Stowarzyszenie Niklot: Marian Wawrzeniecki – Słowianie doby przed i wczesno historycznej

Marian Wawrzeniecki – Słowianie doby przed i wczesno historycznej
Sława
Wznawiamy popularną pracę Mariana Wawrzenieckiego, będzie tam też trochę jego reprodukcji. W załączniku plik z okładką. Sam tekst to dziś tylko obraz ówczesnego (początek XX w.) stanu wiedzy o Słowiańszczyźnie przedchrześcijańskiej, ale jest to dokument epoki. Poza tym – chcemy przypomnieć postać.
Pozdrowienia-
Barnim

Czytaj dalej