komunikaty kodystyczne – 12 Psalmów o Spełnieniu – Psalm Pierwszy

Dwanaście psalmów o Spełnieniu

Psalm Pierwszy

komunikat A: 17029891037-28049951709

2   tam gdzie rosną PoziOmki czerWienią zwIeńczone   10

4   jEżyna pośród Traw plecie bolesną koronę   8

5   smok dRZemiE u brzegu nagrzanego wzgórza 9

7   ostalec śWiatłem wschOdu skrzyDlatY cień zdła 11

8   łaNIa naciąga szyję wysmukloną szronEem   5

6   tęcza BIegnie wesOło po kroplach StrumykA   4

9  zorzy śLAd w borodrzeW z cichością umykA   2

10   przysypia w dziupli lichO trapione przez zmorę   1

11   strzeGą złotej sceneriI dęby czarnokorE    3

3   bylicę, żyto, lubczyk, maki w jedŃ złożono   6

1   Z listowIem rozEdrganyM jasną cIemną stroną 7

Czytaj dalej