NTV: Wolna Woda – Droga Przepływu Prawdziwej Wolnej Energii Niosącej Życie – Marek Mokwiński

Wolna Woda – Droga Przepływu Prawdziwej Wolnej Energii Niosącej Życie

Kolejny przykład tzw Harmonii Kosmosu (subtelnej ingerencji Świadomości Nieskończonej) to cały ten występ publiczny Marka Mokwińskiego, który tutaj przedstawiam za NTV. Przejawów materialnych tejże Harmonii (Układności RzeczyIstności), czyli zgodności Tendencji Wszechświata z wydarzeniem pod Ślężą, jakim było to spotkanie Wolnych Ludzi, mogliśmy zaobserwować znacznie więcej. Było nim na pewno Wołanie Słońca w trakcie wystąpienia Janusza Zagórskiego, które też tutaj przedstawiałem.

Czytaj dalej

Kroniki Historyczne: Gottfrieda Lengnicha Historia Polska od Lecha do śmierci Augusta II z r 1740

Gottfrieda Lengnicha Historia Polska od Lecha do śmierci Augusta II z r 1740

Gottfrieda Lengnicha Historia Polska od Lecha do śmierci Augusta II z r 1740, Kronika Norymberska i język wendyjski (wandalski – słowiański )

Poniżej zamieszczam fragment napisany Gottfrieda Lengnicha  – Historia Polska od Lecha do śmierci Augusta II wydanej w roku 1740 r i dedykowanej Stanisławowi herbu Ciołek Poniatowskiemu, wojewodzie mazowieckiemu, staroście lubelskiemu i stryjskiemu, który został napisany też wg naszych kronik. Można mieć też wiele pewnych uwag, ale tutaj chodzi o pewien algorytm wg którego się to wszystko pisze.
Pomijając aspekty polityczne dla naszych królów, szlachty  i wielmożów było pisane zawsze tym samym modelem, mniej lub bardziej ocenzurowanym, ale pisane było. Ale dziś tępe głąby uniwersyteckie, które nie  byłyby w stanie znaleźć dziwki w burdelu piszą dokładnie wg wzoru studentów uczą nieuki, nieuków tumany, a tumanów agenci z Moskwy i Berlina (z udziałem Londynu). Najlepiej się do tego nadają  szabasowi ćwierćinteligenci, którzy dziwnym trafem udzielają się w niemieckich fundacjach i z Moskwy standardowo o bliżej nieokreślonych Słowianach.
No i nasz kościół, ze swoją postawą patriotyczną. No tak, ale w dekalogu jest takie przykazanie – nie kradnij. Ukraść można, nie tylko rzeczy materialne, ale także dziedzictwo, część historii. Najlepszym tego przykładem jest słynny obraz z naszymi władcami, który wisi przecież nie w tajnym schowku w Berlinie, nie w synagodze tylko w miejscu tak znaczącym dla Polaków jak Częstochowa.

Gottfried Lengnich – Historia Polska od Lecha do śmierci Augusta II

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/101224/edition/94251/content?ref=desc
fragment do strony 5

Czytaj dalej

Myśl i Słowo z Polski płynie w Słowiańszczyznę! (Archiwum 2014)

Myśl i Słowo z Polski płynie w Słowiańszczyznę !

