TVP Info: Witold Repetowicz – Świat słowiański, świat irański

Świat słowiański ,świat irański

Podania perskie o władcach Medów i Partach oraz o wędrówce Ariów z Północy są zadziwiająco bliskie prawdy jaką poznajemy dzisiaj dzięki badaniom genetyki genealogicznej. Zgadza się nawet podany w nich czas wędrówki Słowiano-Ariów na południe. Ten ruch miał miejsce rzeczywiście prawdopodobnie wtedy kiedy na ziemiach obecnej Polski kwitnie kultura Ceramiki Sznurowej, w ramach której dzisiaj genetycy odnajdują słynną słowiańską haplogrupę R1a M458 w kopalnym Y-DNA jej przedstawicieli.

Ksiądz Stanisław Pietrzak z Tropia uważa jednak (moim zdaniem słusznie!), że początek Słowianom i Irańczykom oraz wysokim kastom Indyjskim dał ich wspólny przodek R1a-M417, i że miało to miejsce w Starej Ziemi na Kujawach. Zatem to to miejsce jest poszukiwanym od wieków Arianem Waedżą (Hario-Wędią).

Miejcie to na uwadze czytając ten artykuł – jak również fakt, że tzw. Partowie byli w istocie Parnami, że wśród fundatorów Persji byli Miodewowie (Medowie), że współtworzyli go Dahowie (Dakowie), Sakowie (Sakualiba- to u Arabskich Kronikarzy Polska-Lechia) i Mazo-Gątowie vel Mazo-Goci/Geci (znani z Dacji, z Europy jako późniejsi Goci rzekomo teutońscy, znani też znad Morza Mazowskiego/Azowskiego, ale i z wypraw do Azji i tamtejszej ich późnej ojczyzny, gdzie zapisano ich jako Scytów Massagetów). Warto przeczytać ten artykuł by wprawić się w dobry świąteczny nastrój. A jak to było z Tomirysą piszę oczywiście w książce „Tomirysa i Czaropanowie – Świątynia Dziewięciu Kręgów”. 

Cieszę się, że ta tematyka dociera do mediów głównego nurtu i że jest takie medium, jak TVP Info, które pisze o tych sprawach NORMALNIE, a nawet zauważa  wartość dzieła u podstaw księdza Stanisława Pietrzaka, który ma swój udział w pracach genetyki  światowej. Cieszy, że tam zrozumiano wagę odkryć współczesnej genetyki i wagę tychże dla budowania Świadomości Narodowej Polaków. CB

Świat słowiański, świat irański

Witold Repetowicz

Iran przeciętnemu Polakowi wydaje się krajem odległym i egzotycznym. Tymczasem Słowian w ogóle, a Polaków w szczególności, łączy z Irańczykami znacznie więcej niż mogłoby się wydawać.

By zrozumieć związki irańsko-słowiańskie, trzeba najpierw pojąć znaczenie nazwy Iran. Przez wieki kraj, który nosi obecnie tę nazwę, znany był jako Persja. W końcu lat 30. ubiegłego wieku perski szach Reza Pahlawi zmienił jego nazwę na Iran. Częściowo wynikało to z antybrytyjskiego i proniemieckiego nastawienia szacha. W Niemczech rządził już wówczas Hitler i zaczęły panować rasistowskie teorie wyższości „rasy aryjskiej”.

Czytaj dalej