IV Starosłowiańska Świątynia Światła Świata w Wilnie – Salomon Rysiński (1565 – 1625)

Salomon Rysiński herbu Ostoja, zwany też: Rysinius Sarmata, Pantherus, Leucorussus, (ur. około 1565 w Rysinie koło Połocka, zm. 13 listopada 1625 w Dolatyczach nad Niemnem) – polski paremiolog, pisarz, poeta, tłumacz i filolog

Życiorys

Pochodził ze szlacheckiej rodziny zamieszkałej we wsi Rysin w Połockiem. Jako wychowawca młodych Buczyńskich przebywał w Niemczech. Studiował w Altdorf bei Nürnberg, gdzie wydał Epistolarum Salomonis Pantheri libros duos (1587) – listy do rodaków oraz postaci nieżyjących i fikcyjnych. Silnie związany z Radziwiłłami: najpierw wychowawca (dworzanin), a później doradca Krzysztofa, któremu towarzyszył podczas jego studiów zagranicznych, a także nauczyciel jego syna Janusza. Po powrocie do Polski przebywał najczęściej w Wilnie. Wyznawca i czynny działacz kalwiński. Nigdy nie założył rodziny. Zmarł 13 listopada roku 1625 w Dolatyczach nad Niemnem, w majątku swego przyjaciela, Daniela Naborowskiego. Pochowany został w pobliskim Lubczu.

Twórczość

Jego głównym dziełem były Proverbiorum polonicorum… centuriae decem et octo (1618; tytuł polski: Przypowieści polskie) – pierwszy zbiór polskich przysłów, zawierający ich 1800, podający również zagraniczne odpowiedniki, wydawany po wielokroć. Twórca licznych panegiryków. Zgromadził dużą bibliotekę, szczególnie bogatą w literaturę religijną.

Ważniejsze utwory

Strona tytułowa Proverbiorum Polonicorum wydanej po łacinie i po polsku w Lubczy w 1618

 • Monumenta… diversis personis… posita, Lubcz 1614 (według Estreichera), drukarnia P. Blastus Kmita; według G. Korbuta: Lubcz ok. 1625, (zbiór nagrobków, głównie dla Radziwiłłów)
 • Rerum ab Christophoro Radivilio… gestarum… epitome, Lubcz 1614, drukarnia P. Blastus Kmita; unikat: Biblioteka Narodowa, sygn. XVII. 2. 569, (zawiera także nagrobki dla K. Radziwiłła)
 • Proverbiorum polonicorum… centuriae decem et octo, Lubcz 1618, drukarnia P. Blastus Kmita, wyd. następne (według Estreichera): pt. Przypowieści polskie, Kraków 1619 w wersji cyfrowej na PBI; pt. Przypowieści polskie… teraz novo przydane i na wielu miejscach poprawione, Kraków 1620; (?); Lublin 1629; Kraków 1634 (według A. Kaweckiej-Gryczowej: Raków, drukarnia S. Sternecki); (według G. Korbuta: wyd. 2 przed 1625; wyd. 3 Lublin 1629; wyd. 4 rok 1634); wyd. lubelskie z 1629 przedr. K. W. Wójcicki Biblioteka starożytna pisarzy polskich, t. 2, Warszawa 1843; także wyd. 2 Warszawa 1854; wybór przysłów przedr. K. Bartoszewicz Księgi humoru polskiego, t. 1, Petersburg 1897, s. 305-308
 • Ad epistolas L. Aennaei Senecae, philosophi stoici, notarum sive coniecturarum liber, Norymberga 1620, drukarnia J. F. Sartorius; unikat: Biblioteka Narodowa, sygn. XVII. 2. 569, (przedmowa dat. z Wilna 31 marca 1616)

Przekłady

 • Niektóre Psalmy Dawidowe, Lubcz 1614, drukarnia P. Blastus Kmita

Listy i materiały

 • Epistolarum Salomonis Pantheri libri duo, Altdorf 1587, (zbiór 70 listów); przekł. polski listu do Jana Petrycego z roku 1586: L. Joachimowicz, ogł. L. Szczucki, J. Tazbir Literatura ariańska w Polsce XVI wieku. Antologia, (Warszawa) 1959
 • Listy do C. Ritterhusiusa i J. Posthiusa z lat 1597-1598; rękopis: Biblioteka Uniwersytetu w Getyndze
 • Kilkadziesiąt listów, przeważnie do Krzysztofa II Radziwiłła; Archiwum Główne Akt Dawnych Warszawa, Archiwum Radziwiłłowskie, dz. V, teka 316, nr 13 601.
 • zob. także: Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae seria I, zeszyt 1 (1913); wyd. 2 rok 1925, s. 160, 169

