stager, 2006; Uziel, 2007) .

3. Spelling, Interpretation and Translation

Because of the incertitude on the characters (3), (5), (8), possibly corresponding to either one of the Cipro-Mi- noan characters 25 = K/GA, 24 = LE, 23 = D/TI, 27 (cf. Figure 2) different spellings of the inscription are possible (Table 1).

3.1. Spelling

The analysis of the 27 spellings of Table 1 reveals that the sound value group I U K/GA in spellings 1 – 9, I U LE in spellings 10 – 18, WE LE MI in spellings 20, 23, 26, WE K/GA MI in spellings 21, 22, 25, B/PA K/GA B/PA in the spelling 24 and B/PA LE B/PA in the spelling 27 are unusual and do not indicate possible words if compared with the same sound values groups in the present surviving Slavic languages. But, according to said comparison, the sound value groups of spelling 19:

Figure 1. Painted inscription 4.5 on the ceramic ostracon RN 9794 discovered in the area of the ancient Philistine port of Ashkelon. Credit Leon levy expedition (Wilford, 2007) .

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Inscription characters

104 12/197 23 6 23 6 1 23 91 Cipro-Minoan characters

I U D/TI B/PA D/TI B/PA WE D/TI MI Cipro-Minoan s. values

appear to indicate specific Slavic words and a reasonable meaning for the inscription.

3.2. Interpretation

[L] *IUDI PADI PA WEDIMI

Liudi: Gsl. subst.: people; Bos. Люди―people; Cro. Ljudi―people; Mac. луѓе―people; Pol. Ludzie― people; Rus. Люди―people; Ser. Људи―people; Slo. Ljudja―people; Slov. Ľudia.―people; Cze. lidé― people; Ukr. Люди―people.

Padi: Gsl. verb in imp. tense: come!; Cro. Dođete―come; Mac. Oди―come; Slo. Pojdi―come; Rus. Поди― come; Ser. Дођи―come; Ukr. Піди―come.

Pa: Gsl. pre.: on, in, at; Bos. Po―in, on; Bul. По―in, on, at; Cro. Po―in, on; Lit. po―in, on, at; Pol. Po―in, on, at; Rus. По―in, on, at; Ser. По―in, on, at; Ukr. По―in, on.

Wedimi: Gsl. v. pres. tense, 2nd plur. pers.: we see; Mac. видиме―we see; Bul. ние виждаме―we see; Cro. Vidimo―we see; Rum. Vedem―we see; Rus. мы видим―we see; Ser. Видимо―we see; Slov. Vidimo―we see; Cze. Vidime―we see; Ukr. ми бачимо―we see.

*Possible lost letter on the right of the inscription.

3.3. Translation

From the above spelling 19 and its interpretation, the consequent translation of the inscription is: People come in, we see, or in loose translation: Come and see. Probably, the inscription was an invitation to the public to discover and/or to taste the content of the jar.

4. Discussion

The inscription appears to be written in a not survived Proto-Slavic language. This explains why the inscription

Table 1. Possible correspondences (N) of the characters (1) – (9) of the Ashkelon inscription with the characters and sound values of the Cipro-Minoan alphabet.

was correctly recognized as non-Semitic (Cross & Stager, 2006) and why it remained un-deciphered up to now, i.e. simply because its Proto-Slavic nature was not identified. The characters in the Ashkelon inscription, i.e. the characters of the Philistine alphabet, adhere well to the Cipro-Minoan alphabet which is linked to Linear A and Linear B alphabets (Evans, 1961; Chadwick, 1987; Chadwick, 1995) . All said three alphabets and consequently also the Philistine alphabet appear to descend from the characters and alphabets developed by the South Balkan cultures of Gradeshnitsa, Karanovo, Tartaria, Vincha, Turdosh, Valchi Dol and Magura cave (Stein & Tomezzoli, 2016) , because of the influences of said cultures towards the Mediterranean area. It is therefore reasonable to formulate a first hypothesis that the Philistines of the ancient Ashkelon, or the Philistines in general, originated in the area in which said cultures, said characters and said alphabets developed, i.e. the south Balkan, Danubian and Aegean region and a second hypothesis that they were a Proto-Slavic tribe or people. The nature of the Philistines as Proto-Slavic people is not surprising because of the presence in said region of other Proto-Slavic tribes or peoples recently recognized by several authors through the deciphering of South Balkan, Minoan and Linear A inscriptions based on their similarities with the present, surviving Slavic languages (Ambrozic, 2005; Serafimov, 2007; Serafimov & Perdih, 2009; Serafimov & Tomezzoli, 2011; Serafimov & Tomezzoli, 2012; Tomezzoli & Serafimov, 2013; Stein & Tomezzoli, 2016) . Unfortunately, the most part of ancient Slavic inscriptions and inscriptions from peoples not yet formally recognized as Slavs, have been lost because written on perishable materials such as leaves, wooden boards and animal skins. Only in few cases, they survive, because written on non-perishable materials such as ceramic fragments, as in the case of the inscription 4.5, stone tablets, rocks and metal artifacts. Therefore, only now, on the basis of said surviving inscriptions it is possible to recognize the presence of Proto-Slavic tribes or peoples in Europe and Middle-Orient in the antiquity. The only regret is that the excavations of the Ashkelon port have not provided further long inscriptions (Cross & Stager, 2006) which could have permitted further confirmations and extensions of the above two hypotheses.

