Białe Góry Kauków – Alków (Alpy-Alki) – foto: Kira Białczyńska [The White Mountains Kaukowie – Alkowie (the Alps – Alki) – photographed by Kira Białczyńska , pol/eng]

Koniec marca 2012 – Szwajcarskie Alpy

The end of March 2012 – The Swiss Alps

©®all rights reserved by Kira Białczyńska

© translated by Katarzyna Goliszek

Swarożyc tańczący z Zorzą oraz Dażbóg- Pan Jasności (Światła) nad Górami Białych Kauków

[kliknij każdy obrazek]

     Swarożyc dancing with Aurora and Dażbóg – the Master of Light over the Mountains of White Kaukowie

[click every picture]

Sim – Opoka Matki Ziemi, Perperuna Chmurna i Pani Niebieska

Sim – Bedrock of Mother Earth, Cloudy Perperuna and Divine Mistress

Matka Ziemia, Borana Świerkowa, Chmurna Suknia Perperuny i Pani Niebieska – ofiarny dym

Mother Earth, Spruce Borana, Perperuna’s Cloudy Dress and Divine Mistress – sacrificial smoke

Sim i Panny Niebieskie (Pani Niebieska – Dażboga i panna Kira)

Sim and Divine Mistresses (Divine Mistress – Dażboga and Miss Kira)

Jezioro Łabędzie (Lądy-Łabędy)

Swan Lake (Lądy-Łabędy) <‚swan’ – ‚łabędź’ (n)/ ‚łabędzi (adj)> [Ląd = Earth/Europa = White Earth = Albis, Elbe = swan]

Świątynia Wiary Przyrodzonej – Jezioro Helo-Wędów (Hel-Wenetów – Helwetów-Helwekonów)

The Temple of Faith of Nature – Helo-Wędowie Lake (Hel-Wenetowie – Helwetowie-Helwekonowie – Hell-Water Men)

Dodoł i Igor-Ihor (Dedal i Ikar)

[kliknij każdy obrazek]

Dodoł and Igor-Ihor (Daedalus and Icarus )

[click every picture]

Dodoł i Igor-Ihor (Dedal i Ikar) 2

Dodoł and Igor-Ihor (Daedalus and Icarus ) 2

Kolejna świątynia Wiary Przyrody – w dolinie jezioro Wodnicy i Zielone Łąki Sporzychy-Śreczy

The next Temple of Faith of Nature – Wodnica Lake in the Valley and Green Meadows of Sporzycha-Śrecza

Dolina Mora (Moroza)

The Valley of Mor (Moroz)

Ikar – tak musiała wyglądać ucieczka z Wyspy Skryty

Ikarus – escape from Skryta (Kreta) Isle must have looked like this

Woda-Wodyca i webło – podwodny las

Woda-Wodyca (Water-Mother)and knot-seagrass – underwater forest

Drzewo Sima

Sim Tree

Kryształowa woda u podnóża Białych Gór Kauków

    Crystal water at the foot of the White Mountains of Kaukowie

Majestat Przyrody

[kliknij każdy obrazek]

Majesty of Nature

[click every picture]

Trzciny

Cane

Kamienne Drzewa jak wszystko dookoła

Stone Trees as all around

Orzeł Przemiany (Zrównania Wiosennego)

The Eagle of Change (Spring <Vernal> Equinox)

Pan Jasności, Swarożyc, Pani Niebieska, Sim, Marzanna – Królowa Śniegu, Borana

The Master of Brightness, Swarożyc, Divine Mistress, Sim, Marzanna – Snow Queen, Borana

Cisza

Silence

Wiosna- Jaruna

Spring- Jaruna

Bod-Nyjak (Bodniak, Podniak) – Pan Nocy i Płon-Netnik (Płanetnik)  – Pan Gwiazd, które są tylko końcami Nieci Żywota które gasi Gasidłem Lelij Smęt

Bod-Nyjak (Bodniak, Podniak) – the Master of Night and Płon-Netnik (Płanetnik)  – the Master of Stars which are only the ends of Life Thread (Nić Żywota) and which Lelij Smęt puts out with his Extinguisher

Tu prócz Bodnyjaka i Płonetnika także Skalnik-Skołt syn Sima (Skała Sięgająca Dna Ziemi)

In the picture, apart from Bodnyjak and Płonetnik you can also see Skalnik-Skołt Sim’s son (Rock  Reaching Earth Bottom)

Nocdomena Nocnic

[kliknij każdy obrazek]

Night (Noc)the realm of Nocnie

[click every picture]

Ład Przyrodzony – Układność, czyli harmonia sfer – rezonans energetyczny

The Order of Nature – Integrity, i.e harmony of the spheres – energetic resonance

Jaskrawość

Brightness

Królestwo Mora i Marzanny, albo inaczej królestwo Simowe (Zimowe)

. Realm of Mor and Marzanna or, in other words, Sim (Simowe – Zimowe – Winter) realm

Stratosfera

Stratosphere

Lodowiec

Glacier

Nad Przepaścią – alegoria ciałem się stała

On the Precipice – allegory became flesh

Światło w Tunelu

Light in the Tunnel

Wyjście z Labiryntu

Exit from the Maze

Niespodzianka

Surprise

Czarno-Biało-Niebiesko [Black Blue Art]

Black-White-Blue [Black Blue Art]

Zjazd

Exit

Cień

Shadow

Odbicie

Light reflection

Stacja

Station

Powrót do Wód

Return to the Waters

Na koniec – Genewska Orgia Wód

For the end – Geneva Water Orgy

Podziel się!