Utwór o autorstwie niepewnym

 • Stanu wdowiego, teskliwego pobożne zabawy i pociechy, z rękopisu Biblioteki Kórnickiej ogł. Z. Celichowski Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznania, t. 18 (1891) i odb., (autorstwo Rysińskiego przypisał wydawca)

Bibliografia

 • Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut, t. 3 Piśmiennictwo Staropolskie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1965, s. 195-196

453

Porzekadła Salomona Rysińaskiego

Jak zobaczycie poniżej Salomon Rysiński nie zwykł był stronić od uciech życia i ułożył sporo porzekadeł związanych z  nadużywaniem trunków. Problem nie jest zatem nowy a raczej odwieczny.

Salomon Rysiński (ok. 1565–1625) – polski pisarz.

 • Albo pij, albo się bij.
  • Źródło: Na wszystko jest przysłowie, oprac. Stanisław Świrko, Poznań 1975, s. 76.
 • Co wino radzi pijają, a tłuste kąski jadają, nie zbiorą tacy pieniędzy, owszem, zawsze będą w nędzy.
  • Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 74.
 • Daj Boże wszystko umieć, a nie wszystkiego używać.
 • Dał się Bóg napić, a diabeł nie dał się wyspać.
  • Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 76.
 • Dziecię za rękę, matkę za serce.
  • Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 120.
 • Galant w półtory poły.
  • Źródło: Michał Wiszniewski, Michała Wiszniewskiego Historya literatury polskiéj, Uniwersytet Oksfordzki, 1844
 • Gdy dwaj rzeką, żeś pijany, możesz iść spać bez nagany.
  • Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 77.
 • Gdzie szewcy a furmani piją, tam najlepsze piwo.
  • Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 73.
 • Każdy się zmieni, kto się ożeni.
 • Koń jeźdźcem, żona mężem stoi.
 • Którą gęś uderzą, ta gęgnie.
 • Lis grzeje, kuna chłodzi, sobol zdobi, baran wszy płodzi.
  • Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 84.
  • Zobacz też: futro, wszy
 • Miłość panieńska, szczęście w karty, łaska pańska i krasa róży – wszystko nietrwale rzeczy.
 • Na gładką żonę patrząc, syt nie będziesz.
 • Nie tak szpetny diabeł, jak go malują.
  • Źródło: Antologia poezji głupich i mądrych Polaków, wybór Ludwik Stomma, Gdańsk 2000.
 • Nie zbywaj starej sukni, póki nowej nie sprawisz.
  • Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 85.
 • Opucha droższa kożucha.
  • Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 84.
 • Pijanego a dziecięcia Pan Bóg strzeże.
  • Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 77.
 • Pijany a dziecię prawdę powie.
  • Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 77.
 • Począwszy od Adama, każdy człowiek kłamie.
  • Opis: przysłowie polskie
  • Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 48.
  • Zobacz też: kłamstwo
 • Rannego wstania, wczesnego zasiania, młodego ożenienia nikt nie żałował.
 • Śmiały, co się z dwoma bije, ale śmielszy, co się żeni, a nie ma nic.
  • Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., s. 109.
 • Wykupił koszulę, a suknią zastawił.
  • Źródło: Na wszystko jest przysłowie, op. cit., 84.
 • Żonie jako starszy, słudze jako pan, poddanemu jako mistrz umiej pokazywać się, chcesz li ich po woli mieć.

1167

O Salomonie i jego dziele Wincenty Korotyński, który zwraca uwagę na niszczenie prac Rysińskiego przez cenzurę Jezuitów

0000030421-000005

0000030421-0000070000030421-0000100000030421-0000110000030421-0000120000030421-0000130000030421-0000140000030421-0000150000030421-0000160000030421-0000170000030421-0000180000030421-0000190000030421-0000200000030421-0000210000030421-0000220000030421-0000230000030421-0000240000030421-0000250000030421-000026

całość patrz: pbi.edu.pl

O Salomonie Rysińskim w Radiowej Trójce

http://www.polskieradio.pl/9/305/Artykul/747266,Od-sasa-do-lasa

Podziel się!