Ancient Archaeology & Art: Hyrkańska (czyli Wierszańska, Górska) Złota Czara

Hyrkańska (czyli Wierszańska, Górska) Złota Czara

Od Furio Muerte

 

The Hyrcanian Golden cup. Dated first half of first millennium. Excavated at Kalardasht in Mazandaran, Iran. Collection: National Museum of Iran.

Hyrkańska Złota Czara. Datowana na pierwszą połowę I tysiąclecia. Wydobyta w Kalardasht w Mazandaran w Iranie. Kolekcja: Muzeum Narodowe Iranu.

 

źródło: https://www.facebook.com/107793061839771/photos/a.108663441752733/168737455745331

Podziel się!