Marian Wawrzeniecki ( 1863 – 1943) – dąbrowid Szczepu

Dąbrowid Szczepu Rogate Serce