1. GNN: „Szpitalne obozy śmierci” w USA więziły pacjentów z Covid, były finansowo nakłaniane do ich mordowania; 2. Bibuła: Chcącemu dzieje się krzywda – Izabela Brodacka Falzmann; 3. HR: Nordsteream zatopiony! + Andromeda: Sołowjow o Polsce, mobilizacji, referendach na terenach okupowanych… + M. Strzyżewski – Referenda w Ukrainie jak na Białorusi, 90% za Rosją!; 4. Ludożerca: Rozmowy Najtrudniejsze – Zwiefka & Płaczek.

Cenzura chińska nijak się ma do tej żydowsko-amerykańskiej, która tak  „mocno” daje nam się w Polsce we znaki pod zarządem „naszego” nierządu Okrągłego Stołu (PIS, PO+2050, PSL, tzw. Lewica).  Zupełnie nic nie wiadomo na temat co tam naprawdę w Chinach ma miejsce. Koncentracja wojska w stolicy równie dobrze może być początkiem puczu w KPCh, efektem ciężkiej podobno choroby przywódcy, jak i zwykłym przygotowaniem do Zjazdu Jedynie Słusznej Partii. Dla Polski, Ukrainy, szerzej Międzymorza  i naszych  obecnych sojuszników (USA, Wielka Brytania) nie ma to zbyt wielkiego znaczenia, bo w totalitarnym państwie takim jak Chiny jeden satrapa zastępuje drugiego nie wnosząc nic lepszego do sprawy Wolności Ludzi. Wolni Ludzie są w Chinach katowani, mordowani, więzieni od czasu zwycięstwa komunistów chińskich, a tym bardziej po słynnej Masakrze na Placu Niebiańskiego Spokoju. 

Z dwojga złego wolę cenzurę amerykańsko-żydowską pozostając w nadziei, że wkrótce usuniemy nierząd „polski” i osądzimy winnych zbrodni na Narodzie Polskim w okresie 2020-2022. 

1. Głos Niezłomnych Naukowców: „Szpitalne obozy śmierci” w USA więziły pacjentów z Covid, były finansowo nakłaniane do ich mordowania

Za pacjenta z Remdesivirem na wentylatorze z komplikacjami szpitale dostawały nawet 400 000 $, za pacjenta leczonego skutecznie ambulatoryjnie – 3000 $. A w Polsce?

Wstrząsający wywiad z Dr Paul Marik

Więcej w:

1.

The Vigilant Fox
Incentivized to KILL: Prescribe Remdesivir, and We’ll Give You a 20% Bonus
Watch now (3 min) | Throughout this COVID nightmare, several backwards policies completely crushed the Hippocratic Oath and all that it means to be a doctor. Instead of being healers, governments and hospitals forced them to become death dealers — OR ELSE — lose your job, lose your license, and potentially face prison time …

Read more

2. Hospital Death Camps Exposed

https://www.protocolkills.com/hospital-protocol

2. Bibuła: Chcącemu dzieje się krzywda – Izabela Brodacka Falzmann

Volenti non fit iniuria czyli chcącemu nie dzieje się krzywda – to zasada, którą sformułował w II wieku nowej ery rzymski jurysta Gnaeus Domitius Annius Ulpianus. Gorącymi wyznawcami tej zasady są wszelkiej maści liberałowie, libertarianie i anarchiści. Stawiają oni wolność jednostki ponad jej własnym dobrem a także ponad dobrem społeczności.

Dobrym przykładem zastosowania tej zasady jest zgoda prawa na uprawianie boksu czy alpinizmu. Zarówno bokser jak i alpinista zdają sobie sprawę, że uprawiając wybrany sport ryzykują utratę zdrowia a nawet życia. Czynią to rzekomo w pełnej świadomości i na własną odpowiedzialność.

Przeciwnicy alpinizmu argumentują, że w akcjach ratunkowych giną ratownicy a poza tym to społeczeństwo ponosi na ogół koszty akcji ratunkowych i leczenia szpitalnego poszkodowanych. To samo dotyczy bokserów, którzy doznają ciężkich urazów mózgu, alkoholików których leczy się z marskości wątroby czy narkomanów, którzy zniszczywszy sobie na własne życzenie zdrowie dostają potem dożywotnią rentę.

Gdyby chciało się zatem konsekwentnie stosować liberalną zasadę, że każdy sam ponosi konsekwencje własnych wolnych wyborów, należałoby odmówić bezpłatnego leczenia również otyłym bo nie pilnując wagi doprowadzają do licznych chorób, osobom na eksponowanych stanowiskach, bo dla pieniędzy czy dla kariery doprowadzają się do zawału, dżokejom – bo upadek z konia grozi ciężkimi urazami, a przede wszystkim lekarzom, bo kontakt z chorymi naraża ich na zakażenie. W ten sposób dochodzimy do absurdu i takie stosowanie prawa sparaliżowałoby życie społeczne.

Co więcej poglądy na etiologię chorób i czynniki ryzyka jak wiadomo się zmieniają i naprawdę trudno przewidzieć co może nam zaszkodzić a co pomaga w unikaniu chorób. W ciągu mego życia na przykład przynajmniej trzykrotnie zmieniały się poglądy lekarzy na skutki spożywania margaryny. Jedni nadal reklamują margarynę jako produkt chroniący przed chorobami serca, inni uważają ją za bardzo szkodliwą.

