Brytyjska Telewizja po rozmowie z Frankiem Taylorem: Eksplozje na pokładzie TU154 w Smoleńsku!

Eksplozje na pokładzie TU154 w Smoleńsku!

Praktycznie od 10 kwietnia 2010 roku piszę o tym, że na temat Katastrofy Smoleńskiej, którą dzisiaj chyba śmiało można nazwać Zamachem Smoleńskim, Polska i Rosyjska Komisja Badania Wypadków Lotniczych opowiadają głupoty oraz że zachowują się w sposób tak skandaliczny, iż dziwi mnie brak jakichkolwiek międzynarodowych reperkusji tego stanu rzeczy.  Od początku piszę, że nie widziałem nigdy w swoim dosyć już długim życiu – TAKIEGO SPOSOBU BADANIA JAKIEJKOLWIEK KATASTROFY LOTNICZEJ NA ŚWIECIE JAKI ZAPREZENTOWALI Anodina (PUTIN) I Miller (TUSK). Oczywiście przez długi czas znów przyszło mi iść z tą wiadomością dla Polaków pod prąd, nie tylko wbrew rządowi Polski tworzonemu wtedy przez serwilistyczne partie Obozu Moskiewko-Berlińskiego, PO i PSL, ale także pod prąd zbiorowej opinii tzw „Racjonalistów” i tzw „Autorytetów” oraz chóru mediów mainstreamowych III RP.

Czytaj dalej

RudaWeb: Czy Żydzi kochają antysemityzm?

Czy Żydzi kochają antysemityzm?

Nie wierzę, że są narody tylko dobre i tylko złe, że charakter narodowy wpływa na politykę rządów poszczególnych państw. Ściślej nie bardzo dotąd wierzyłem, pomimo wielu przypadków z historii. Zawsze chciałem oceniać jednostki ludzkie, a nie ich administracje narodowe. Jednak reakcja izraelska na polską próbę zwalczania kłamliwego wizerunku naszej historii poważnie niszczy to – być może naiwne – przekonanie.

Czytaj dalej

Czarny i Biały Bóg, czyli do czego prowadzi chrześcijański lub marksistowski dualizm

Czarny i Biały Bóg, do czego prowadzi chrześcijańsko-marksistowski dualizm

Przedstawiam filmik z Rosji. Autor nawiązuje pozornie do starosłowiańskiej wiary przyrodzonej i postaci dwóch bogów: Czarnogłowa, zwanego w Rosji Czarnym Bogiem i Białobogi, zwanej w Rosji Białym Bogiem. Pomijam ten aspekt, że obie postacie są rodzaju męskiego co w wypadku rozdziału Świata na Działy jest absolutnym błędem logicznym. Wszystko byłoby pięknie i wnioski i morał byłby prawidłowy gdyby u podstaw nie leżało marksistowskie materialistyczne lub chrześcijańskie prawosławno-katolickie myślenie o białym i czarnym – dualne, przeciwstawiające te siły jako dobro – co na zewnątrz i zło – co płynie z ludzkiego ciała. Najpierw zobaczmy jednak bardzo sprawne animatorsko i artystycznie dzieło Anonima z Rosji, który nazywa siebie Mr. Freeman.

Czytaj dalej