5. Conclusion

This inscription and the above considerations indicate that the Philistines of the ancient Ashkelon, or the Philistines in general, was a Proto-Slavic tribe or people which spoke a non-survived Proto-Slavic language, which settled in the south part of present Israel in the Iron Age, i.e. well before the VII century A.D. generally accepted period of the Slavs arrival in Eastern Europe.

Cite this paper

Giancarlo T. Tomezzoli, Reinhardt S. Stein (2016) The Philistine Inscription 4.5 from Ashkelon (Israel). Advances in Anthropology,06,45-50. doi: 10.4236/aa.2016.63006

References

1. Ambrozic, A. (2005). The “Warrior” Stele from Lemnos. In Proceedings of the 10th International Topical Conference Ancient Settlers of Europe (pp. 107-120). Ljubljana: Zaloznistvo Jutro.
http://www.korenine.si/zborniki/zbornik05/ambrozic_warrior.pdf
2. Chadwick, J. (1987). Linear B and Related Scripts (pp. 50-56). Berkeley: University of California Press.
3. Chadwick, J. (1995). Linear B and related scripts. British Museum Press., London. ISBN 0-7141-8068-8.
4. Colless, E. B. (no date), Cyprus Scripts. Proposed decipherment by Brian E. Colless.
5. Cross, F. M., & Stager, L. E. (2006). Cypro-Minoan Inscriptions Found in Ashkelon. Israel Exploration Journal, 56, 129-159. https://sites.google.com/site/collesseum/cyprusscripts
6. Evans, A., & Myres, J. (1961). Inscriptions in the Minoan Linear Script of Class A. W. C. Brice (Ed.), London: Oxford University Press.
7. Facchetti, G., & Negri, M. (2014). Riflessioni preliminari sul ciprominoico. Do-so-mo, 10, 9-25.
8. Faucounau, J. (1977). études Chypro-Minoennes. Syria Tome, 54, 209-249.
http://www.persee.fr/doc/syria_0039-7946_1977_num_54_3_6604
9. Faucounau, J. (1980). études Chypro-Minoennes. Syria Tome, 57, 375-410.
http://www.persee.fr/doc/syria_0039-7946_1980_num_57_2_6701
http://dx.doi.org/10.3406/syria.1980.6701
10. Faucounau, J. (1994). The Cypro-Minoan Scripts: A Reappraisal Fifty Years after John F. Daniel’s Paper. Κυπριακη Αρχαιολογiα Τóμοxi ΙΙI. Archaeologia Cypria, IΙI, 93-106. https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/6383/Faucounau.pdf?sequence=1
11. Faucounau, J. (2007). Les Inscriptions Chypro-Minoennes. Paris: L’Harmattan.


12. Lytov, D. (2015).
http://dmitri-lytov.livejournal.com/233453.html
13. Masson, O. (1994). La plus ancienne inscription chypriote syllabique (opheltau). Cahier du Centre d’études Chypriotes, 22, 33-36.
14. Serafimov, P. (2007). New Reading of the Thracian Inscription on the Golden Ring From Ezerovo. In Proceedings of the Fifth International Topical Conference Origin of Europeans (pp. 176-183). Ljubljana: Zaloznistvo Jutro.
http://www.korenine.si/zborniki/zbornik07/serafimov_ezer07.pdf
15. Serafimov, P. (2007). Translation of Eteocretan Epioi Inscription. In Proceedings of the 5th International Topical Conference Origin of Europeans (pp. 199-206). Ljubljana: Zaloznistvo Jutro.
http://www.korenine.si/zborniki/zbornik07/serafimov_epioi07.pdf
16. Serafimov, P., & Perdih, A. (2009). Translation of the Linear Tablet HT 13From Crete. In Proceedings of the 7th International Topical Conference Origin of Europeans (pp. 58-73). Ljubljana: Zaloznistvo Jutro.
http://www.korenine.si/zborniki/zbornik09/seraf_ht13.pdf
17. Serafimov, P., & Tomezzoli, G. (2011). Evidence for Early Slavic Presence in Minoan Crete. In Proceedings of the 9th International Topical Conference Origin of Europeans (pp. 219-229). Ljubljana: Zaloznistvo Jutro.
http://www.korenine.si/zborniki/zbornik11/serafimov_slavic_crete.pdf
18. Serafimov, P., & Tomezzoli, G. (2012). New Reading of the Linear A Inscription on the Golden Pin CR-ZF-1 from Crete. In Proceedings of the Tenth International Topical Conference Origin of Europeans (pp. 83-89). Ljubljana: Zaloznistvo Jutro.
19. Stein, S. R., & Tomezzoli, G. T. (2016). The Inscription of Parvomai (Bulgaria). Advances in Anthropology, 6, 25-29.
http://file.scirp.org/pdf/AA_2016051914541451.pdf
20. Tomezzoli, G., & Serafimov, P. (2013). The Linear A Inscriptions II.1, II.2 from the Palace of Knossos. In Proceedings of the Eleventh International Topical Conference Origin of Europeans (pp. 105-114). Ljubljana: Zaloznistvo Jutro.
21. Uziel, J. (2007). The Development Process of Philistine Material Culture: Assimilation, Acculturation and Everything in between. Levant, 39, 165-173.
http://blogs.bu.edu/aberlin/files/2011/09/Philistine-Material-Culture.pdf
http://dx.doi.org/10.1179/lev.2007.39.1.165
22. Wilford, J. N. (2007). Philistines but Less and Less Philistines. The New York Times Online Edition, 13 March 2007.
http://www.nytimes.com/2007/03/13/science/13phil.html?_r=0

więcej: http://file.scirp.org/Html/2-1590552_69428.htm

Podziel się!