„Wśród populacji żyjących na terenach, na których obowiązuje zakaz sprzedaży produktów zawierających tłuszcze trans, odnotowuje się mniej hospitalizacji z powodu zawałów serca i udarów w porównaniu z mieszkańcami terenów, na których nie obowiązuje taki zakaz”. To wniosek z badań opublikowanych rok temu m.in. na znanym naukowym portalu http://www.sciencedaily.com przez grupę naukowców z Uniwersytetu w Chicago i Uniwersytetu Medycznego w Yale w Stanach Zjednoczonych.

Poza tym większość ludzi jest dobrowolnie (jak w USA) czy przymusowo (jak w Polsce) ubezpieczona medycznie i mają w związku z tym prawo do bezpłatnego korzystania z systemu opieki zdrowotnej.

Z drugiej strony niewątpliwie skrzywdził starszą osobę spryciarz, który odkupił od niej kamienicę w śródmieściu Warszawy za 50 złotych pomimo, że jak oświadczyła w sądzie, sama wyznaczyła taką cenę. Krzywdzi małoletnią prostytutkę klient korzystający z jej usług pomimo, że do stosunku doszło za jej zgodą a nawet zachętą.

Nowoczesne prawodawstwo wykluczyło powoływanie się na zasadę „Volenti non fit iniuria” w odniesieniu do osób małoletnich oraz niepełnosprawnych umysłowo. Z całą pewnością powinni być zatem ukarani za spowodowanie ciężkiego i nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu angielscy lekarze i psychologowie z lecznicy prowadzonej przez Tavistock and Portman Foundation Trust. Kontrola przeprowadzona przez zespół National Health Service pod kierownictwem dr Hilary Cass ujawniła, że w tej klinice bez całkowitej pewności co do diagnozy kierowano dzieci do terapii hormonalnej i okaleczających operacji, a niezgodność „płci odczuwanej” z biologiczną stwierdzano nawet u pacjentów z autyzmem.

NHS podjęło kontrolę w wyniku wyroku Sądu Najwyższego, który w grudniu 2020 roku orzekł, że klinika Tavistock zaniedbała przeprowadzenie dokładnej oceny psychiatrycznej Keiry Bell, skutkiem czego szesnastoletnia dziewczyna przeszła operację usunięcia obu piersi i zaczęła przyjmować męski hormon testosteron. Dziewczyna zbyt późno doszła do wniosku, że popełniła błąd i niepotrzebnie okaleczyła się na całe życie.

Podobny błąd popełniła być może Angelina Jolie decydując się na profilaktyczną podwójną mastektomię czyli amputację piersi po stwierdzeniu że jest nosicielką genu BRCA1 czy BRCA2. Złośliwi i jak zawsze niezawodni internauci stwierdzili, że Angelina powinna poddać się amputacji głowy gdyż to właśnie głowa najbardziej zagraża jej życiu i zdrowiu. Natomiast córka Angeliny, zamiast – jak chciała -zmienić płeć, zmieniła zdanie i funkcjonuje jako piękna dziewczyna. Na szczęście nic sobie nie urżnęła.

Jak wykryli dziennikarze liczba skierowań do kliniki Tavistock wzrosła przez ostatnią dekadę aż dwudziestokrotnie. Prawdopodobnie jest to skutek presji wywieranej na lekarzy przez aktywistów genderowych. Lekarze zgłaszający zastrzeżenia wobec podobnych praktyk byli stygmatyzowani, prześladowani a nawet zagrożeni utratą praw zawodowych.

Londyńska kancelaria prawna wniosła przeciwko klinice pozew w imieniu około tysiąca rodzin poszkodowanych pacjentów. Tom Goodhead, szef kancelarii oświadczył, że dzieci i nastolatki były w tej lecznicy pospiesznie poddawane kuracji bez odpowiedniej terapii psychologicznej i zaangażowania właściwych klinicystów, a przede wszystkim bez zgody rodziców.

To paradoks, że bez zgody obydwojga rodziców szesnastoletnia dziewczynka nie może wyjechać za granicę i nie może jeździć konno na wyścigach, natomiast może amputować sobie obie piersi skazując się w ten sposób na dożywotnie kalectwo. To paradoks, że bez zgody obydwojga rodziców nie można wyciąć dziecku wyrostka robaczkowego a można usunąć mu narządy płciowe i faszerować hormonami.

Jeszcze bardziej zdumiewające jest, że za wymierzenie dziecku klapsa rodzić może utracić prawa rodzicielskie, natomiast okaleczenie dziecka wbrew woli rodziców może być traktowane jako pełnoprawne działanie dla jego dobra. Miejmy nadzieję, że sprawa lecznicy Tavistock stanie się precedensem w walce z szaleństwami naszego zwariowanego świata.

Izabela Brodacka Falzmann

[Źródło:] https://naszeblogi.pl

https://www.bibula.com/?p=136355

3.Historia Realna: Atak na Nord Stream! Sabotaż rosyjskich nurków? – Szymon Kardaś i Piotr Zychowicz

https://www.youtube.com/watch?v=Moorwk-pT8M

Andromeda: Sołowjow o Polsce, mobilizacji, referendach na terenach okupowanych, groźbach wobec USA oraz NATO

https://www.youtube.com/watch?v=OpYG5zr51P0

https://www.youtube.com/watch?v=WJrMRWdKc0s

https://www.youtube.com/watch?v=w5TynKgH9mQ

Podziel się!