Na początek przypomnę, że to Polska była pierwszym krajem z obozu socjalistycznego, który się wyzwolił i zaprowadził demokrację, choć ograniczoną – jak widać, ale w dziedzinie religijnej w zasadzie nieograniczoną. W okresie PRLu Polska była też tym krajem tzw „obozu”, który dopuszczał największą swobodę obrotu sztuką i ideami, w tym dziełami na temat filozofii, zachodnich prądów umysłowych i myśli religioznawczych. Mimo tego „Słownik etymologiczny języka polskiego” Aleksandra Brucknera (1927) wyszedł jako reprint po raz pierwszy po  II wojnie światowej w roku 1970, a słownik Franciszka Sławskiego nigdy nie został ukończony, także w III RP. Także religioznawcze książki Aleksandra Brucknera, „Starożytna Litwa Ludy i Bogi” – 1904, „Mitologia Słowiańska i Polska” – 1918-1924,  zostały wydane w PRL dopiero w latach 1980-1985 na skutek Rewolucji Solidarności. Wcześniej z trudem udawało się te książki pożyczyć z Biblioteki Jagiellońskiej – takie były realia PRLu , do którego niektórzy idioci tęsknią i wskazują jego liczne „lepsze” strony.  III RP pod względem reglamentacji tego rodzaju wiedzy też nie jest lepsza – wydanie kolejne  „Starożytnej Litwy…” 2014. Mimo wszystko Polska uchodziła po II wojnie za oazę wolności i wolnomyślicielstwa wśród Demoludów.

aa 20Wydawnictwo Kraina Księżyca powołane do życia w 1991 roku, jedna z książek, wydana 1993. Wydawnictwo zamknięte w roku 2010. Od 2010 działa Studio KK.

Myśl i Słowo z Polski płynie w Słowiańszczyznę od 1989 i 1990 roku w sposób zupełnie swobodny. Płynęła i wcześniej bo:

Czytaj dalej

Pogańskie Radio Lechia: Grecka pieśń sławiąca Imperium Lechitów

Grecka pieśń sławiąca Imperium Lechitów

– Λεχιτεσ ισχυρός (Potężni Lechici)

Komentarz pod pieśnią taki: Grecka pieśń Lehites Malakes sławiąca potęgę naszych Lechickich przodków i ich niepokonanego Imperium! SZOK dla zwolenników zakłamanej wersji naszych dziejów!

Jeśli już to ισχυρός Λεχιτεσ, a poza tym fajna grecka pieśń, a polskie słowa stworzone z artystyczną inwencją. Tak Macedonia Wielką była, ale Lechia Większa – zdecydowanie zwyciężyła!  A Grecy do końca istnienia Wolnej Hellady robili w portki na wspomnienie Amazonek i wojny z nimi, czyli Amazonomachii. Czasami ktoś chce błysnąć fake newsem, a okazuje się że trafia kulą w płot. CB

 

Czytaj dalej

Prawdomir – Od Jafeta do Piasta: na granicy mitu i historii

Prawdomir – Od Jafeta do Piasta: na granicy mitu i historii

Lech – Walery Radzikowski

Przypomnieliśmy sobie, jak wyglądają opowieści, które splotły kroniki pierwszych wieków polskiej historii w poszukiwaniu tego, co było przed Mieszkiem, przed gniazdem. Przywołaliśmy je, bo stały się one częścią narodowego samopoznania następnych pokoleń Polaków, którzy pytać będą o swoje początki.

 

Czytaj dalej

Grzegorz Skwarek: Indianie, nasi bracia – najnowsze badania DNA

Indianie, nasi bracia – najnowsze badania DNA

poniższy artykuł pomoże Wam ułożyć pewne elementy w całość.

Skąd się wzięli pierwsi mieszkańcy Ameryki?

DNA wyodrębnione z czaszki sześciotygodniowej dziewczynki, której szczątki znaleziono na Alasce sugeruje, że region ten został zasiedlony przez ludzi ponad 20 000 lat temu. Naukowcy wyodrębnili przy tym nową grupę rdzennych mieszkańców Ameryki, którą nazwali Pradawnymi Beringianami.

Historia podboju Ameryki wciąż nie jest jasna. Odkrycia dokonane w 2013 roku na Alasce mogą rzucić nowe światło na ten okres. Praca opublikowana w styczniowym numerze „Nature” stanowi poważną zmianę w koncepcji naukowców dotyczącej sposobu, w jaki ludzie zaludnili Amerykę Północną.

Czytaj dalej