Film dokumentalny poświęcony osobie Lecha „Emfazego” Stefańskiego

Film dokumentalny poświęcony osobie Lecha „Emfazego” Stefańskiego

Od Miłosza Adamczyka

Pomysł jest taki. Kręcimy dokument o Lechu „Emfazym” Stefańskim! Legendzie polskiej ezoteryki. Człowiek przez którego 13 grudnia 1981 r nie było „Teleranka”  Założyliśmy zrzutkę. Nie potrzebujemy wiele, bo tylko na paliwo, spanie i montaż. Jeśli nie zbierzemy, trudno. Jeśli zbierzemy, każdy darczyńca prócz imienia i nazwiska na końcu filmu – otrzyma bonus!

Zbigniew Łagosz

Ruszamy z kopyta – w tym przypadku czarciego  Zawiązano zespół niezwykle sprawny intelektualnie, stworzono zarys scenariusza. W skład zespołu weszli prócz piszącego te słowa: Olga Drenda, Dariusz Misiuna, Jan Lubicz Przyłuski, a dobrym duchem opiekuńczym został Tomasz Stawiszyński (na kształt mistrza Yody, czyli może użyć miecza lecz nie potrzebuje  ). Na dniach dalsze informacje. Tymczasem uprzejmie proszę o rozpropagowanie zrzutki – link w komentarzu bo jak wiadomo fejs (jak i niektórzy lekarze  ) tego nienawidzi.
Akcję film dokumentalny o Lechu „Emfazym” Stefańskim uważam za oficjalnie otwartą.

Czytaj dalej

Native Church of Poland

© translated by Katarzyna Goliszek

In 1995, in the Native Church of Poland the tradition of Lechicki Circle of

Worshippers of Svetovid (Światowit) – active in Warsaw from 1950 to 1980 –

was revived. We can say, however, that the official dates do not reflect the

continuity of the activity of the Faith of Nature worshippers.

 

The Lechicki Circle of Worshippers of Svetovid (in Polish: Lechicki Krąg Czcicieli Światowita – LKCŚ) practically stopped its activity as an organisation when Władysław Kołodziej died, but some participants of the Circle lived and acted on their own.

 

It was Lech Emfazy Stefański thanks to whom the Native Church of Poland was registered in 1995 which also led to the beginning of the first oficially organised and registered Pagan Church in Poland. Owing to Lech Emfazy Stefański, the public pagan worship and public pagan rituals were reborn in Poland. 

 

Yet, Slavic Faith of Nature existed, gods were worshipped, Slavic festivities and rituals were held in many places in Poland for all the thousand years of Christianity in Poland and certainly as far as I remember it, and since we have been able to historically recreate the ”activity” of the Guardians of the Faith of Nature.  It is not in the least the time from Zorian Dołęga Chodakowski or, the more, Bronisłąw Trentowski – as  various amatuerish writers of the history of Native Faith would like it to have been – it had lasted before and actually it has lasted till now and will always last. 

Someone who gives  dates relating to them as the beginning of revival of paganism in Poland has no idea at all  what he or she is talking about.

Slavic Faith of Nature IS ONE – anybody that divides US is OUR enemy” [Zorian Dołęga Chodakowski – in one of his letters to his friend].

Czesław Białczyński

 

 

   RKP 163122_1286804928_21bc_p Mazovian shrine of the Native Church of Poland

Czytaj dalej

Lech Emfazy Stefański – Strażnik Wiary Przyrodzonej Słowian

Jego osobie, ani temu że zmarł, że stało się to dokładnie w Przesilenie Zimowe, w Noc Pełni Księżyca – 21. 12 . 2010 roku, nie poświęcono w mediach III RP należytej uwagi – ale czegóż się spodziewać po neokolonialnych postsowieckich, albo pseudokatolickich lub katolickich  mediach,  zarówno prywatnych jak i publicznych. To typowa „poprawność polityczna” w Kraju Nad Wisłą, czyli III RP.

Czytaj dalej