O Marianie Wawrzenieckim (1863 – 1943) i Stanisławie Wocjanie (1903 – 1974)