Stowarzyszenie Niklot: Marian Wawrzeniecki – Słowianie doby przed i wczesno historycznej

Marian Wawrzeniecki – Słowianie doby przed i wczesno historycznej
Sława
Wznawiamy popularną pracę Mariana Wawrzenieckiego, będzie tam też trochę jego reprodukcji. W załączniku plik z okładką. Sam tekst to dziś tylko obraz ówczesnego (początek XX w.) stanu wiedzy o Słowiańszczyźnie przedchrześcijańskiej, ale jest to dokument epoki. Poza tym – chcemy przypomnieć postać.
Pozdrowienia-
Barnim

Kobieta jako Słowiańska Ofiara według Mariana Wawrzenieckiego 100 lat temu, a Wyzwolenie Kobiet dziś! – Czyli Aneks do Odciętej Nogi Byka-Tura, o ciągłości działania Strażników Wiary Przyrodzonej Słowian od starożytności do dzisiaj.

 

Marian Wawrzeniecki ( 1863 – 1943) – dąbrowid Szczepu

 

O Pierwszej Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata w Krakowie od połowy XIX wieku oraz o dwóch Strażnikach Wiary Przyrodzonej Słowian: o Marianie Wawrzenieckim (1863 – 1943) i Stanisławie Wocjanie (1903 – 1974)

 

O Marianie Wawrzenieckim (1863 – 1943) i Stanisławie Wocjanie (1903 – 1974)

Podziel się!