Zwiadowca historii: Pierwsze od ponad 30 lat wykopy archeologiczne na Grunwaldzie!

Pierwsze od ponad 30 lat wykopy archeologiczne na Grunwaldzie!

Od Poli Dec

 

 

Pierwsze od ponad 30 lat wykopy archeologiczne na Grunwaldzie!

 

Po roku przerwy archeolodzy i poszukiwacze powrócili na VIII sezon badań pola Bitwy pod Grunwaldem. Jednak pierwszy raz od 30 lat otworzono wykopy archeologiczne weryfikując lokalizację wytypowane georadarem i wykrywaczami.

Ostatni VII sezon badań pola Bitwy pod Grunwaldem z 1410 roku, który zakończył się końcem sierpnia 2020 roku dał dużo ciekawych odkryć. W ubiegłym roku pierwszy raz od wielu lat nie udało się zorganizować badań w normalnym wymiarze. Ten rok będzie jednak dość przełomowy dla organizowanych przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku terenowych weryfikacji pola bitwy. Rozpoczęto bowiem sondażowe wykopy archeologiczne, które w odróżnieniu od wykrywaczy mogą dać trochę więcej informacji.

„Dzisiaj zakończyły się dwutygodniowe badania archeologiczne na polach Grunwaldu. W trakcie prac odkryto owalną konstrukcje kamienną prawdopodobnie będącą płaszczem kamiennym kurhanu, który został zniwelowany przez orkę.” – poinformował Adam Górecki, archeolog z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

Ostatnie badania z wykopami archeologicznymi pod Grunwaldem miały miejsce pod koniec lat 80 ubiegłego wieku. Wtedy skupiały się one głównie wokoło kaplicy pobitewnej, tym razem próbowano wytypować miejsca w „szczerym polu” przy użyciu georadaru, a następnie zweryfikować je wykopem sondażowym. Badaniami kierowali archeolodzy: Ewelina Miksa oraz Adam Górecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, jak zwykle byłyby one niemożliwe bez pasjonatów w roli wolontariuszy.

Przeprowadzono w sumie 6 wykopów sondażowych, w których często anomaliami były duże kamienie lub inne nieznaczące obiekty. W jednym z wykopów udało się jednak natrafić na bardzo interesującą konstrukcję.

„Odkryliśmy owalną konstrukcję kamienną będącą prawdopodobnie zniwelowanym przez działalność rolniczą kurhanem. Pod płaszczem kamiennym na całej jego wielkości odkryto węgle drzewne, dodatkowo w centralnej części znaleźliśmy warstwę popiołu. Warstwa węgli i popiołów miała około 20 cm miąższości. Na tę chwilę poszukujemy analogii, by określić jego funkcję.” – powiedziała archeolog Ewelina Miksa

Wykop sondażowy jak widać został znacznie poszerzony, a odkryta konstrukcja jest naprawdę sporych rozmiarów. Udało się wyeksplorować górną jej warstwę w całości oraz zrobić dodatkowo częściowe przekroje, by dokładniej ustalić charakter tej budowli. Co dokładniej udało się znaleźć w jej środku?

„Jeśli chodzi o zabytki ruchome to w warstwie płaszcza kamiennego znaleziono 4 fragmenty ceramiki datowanej na okres wczesnego średniowiecza. Znalezisko można interpretować jako cenotaf, czyli kurhan symboliczny, gdyż nie odkryto warstwy przepalonych kości ludzkich. Miał on kształt owalny, 4 x 3 metry.” – dodaje archeolog Ewelina Miksa

Jak przyznają naukowcy z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem „dopiero usiedli do szukania dokładnej analogii”, być może więc o dokonanym odkryciu z czasem dowiemy się czegoś więcej. Jak widać pole tego największego starcia średniowiecznej Europy ma jeszcze dużo ciekawostek do odkrycia. Na jesień planowane są już kolejne badania z udziałem wolontariuszy.

Zdjęcia Macieja Gancarskiego zobacz u źródła: https://www.zwiadowcahistorii.pl/pierwsze-od-ponad-30-lat-wykopy-archeologiczne-na-grunwaldzie/

Podziel się!