Kazimierz Szulc – Mythyczna Historya Polska i Mythologia Słowiańska (1880) część 1

Kazimierz Szulc – Mythyczna Historya Polska i Mythologia Słowiańska

strtyt

Kazimierz Szulc: Mityczna historia Polski i mitologia słowiańska. Znakomite, obszerne opracowanie polskich pradziejów, podań, wierzeń, mitów i historii bajecznej. W „Mitycznej historii polskiej i mitologii słowiańskiej” usiłował ukazać podstawowy zrąb kultury ludowej jako ukształtowany w pełni przed tysiącleciem i wiernie przechowany przez ludową tradycję. Słowa autora kończące to dzieło, opisujące w sposób bardzo obszerny i szczegółowy naszą ojczystą niepisaną historię brzmią tak: „Idzie o to, ażebyśmy się poznali na tych cudownych i nieprzebranych skarbach, jakie wśród nas się znajdują i żebyśmy chcieli, umieli z nich pełnymi garściami czerpać. Czułbym się szczęśliwy, gdybym powyższą pracą do tego się przyczynił.”

striii

striv    strv strvi strvii strviii

strix strx strxi strxii strxiii strxiv

str1 str2 str3 str4 str5 str6 str7 str8 str9 str10 str11 str12 str13 str14 str15 str16 str17 str18 str19 str20 str21 str22 str23 str24 str25 str26 str27 str28 str29 str30 str31 str32 str33 str34 str35 str36 str37 str38 str39 str40 str41 str42 str43 str44 str45 str46 str47 str48 str49 str50 str51 str52 str53 str54 str55 str56 str57 str58 str59 str60 str61 str62 str63 str64 str65 str66 str67 str68 str69 str70 str71 str72 str73 str74 str75 str76 str77 str78 str79 str80 str81 str82 str83 str84 str85 str86 str87 str88 str89 str90 str91 str92 str93 str94 str95 str96 str97 str98 str99 str100 str101 str102 str103 str104 str105 str106 str107 str108 str109 str110 str111 str112 str113 str114 str115 str116 str117 str118 str119 str120 str121 str122 str123 str124 str125 str126 str127 str128 str129 str130 str131 str132 str133 str134 str135 str136 str138 str139 str140 str141 str142 str143 str144 str145 str146 str147 str148 str149 str150 str151 str152 str153 str154 str155 str156 str157 str158 str159 str160 str161 str162 str163 str164 str165 str166 str167 str168 str169 str170 str171 str172 str173 str174 str175 str176 str177 str178 str179 str180 str181 str182 str183 str184 str185

Podziel się!