Czarny i Biały Bóg, czyli do czego prowadzi chrześcijański lub marksistowski dualizm

Czarny i Biały Bóg, do czego prowadzi chrześcijańsko-marksistowski dualizm

Przedstawiam filmik z Rosji. Autor nawiązuje pozornie do starosłowiańskiej wiary przyrodzonej i postaci dwóch bogów: Czarnogłowa, zwanego w Rosji Czarnym Bogiem i Białobogi, zwanej w Rosji Białym Bogiem. Pomijam ten aspekt, że obie postacie są rodzaju męskiego co w wypadku rozdziału Świata na Działy jest absolutnym błędem logicznym. Wszystko byłoby pięknie i wnioski i morał byłby prawidłowy gdyby u podstaw nie leżało marksistowskie materialistyczne lub chrześcijańskie prawosławno-katolickie myślenie o białym i czarnym – dualne, przeciwstawiające te siły jako dobro – co na zewnątrz i zło – co płynie z ludzkiego ciała. Najpierw zobaczmy jednak bardzo sprawne animatorsko i artystycznie dzieło Anonima z Rosji, który nazywa siebie Mr. Freeman.

https://www.youtube.com/watch?v=mSUHEFahfbE

Czarny i Biały Bóg, do czego prowadzi chrześcijańsko-marksistowski dualizm

Otóż i to – konsekwencje założenia dualnego – marksistowskiego lub chrześcijańskiego  stają się poważne, gdy pogłębimy nieco widzenie sprawy. Bo oto jeśli Czarny Bóg jest zły, a Biały Bóg jest dobry okazuje się, że: To co na zewnątrz jest białe, dobre, to co wewnątrz (człowieka) co jest jego ciałem, jest złe – czarne.

Cytuję z filmu (3’54”): „Czarny Bóg jest wewnątrz ciebie. Biały Bóg jest wokół ciebie. Czarny Bóg to JA. Biały Bóg to JA”

(5’37”) – Świadomość to Biały Bóg, Ciało to Czarny Bóg” – To nie jest prawda; ani Świadomość nie jest Biała ani Ciało nie jest Czarne.

Według słów Czarnego Boga w filmie (1’41”): – „człowiek jest źródłem wszystkiego” – to ewidentna nieprawda, jest jedynie materialno-duchowym filtrem rozpoznawczym Nieskończonej Świadomości kontemplującym materialny świat. Źródłem Wszystkiego jest jedynie Nieskończona Świadomość jako Jedń.

Dalej: „Lecz tylko wtedy gdy w duszy człowieka pozostaje równowaga, jego imperium rządzi wolność” – w pewnym aspekcie RzeczyIstności tak jest; równowaga można rzec jest stanem do którego wszystko co istnieje zdąża, lecz nigdy tego stanu nie osiąga, bo równowaga to błysk/iskra/iskon. Ciało w idealnej równowadze nie osiąga wolności lecz bezruch, bezczynność = ZERO AKCJI.

 

Dalej: Biały Bóg – „jest samą światłością”. – Samą Światłością jest Jedń, a nie Bóg Działu – Emanacja Jedni w Dwudział – ta emanacja jest Bielą (pierścieniem), Różem i Różą, Żeńskością, Obłością, Krągłością, Miękkością, Śliskością, Rozproszoną Siłą Sprawczą, podczas gdy Czarny bóg jest Czarnem (carem-czarem/berłem i czernią), Karminem-Czerwienią i Cierniem, Męskością, Klingą, Ostrością, Twardością, Szorstkością, Siłą Skoncentrowaną. 

Przedstawiony w filmie (2’11”) Biały Bóg okazuje się chrześcijańską Trójcą co w konsekwencji czyni z Czarnego Boga – Demona i wcielenie/emanację Zła.

„teraz jest wiecznością, wieczność jest teraz” – w pewnym sensie, gdyż tak naprawdę są dwie skrajne manifestacje – dopełnienia Aspektu Czasu – Wieczność i Teraz to dwa bieguny w Aspekcie RzeczyIstności jakim jest Czas. W systemie wijozowicznym Wiary Przyrodzonej Słowian nie istnieje bowiem dualność, lecz jedynie biegunowość w Aspektach RzeczyIstności.

Stąd Ciało Człowieka to nie źródło złego i czarnego , a zewnętrzność: Duch Czysty Świetlisty, to nie źródło białego i dobrego. Dobro i Zło jest względne, zależne od punktu widzenia/patrzenia. To co dla jednego bytu jest dobre (dla ryby zjeść muszkę) nie jest dla innego dobre (być zjedzoną muszką). To co ryba bierze za dobro – muszka – może się okazać dla niej samym złem – jeśli muszka była na wędce człowieka który rybę zje.

 

Dalej: „Przeszłość i Przyszłość to tylko dwie różne formy wspomnień człowieka” – to nieprawda. Przeszłość i Przyszłość to emanacje dwóch podstawowych sił kierujących RzeczyIstnością – dwóch Kirów – Kiru Budującego?Rodzacego – Jarunnego i Kiru Rozkładającego/Burzącego – Jastrubowego/Jessego. W Świadomości człowieka te dwie OBIEKTYWNIE ISTNIEJĄCE W RzeczyIstności emanacje Nieskończone Świadomości manifestują się jako rodzenie/przyszłość i rozkład – przeszłość.  

Przedstawiony w filmie Trzeci Nauczyciel/Bóg – to nic innego jak Trzecie Oblicze Każdego z Bogów Dwudziału – Trzecia Głowa Trójgłowych: Białobogi i Czarnogłowa – Wieczny Nosiciel Sporu Działów, Ciemna linia między in a yang, przeskok/iskra/iskon. To trzecie oblicze nie jest żadnym „Swoim Ja” (3′ 21″) – Jest wyborem, granicą bytem i niebytem jednoczesnym (patrz Lekcja 5 – na tym blogu).

 

6″00″: „Ja jestem Środkiem Świata!” – Niestety finał i morał tego filmu jest esencją chrześcijańskiego i materialistycznego marksistowskiego pojmowania świata jako jako środowiska zwalczających się sprzeczności, nazywanych Przeciwieństwami. W RzeczyIstności Przeciwieństwa nie istnieją – istnieją jedynie Dopełnienia do Jedni w różnych Aspektach RzeczyIstności. Środkiem Świata nie jest człowiek – człowiek jest jedynie malutkim urządzonkiem fizyczno-duchowym zbierajacym dla świadomości nieskończonej „doświadczenia” i obserwacje” na Matce Ziemi -tylko i wyłącznie na Matce Ziemi i tylko do czasu kiedy nie przekreśli sam sensu dalszego swojego bytu na Ziemi.

Wszystkim zainteresowanym głębiej wijozowiją Wiary Przyrodzonej Słowian polecam w wyszukiwarce lub w Przewodniku po Blogu odszukać Lekcje (od 1 do 10)

 

Podziel się!